Preberanie súborov klipov, šablón a školení pomocou ovládacieho prvku ActiveX

ZobraziťPrečo by som si mal prevziať ovládací prvok Microsoft Office Template and Media Control?

Lokality Obrázky ClipArt a mediálne súbory, Šablóny a Školenia na lokalite Microsoft Office Online používajú ovládací prvok Microsoft Office Template and Media Control. Ide o ovládací prvok ActiveX®, ktorý automaticky preberá a otvára vybraté súbory mediálnych klipov, šablón a školení v správnom formáte súboru a umiestnení.

Ak si neprevezmete tento ovládací prvok ActiveX, nebudete môcť automaticky preberať obrázky ClipArt a mediálne súbory alebo šablóny publikované na lokalite Office Online. Prídete tiež o možnosť absolvovať praktické cvičenia, ktoré sú súčasťou školiacich kurzov dostupných na lokalite Office Online.

ZobraziťPožiadavky na prevzatie a používanie ovládacieho prvku Microsoft Office Template and Media Control.

Ak nesplníte nasledovné požiadavky, zobrazia sa pokyny, ktoré vám umožnia prevziať šablónu alebo obrázok ClipArt manuálne.

Poznámka.    Na prevzatie ovládacieho prvku ActiveX® musíte mať na počítači, s ktorým pracujete, práva správcu. Ak nemáte istotu, či máte na počítači práva správcu, obráťte sa na správcu systému.

Prevzatie ovládacieho prvku ActiveX slúžiaceho na preberanie súborov mediálnych klipov, šablón a praktických cvičení:

 • Musíte používať systém Microsoft Windows® 2000 (Service Pack 3) alebo ľubovoľnú novšiu verziu systému Microsoft Windows.

Poznámka.    Systémy Microsoft Windows 95, Windows 98 a Windows Me nepodporujú ovládací prvok ActiveX.

 • Potrebujete program Microsoft Internet Explorer 5.01 alebo novšiu verziu
 • Úrovne zabezpečenia internetovej zóny na vašom počítači musia byť nastavené na hodnotu Stredná. V prípade, že máte úroveň zabezpečenia internetovej zóny nastavenú na hodnotu Vysoká, webovú lokalitu Microsoft Office Online musíte mať v počítači uvedenú v zozname dôveryhodných lokalít.

Pridanie webovej lokality do zoznamu dôveryhodných lokalít môže mať určité bezpečnostné dôsledky. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si o zónach zabezpečenia URL (v angličtine).

Pridanie webovej lokality Microsoft Office Online do zoznamu dôveryhodných lokalít:

 1. V ponuke Nástroje programu Internet Explorer kliknite na položku Možnosti siete Interneta potom na kartu Zabezpečenie .
 2. Kliknite na ikonu Dôveryhodné lokality a potom na tlačidlo Lokality.
 3. Zrušte začiarknutie políčka Žiadať overenie servera (https:) pre všetky lokality v zóne .
 4. V poli Pridať túto webovú lokalitu do zóny zadajte adresu http://office.microsoft.coma kliknite na tlačidlo Pridať.
 5. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK .

ZobraziťPostup v prípade výskytu problémov s používaním ovládacieho prvku ActiveX na preberanie súčastí.

 • Ak ste sa na lokalitu Obrázky ClipArt a mediálne súbory, lokalitu Šablóny alebo na lokalitu Školenia dostali použitím inej adresy ako je http://office.microsoft.com, môžete mať problémy s používaním ovládacieho prvku ActiveX®. Vráťte sa a na webovú lokalitu prejdite použitím adresy http://office.microsoft.com a znova skúste použiť ovládací prvok.
 • Ak používate systém Microsoft Windows® XP s balíkom Service Pack 2, ovládacie prvky ActiveX možno zakázať alebo povoliť pomocou príkazu Správa doplnkov, ktorý je dostupný v ponuke Možnosti programu Internet Explorer.

Je možné, že ovládací prvok Microsoft Office Template and Media Control je zakázaný. Ak je zakázaný, nebudete môcť automaticky preberať obrázky ClipArt a mediálne súbory alebo šablóny publikované na lokalite Office Online. Prídete tiež o možnosť absolvovať praktické cvičenia, ktoré sú súčasťou školiacich kurzov dostupných na lokalite Office Online. Ovládací prvok povolíte nasledovným spôsobom:

 1. V programe Internet Explorer kliknite v ponuke Nástroje na položku Správa doplnkov.
 2. V zozname ovládacích prvkov vyberte prvok Microsoft Office Template and Media Control.

Ak sa tento ovládací prvok v zozname nenachádza, vo vrchnej časti dialógového okna Správa doplnkov kliknite na šípku v poli Zobraziť a vyberte položku Doplnky použité prehľadávačom Internet Explorer. Potom vyberte v zozname ovládacích prvkov prvok Microsoft Office Template and Media Control.

 1. V časti Nastavenie kliknite na prepínač Povoliť. Môže sa zobraziť hlásenie s informáciou o tom, že je potrebné reštartovať program Internet Explorer, aby sa zmeny mohli prejaviť. Kliknite na tlačidlo OK a potom znova na tlačidlo OK.