Môžem do služieb Office 365 pridať vlastné poddomény alebo viacero domén?

Viacero vlastných domén môžete pridať v rámci všetkých predplatných služieb Office 365, poddomény však môžete pridať len do služieb Office 365 Midsize Business a Office 365 Enterprise. Významné rozdiely existujú aj pre iné vlastnosti domén.

Porovnajte vlastnosti usporiadané v tabuľke nižšie vedľa seba a pred pridaním domény zistite, či budú služby Office 365 Small Business spĺňať vaše potreby. V opačnom prípade sa vám môže stať, že v polovici práce pri nastavovaní domény so službami Office 365 Small Business zistíte, že sa nedá urobiť niečo, čo je pre váš podnik dôležité, napríklad použiť poddomény. Tým sa na odstránenie domény zo služieb Office 365 a prechod na inú ponuku služieb Office 365 zbytočne minie príliš veľa času.

 Poznámka.    Pri zvažovaní, ktoré predplatné služieb Office 365 je pre vás najvhodnejšie, môže byť užitočné získať prehľad o všetkých vlastnostiach produktu v rámci každej ponuky, aby ste mohli porovnať priority s potrebami v oblasti domén.

Office 365 Small Business Office 365 Midsize Business a Office 365 Enterprise
Poddomény

Môžete pridať vlastnú doménu, ako napríklad contoso.com, nemôžete však pridať poddomény, ako napríklad partners.contoso.com.

 Poznámka.    Služby Office 365 Small Business automaticky pridajú predponu www k názvu domény, ak doménu použijete s verejnou webovou lokalitou služieb Office 365, ako napríklad www.contoso.com. Nemusíte sa báť, že by sa nedala pridať poddoména www.

Môžete pridať viacero poddomén: napríklad www.contoso.com, www.partners.contoso.com, www.partners.marketing.contoso.com atď.

Aktuálna verejná webová lokalita Ak už pred registráciou do služieb Office 365 máte verejnú webovú lokalitu a namiesto nastavovania novej ju chcete aj naďalej používať, môžete. Ak však chcete používať svoju aktuálnu verejnú webovú lokalitu, treba vykonať niekoľko ďalších krokov. Keď svoju doménu pridáte do služieb Office 365, aktuálnu webovú lokalitu môžete ponechať hosťovanú u iného poskytovateľa bez toho, aby ste museli vykonať ďalšie kroky.
DNS záznamy

Po nastavení domény v službách Office 365 máte na výber. Môžete si buď vybrať, aby služby Office 365vytvorili a hosťovali vaše DNS záznamy a automaticky nakonfigurovali služby ako e-mail a Lync, alebo môžete spravovať svoje DNS záznamy u svojho poskytovateľa hostiteľských služieb DNS.

Po nastavení domény v službách Office 365 môžete pridať a aktualizovať DNS záznamy na webovej lokalite poskytovateľa hostiteľských DNS služieb a konfigurovať DNS záznamy pre služby ako e-mail a Lync.

Aj naďalej budete spravovať DNS záznamy u poskytovateľa hostiteľských DNS služieb (alebo lokálne, v prípade, ak svoj DNS súbor spravujete lokálne), napríklad v prípade pridávania alebo aktualizácie MX alebo CNAME záznamov.

E-mail a odosielanie okamžitých správ

Ak sa rozhodnete pre vytvorenie a hosťovanie DNS záznamov službami Office 365, e-mail a odosielanie okamžitých správ sa automaticky nastavia tak, aby používali vašu doménu hosťovanú v službách Office 365. E-mail ani odosielanie okamžitých správ nemožno hosťovať u iného poskytovateľa hostiteľských služieb.

Ak sa rozhodnete spravovať vlastné DNS záznamy u svojho poskytovateľa hostiteľských služieb DNS, môžete hosťovať e-mail a odosielanie okamžitých správ u iného poskytovateľa hostiteľských služieb.

E-mail, odosielanie okamžitých správ a verejnú webovú lokalitu môžete nastaviť tak, aby používali doménu hosťovanú v službách Office 365, alebo môžete hosťovať niektoré, či všetky, tieto služby vo vašej doméne prostredníctvom iného poskytovateľa.
Viacero domén

Do služieb Office 365 môžete pridať viacero domén.

Ak sa rozhodnete pre vytvorenie a hosťovanie DNS záznamov službami Office 365, môžete nastaviťOffice 365e-mail a odosielanie okamžitých správ na ľubovoľnej z týchto domén.

Ak sa rozhodnete spravovať vlastné DNS záznamy u svojho poskytovateľa hostiteľských služieb DNS, môžete hosťovať ľubovoľné z týchto služieb na ktorejkoľvek z týchto domén. Jeden názov domény môžete používať napríklad pre e-mail a iný názov domény môžete použiť pre adresu svojej verejnej webovej lokality .

Do služieb Office 365 môžete pridať viacero domén a v rámci týchto domén môžete hosťovať ľubovoľnú zo služieb.

Jeden názov domény môžete používať napríklad pre e-mail a iný názov domény môžete použiť na adresu svojej verejnej webovej lokality SharePoint Online.

Ďalšie informácie o tom, ako domény fungujú so službami Office 365

  • Do svojho konta služieb Office 365 môžete pridať až 600 domén.
  • Verejnú webovú lokalitu nie je do služieb Office 365 možné importovať. Ak teda chcete používať svoju doménu s verejnou webovou lokalitou služieb Office 365 namiesto zachovania aktuálnej webovej lokality, je potrebné, aby ste odznova navrhli novú webovú lokalitu a vyplnili jej údaje.
  • Služby Office 365 pre vás po prihlásení do služieb vytvoria doménu, napríklad contoso.onmicrosoft.com. Túto doménu môžete naďalej používať so svojou identifikáciou používateľa a so službami Office 365, môžete však pridať aj vlastnú doménu.
  • Môžete použiť ľubovoľný vlastný názov domény, ktorý je k dispozícii u registrátora názvov domén. Nemusí zodpovedať prvej časti domény onmicrosoft.com. Ak ste sa napríklad zaregistrovali v službách Office 365 s použitím názvu fabrikam.onmicrosoft.com, môžete použiť názov fabrikam.com, fabrikam_NW.com alebo aj úplne iný názov, napríklad fourthcoffee.com.

Získajte ďalšie informácie o nastavení a spravovaní domén pre služby Office 365 Small Business alebo Office 365 Enterprise a Office 365 Midsize Business .

 
 
Platí pre:
Správca služieb Office 365 Enterprise, Správca služieb Office 365 Midsize Business, Správca služieb Office 365 Small Business