Najčastejšie otázky o balíku Office 2013 RT
 • Tablety s Windowsom 8 RT majú nainštalovaný balík Office 2013 RT pre študentov a domácnosti (finálnu verziu alebo verziu Preview), ktorý zahŕňa Word, Excel, PowerPoint a OneNote verzie Office 2013 RT. Tablety s Windowsom 8.1 RT Preview alebo Windowsom 8.1 RT zhŕňajú okrem vyššie uvedených aplikácií balíka Office 2013 RT pre študentov a domácnosti navyše aj Outlook verzie Office 2013 RT.
 • Predvolené ukladanie do služby OneDrive umožňuje spravovať všetky typy dokumentov online, mať k nim prístup z tabletu a zdieľať ich s ostatnými.
 • Cez roaming máte najnovšie dokumenty balíka Office a osobné nastavenia vždy so sebou – stačí sa prihlásiť a hotovo.
Outlook 2013 RT môžete získať inováciou z Windowsu 8 RT na Windows 8.1 RT Preview alebo Windows 8.1 RT (keď bude k dispozícii).
Ak obnovíte pôvodné nastavenie tabletu, obnoví sa vydanie nainštalované v čase kúpy (Office 2013 RT Preview pre študentov a domácnosti, Office 2013 RT pre študentov a domácnosti alebo Office 2013 RT). Office 2013 RT Preview pre študentov a domácnosti ani Office 2013 RT pre študentov a domácnosti neobsahujú Outlook 2013 RT. Prostredníctvom služby Windows Update vo vašom počítači automaticky prebehne aktualizácia na najnovšiu verziu balíka Office 2013 RT dostupnú pre váš operačný systém (pozri vyššie uvedenú otázku a odpoveď). Aktualizácia bude, rovnako ako predtým, bezplatná, ale vyžaduje sa prístup na internet cez pripojenie Wi-Fi a použitie internetu môže byť spoplatnené. Väčšina používateľov nepotrebuje obnoviť pôvodné nastavenie tabletu, takže toto sa vás pravdepodobne netýka.
Office 2013 RT, tak ako sa predáva, nie je určený na komerčné ani neziskové aktivity, ani na aktivity prinášajúce zisk. Organizácie, ktoré si zakúpia práva na komerčné používanie alebo majú komerčnú licenciu na balíky Office 2013, ktoré zahŕňajú aj Outlook, však Office 2013 RT môžu používať aj na komerčné či neziskové aktivity alebo na aktivity prinášajúce zisk.
Takmer všetky. Verzia Office 2013 RT aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote a Outlook obsahuje veľkú väčšinu funkcií balíka Office 2013 pre študentov a domácnosti a Outlooku 2013 dostupných v počítačoch a takmer všetky funkcie, ktoré zákazníci najčastejšie používajú. V prípade tabletov sú však kladené špeciálne požiadavky na zabezpečenie a mobilitu, niektoré funkcie sú preto v aplikáciách balíka Office 2013 RT nedostupné, napríklad makrá, doplnky a ďalšie vlastné programy vytvorené používateľmi alebo vyvinuté tretími stranami.
V rámci viacerých aplikácií
 1. Makrá, doplnky, formuláre a vlastné programy (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

  V iných verziách balíka Office môžete vy alebo vývojár softvéru používať nástroje, napríklad Visual Basic for Applications (VBA), na písanie a spúšťanie makier a iných vlastných programov v balíku Office. VBA nie je k dispozícii pre aplikácie v balíku Office 2013 RT.

  Ak chcete používať makrá, doplnky, formuláre s vlastným kódom alebo iné vlastné programy v dokumentoch balíka Office, potrebujete inú verziu balíka Office než Office 2013 RT v počítači alebo tablete s iným systémom ako Windows RT. Do zariadení s Windowsom RT nie je možné nainštalovať iné verzie balíka Office. Office 2013 pre študentov a domácnosti a Office 2013 Professional napríklad tieto funkcie podporujú, ale nie je možné nainštalovať ich do zariadení s Windowsom RT.

  Ak už používate makrá, doplnky, formuláre programu InfoPath s vlastnými programami alebo iné vlastné programy vo verzii balíka Office pre PC alebo Mac, v balíku Office 2013 RT ich nebudete môcť používať.

 2. Integrácia synchronizácie služby OneDrive (Word, Excel, PowerPoint)

  Office 2013 RT nepodporuje automatickú synchronizáciu medzi osobnými dokumentmi v službe OneDrive a lokálnym diskom. Namiesto toho môžete využiť prístup k službe OneDrive prostredníctvom zobrazenia Office Backstage a otvárať alebo ukladať dokumenty pomocou príkazov Otvoriť alebo Uložiť.

 3. Equation Editor 3.0 (Word, Excel, PowerPoint)

  Office 2013 RT nepodporuje úpravu rovníc vytvorených v programe Equation Editor, ktorý sa používal v starších verziách balíka Office. Aj naďalej môžete zobraziť rovnice vytvorené v programe Equation Editor, ale nemôžete ich upravovať. Zdokonalená funkcia uľahčujúca vytváranie a úpravu rovníc bola prvýkrát použitá v balíku Office 2007 a je súčasťou balíka Office 2013 RT. Nájdete ju na paneli s nástrojmi na karte Vložiť v časti Symboly.

 4. Stiahnutie súboru Lyncu

  Microsoft Lync nie je súčasťou zariadení s Windowsom RT. Príkaz Povoliť sťahovanie súboru Lync nie je aktívny a vo OneNote preto nie je možné stiahnuť súbory a prílohy zo schôdzí cez Lync. Okrem toho Outlook neumožňuje integráciu Lyncu. Ak chcete používať funkciu Sťahovanie súboru Lync, potrebujete Office 365 Small Business Premium, verziu balíka Office, ktorá zahŕňa aplikáciu Lync v počítači alebo tablete s iným systémom ako Windows RT. Do zariadení s Windowsom RT nie je možné nainštalovať iné verzie balíka Office.

 5. Možnosti spravovania prostredníctvom skupinovej politiky

  Objekt skupinovej politiky (GPO) nie je v zariadeniach s Windowsom RT podporovaný. Na používanie skupinovej politiky potrebujete inú verziu balíka Office ako Office 2013 RT v počítači alebo tablete s iným systémom ako Windows RT. Do zariadení s Windowsom RT nie je možné nainštalovať iné verzie balíka Office.

Iba Word
Kontrola gramatiky pre jednotlivé jazykové verzie balíka Office

Funkcia kontroly gramatiky a štýlu vo Worde 2013 RT je dostupná iba pre tieto jazyky: angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, arabčina, dánčina, taliančina, nórčina (Bokmal), portugalčina (Brazília), ruština, japončina, čínština (zjednodušená), čínština (tradičná) a kórejčina. Kontrola pravopisu a iné komponenty korektúry sú dostupné pre viac jazykov.

Kontrola gramatiky a štýlu nebola pre niektoré z týchto jazykov v čase vydania verzie Preview k dispozícii, bola však zahrnutá do finálneho vydania Wordu 2013 RT.

Iba Excel
Údajové modely

Excel 2013 RT nepodporuje vytváranie údajového modelu. Môžete vytvárať tradičné kontingenčné tabuľky, tabuľky dotazov a kontingenčné grafy. Ak chcete vytvoriť údajový model, použite inú verziu balíka Office ako Office 2013 RT v počítači alebo tablete s iným systémom ako Windows RT. Do zariadení s Windowsom RT nie je možné nainštalovať iné verzie balíka Office. Office 2013 pre študentov a domácnosti a Office 2013 Professional napríklad podporujú túto funkciu, ale nemožno ich nainštalovať do zariadení s Windowsom RT.

Iba PowerPoint
 1. Ovládací prvok ActiveX knižnice snímok

  PowerPoint 2013 RT nepodporuje panely s nástrojmi knižnice snímok SharePointu pre akcie súvisiace s knižnicou snímok (vloženie, nahratie atď.). Namiesto toho môžete použiť tablu Opätovné použitie snímky, ktorá sa nachádza na karte Domov -> Nová snímka -> Opätovné použitie snímky.

 2. Staršie formáty médií v PowerPointe

  PowerPoint 2013 RT nepodporuje určité staršie formáty médií. Tieto staršie formáty sa neprehrajú, neprevedú, neskomprimujú ani nebudú zahrnuté do exportovania prezentácie do videa. Tieto staršie formáty médií pravdepodobne nebudú môcť podporovať ani ďalšie aplikácie v zariadeniach s Windowsom RT.

  Namiesto starších formátov médií by ste mali použiť modernejšie formáty médií, napríklad H.264 a AAC (Advanced Audio Coding), ktoré PowerPoint 2013 RT podporuje. Na konverziu na moderné formáty médií môžete využiť funkciu optimalizácie na zaistenie kompatibility v zobrazení Backstage PowerPointu 2010 alebo v iných verziách PowerPointu 2013 ako verzia RT.

 3. Prehrávanie formátu Flash Video v PowerPointe

  V PowerPointe 2013 RT nebudete môcť vkladať ani prehrávať videá z lokalít online, ktoré používajú video určené pre prehrávač Adobe Flash Player.

 4. Nahrávanie zvukových komentárov

  Funkciu nahrávania zvukových komentárov nebudete môcť použiť v PowerPointe 2013 RT.

Iba OneNote
 1. Nahrávanie zvuku a videa

  Nahrávanie zvukových a obrazových poznámok priamo z OneNotu 2013 RT nie je podporované. Zvuk alebo video môžete namiesto toho nahrať v inom softvéri a potom ho vložením pomocou funkcií Vložiť → Súbor pridať na stranu OneNotu.

 2. Importovanie pomocou skenera

  Importovanie tlačeného dokumentu alebo obrázka do OneNotu 2013 RT cez pripojený skener nie je podporované. Obrázky môžete namiesto toho naskenovať pomocou iného programu (napríklad predvolenej aplikácie na skenovanie vo Windowse RT alebo inej aplikácie na skenovanie stiahnutej z Windows Obchodu) a potom importovať snímky do OneNotu.

 3. Vyhľadávanie zvuku a videa

  Vyhľadávanie slov nachádzajúcich sa v zvukových súboroch alebo videosúboroch nie je podporované vo OneNote 2013 RT.

Iba Outlook (dostupné, len ak je v zariadení nainštalovaný Windows 8.1 RT Preview)
 1. Poštové schránky lokality

  Integrácia SharePointu s poštovými schránkami lokality používajúcimi Exchange nie je v Outlooku 2013 RT podporovaná. Ak chcete používať poštové schránky lokality, potrebujete inú verziu balíka Office ako Office 2013 RT v počítači alebo tablete s iným systémom ako Windows RT.

 2. Archivácia, súlad s predpismi a predchádzanie strate údajov (DLP)

  Outlook 2013 RT obsahuje väčšinu funkcií obsiahnutých vo verzii Outlooku 2013 dodávanej s balíkom Office 2013 pre podnikateľov, Office 2013 Standard a Office 2013 Professional. Nezahŕňa nadštandardné funkcie, ktoré sú súčasťou verzie Outlooku 2013 dodávanej s balíkom Office 2013 Professional Plus, napríklad miestny archív, politiky uchovávania údajov, tipy na predchádzanie strate údajov a e-mail chránený prostredníctvom správy prístupových práv k informáciám (IRM).

 3. Integrácia prehrávača Windows Media Player

  Ukážky hlasových správ a pomoc pri výslovnosti mien nie sú v Outlooku 2013 RT podporované. Ak chcete používať tieto funkcie, potrebujete inú verziu balíka Office ako Office 2013 RT v počítači alebo tablete s iným systémom ako Windows RT.

 4. Filtrovanie nevyžiadanej pošty

  Filtrovanie nevyžiadanej pošty alebo spamu nie je k dispozícii pre kontá POP3, IMAP ani Exchange ActiveSync (EAS). Outlook.com a iní poskytovatelia internetových služieb poskytujú filtrovanie nevyžiadanej pošty. Filtrovanie nevyžiadanej pošty je k dispozícii pre Exchange. Na pripojenie ku kontám lokality Outlook.com sa v Outlooku 2013 používa Exchange ActiveSync.

Výrobca tabletu konfiguroval hardvér a softvér a mal by byť základným zdrojom technickej podpory. Výrobca tabletu možno ponúka bezplatnú podporu v rámci záruky, v závislosti od toho, kedy ste si tablet kúpili a aký je váš problém. Ťuknutím alebo kliknutím sem otvoríte zoznam výrobcov s kontaktnými informáciami.
Možnosti podpory spoločnosti Microsoft môžete mať k dispozícii v závislosti od produktu spoločnosti Microsoft a od toho, a aká je vaša otázka. Zahŕňajú tieto možnosti:
 • Podpora pri svojpomocnom riešení. Bezplatná podpora pri svojpomocnom riešení pre Word, Excel, PowerPoint a OneNote je dostupná priamo v týchto aplikáciách: ak chcete spustiť Pomocníka, ťuknite alebo kliknite na otáznik v pravom hornom rohu okna aplikácie. Môžete tiež vyhľadať technickú podporu priamo tu na lokalite Office.com a nájsť pomoc pre všetky produkty balíka Office vrátane programov Word, Excel, PowerPoint, OneNote a Outlook.

  Ak ešte len začínate používať tablet, pozrite si tipy uvedené v téme Návod na dotykové ovládanie balíka Office. Pomoc v začiatkoch práce s balíkom Office v tablete nájdete v téme Vyhľadanie a spustenie aplikácií balíka Office vo Windowse 8 a Windowse RT.

  Ďalšie informácie o zdrojoch bezplatnej podpory pri svojpomocnom riešení nájdete v zozname stredísk riešení spoločnosti Microsoft, kde môžete vybrať príslušný produkt.
 • Pomoc od iných používateľov. Na lokalite http://answers.microsoft.com/office nájdete odpovede a riešenia problémov, o ktoré sa podelili ostatní.
 • Bezplatná podpora. Používatelia softvéru od spoločnosti Microsoft predinštalovaného výrobcami počítačov alebo tabletov môžu využívať neplatenú podporu spoločnosti Microsoft v prípade otázok, ktoré sa priamo týkajú niektorých z týchto oblastí:
 • Microsoft Update
 • Windows Update
 • Inštalácia balíkov Service Pack
Ak sa vaša otázka týka priamo niektorej z oblastí uvedených vyššie, vyberte produkt zo zoznamu produktov, pre ktoré sa poskytuje podpora, a informujte o svojom probléme.

Platená podpora. Podporu si od spoločnosti Microsoft vždy môžete aj zakúpiť. Ak chcete vedieť, aké možnosti podpory sú k dispozícii pre daný produkt, vyberte produkt zo zoznamu produktov, pre ktoré sa poskytuje podpora.
 • Ak sa nachádzate v Severnej Amerike, platenú podporu nájdete tu.
 • Ak sa nachádzate mimo Severnej Ameriky, prejdite sem a kontaktujte technickú podporu.