Riešenie problémov s cvičeniami

ZobraziťPrečo nemôžem spustiť cvičenie?

  • Ak používate prehľadávač Netscape, niektoré cvičenia nemusia fungovať podľa očakávania. Ak chcete tento problém vyriešiť, na preberanie cvičebných súborov sa odporúča používať program Microsoft Internet Explorer verzie 5.01 alebo novšej.
  • Je možné, že nemáte produkt, potrebný pre cvičenie.
  • Možno nemáte najnovšiu verziu produktu potrebného pre cvičenie.
  • Možno v počítači nemáte správne nakonfigurovaný ovládací prvok Microsoft ActiveX. Ďalšie informácie nájdete na tejto stránke..
  • Buďte trpezliví  – v závislosti od pripojenia k sieti a podmienok siete môže preberanie súboru s cvičením a pokynmi trvať dlhšie, než ste predpokladali.

ZobraziťMal by som niečo urobiť pred spustením cvičenia?

Pred kliknutím na tlačidlo Cvičenie programunázov programu na stránke Cvičenie sa uistite, že ste zatvorili program, v ktorom budete precvičovať, ak je už otvorený.

ZobraziťPrečo je otvorených tak veľa inštancií programu balíka Office?

Pred spustením nového cvičenia sa uistite, že ste zatvorili program, v ktorom budete precvičovať, ak je už otvorený.

ZobraziťPokyny pre cvičenie sa nezobrazujú.

Ak chcete mať súčasne zobrazené pokyny aj program, okno s pokynmi musíte pridať na okno s programom. Ak to chcete urobiť, stláčajte klávesy ALT+ESC, kým sa neobjaví okno s pokynmi. Potom kliknite na tlačidlo Pridaťvzhľad tlačidla v hornej časti okna s pokynmi.

 Poznámka.   Ak znova kliknete na tlačidlo Pridaťvzhľad tlačidla, pridanie pokynov zrušíte. Kliknite na tlačidlo Pridaťvzhľad tlačidla, aby ste mohli pracovať s programom a súčasne vidieť pokyny. Potom môžete okno s pokynmi podľa potreby zväčšiť, zmenšiť alebo premiestniť. Ak chcete zmeniť veľkosť, presuňte rukoväť na zmenu veľkosti vzhľad tlačidla v pravom dolnom rohu okna. Ak chcete okno premiestniť, kliknite na záhlavie okna podľa ďalej uvedeného postupu a presuňte ho na nové miesto:

Kliknutie kurzorom myši na záhlavie okna

ZobraziťPokyny pre cvičenie prekrývajú program, ktorý si precvičujem.

To sa stáva dosť často. V priebehu cvičenia si môžete premiestniť, zväčšiť alebo zmenšiť okno podľa potreby. Ak chcete zmeniť veľkosť, presuňte rukoväť na zmenu veľkosti vzhľad tlačidla v pravom dolnom rohu okna s pokynmi. Ak chcete okno premiestniť, kliknite na záhlavie okna podľa ďalej uvedeného postupu a presuňte ho na nové miesto:

Kliknutie kurzorom myši na záhlavie okna

ZobraziťKeď kliknem na program, pokyny pre cvičenie sa nezobrazujú.

Ak chcete mať súčasne zobrazené pokyny aj program, okno s pokynmi musíte pridať na okno s programom. Ak tak chcete urobiť, stláčajte klávesy ALT+ESC, kým sa nezobrazí okno s pokynmi. Potom kliknite na tlačidlo Pridaťvzhľad tlačidla v hornej časti okna s pokynmi.

 Poznámka.   Ak znova kliknete na tlačidlo Pridaťvzhľad tlačidla, pridanie pokynov zrušíte. Kliknite na tlačidlo Pridaťvzhľad tlačidla, aby ste mohli pracovať s programom a súčasne vidieť pokyny. Potom môžete okno s pokynmi podľa potreby zväčšiť, zmenšiť alebo premiestniť. Ak chcete zmeniť veľkosť, presuňte rukoväť na zmenu veľkosti vzhľad tlačidla v pravom dolnom rohu okna. Ak chcete okno premiestniť, kliknite na záhlavie okna podľa ďalej uvedeného postupu a presuňte ho na nové miesto:

Kliknutie kurzorom myši na záhlavie okna

ZobraziťČo je potrebné, ak chcem spustiť cvičenie?

Ak chcete spustiť cvičenie, musíte mať v počítači nainštalovanú verziu 2007 programu, s ktorým sa učíte pracovať. Ak chcete napríklad začať cvičenie v programe Microsoft Office Excel, musíte mať v počítači nainštalovaný program Excel 2007.

ZobraziťAko sa z cvičenia vrátim späť do lekcie?

Ak chcete z cvičenia pokračovať v kurze, kliknite na prepojenie Návrat do kurzu na konci alebo na začiatku krokov cvičenia. Týmto sa vrátite na stránku kurzu vo webovom prehľadávači.

Môžete sa tiež prepnúť späť na stránku kurzu tak, že na paneli úloh kliknete na tlačidlo kurzu alebo stlačíte kombináciu klávesov ALT+TAB a potom vyberiete kurz.

ZobraziťMôžem sa vrátiť do kurzu a spustiť cvičenie znova?

Áno. Cvičenia môžete spustiť koľkokrát potrebujete. Stačí sa vrátiť späť do kurzu a kliknúť na prepojenie požadovaného cvičenia v obsahu vľavo na stránke kurzu.

ZobraziťČo v prípade, že prídem o súbor s cvičením?

Novú kópiu súboru získate tak, že sa vrátite na stránku daného cvičenia a kliknete na prepojenie cvičenia pre príslušný program.

ZobraziťPrečo môj kurz obsahuje cvičenia pre viaceré programy?

Niektoré kurzy obsahujú všeobecné informácie o použití rovnakých zručností vo viacerých programoch balíka Microsoft Office, napríklad ako pracovať bez použitia myši. Jedno cvičenie môže napríklad používať program Microsoft Office Word a druhé program Microsoft Office PowerPoint, aby ste si mohli precvičiť prácu vo viac než jednom programe.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky