Kopírovanie a prilepenie textu a obrázkov

ZobraziťKopírovanie a prilepenie textu

Môžete kopírovať vybraté oblasti textu na table strany (tabla strany: zobrazuje stranu vybratú na table miniatúr vo väčšej veľkosti a umožňuje vyberať a kopírovať časti strany.) alebo v zobrazení na čítanie (zobrazenie na čítanie: uľahčuje čítanie z obrazovky zobrazením jednej strany alebo časti strany na celej obrazovke.). Pri výbere textu sa vyberajú len celé slová. Slová presahujúce obdĺžnik výberu sa vyberú celé. Ak text prilepíte späť do dokumentu programu Microsoft Document Imaging, text sa vloží ako poznámka (poznámka: prvok, ktorý umožňuje pridať značky do dokumentu, vrátane textu, zvýraznenia, voľnej formy textu a voľných tvarov alebo obrázka.).

 1. Na paneli s nástrojmi Zobraziť kliknite na tlačidlo Vybrať Vzhľad tlačidla.
 2. Na table strany vyberte oblasť, ktorú chcete kopírovať.
 3. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Kopírovať.
 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
  • Ak chcete prilepiť kopírovaný text späť do dokumentu programu Microsoft Document Imaging ako poznámku, vyberte stranu, na ktorej sa má poznámka zobraziť, a v ponuke Úpravy kliknite na príkaz Prilepiť.
  • Ak chcete kopírovaný text prilepiť do iného programu, prepnite sa do daného programu a použite príkaz Prilepiť v príslušnom programe.

 Poznámky: 

ZobraziťKopírovanie a prilepenie obrázkov

Môžete kopírovať obrázky vybratých oblastí strany na table strany (tabla strany: zobrazuje stranu vybratú na table miniatúr vo väčšej veľkosti a umožňuje vyberať a kopírovať časti strany.). Ak prilepíte obrázok znova do dokumentu programu Microsoft Document Imaging, obrázok sa vloží ako poznámka (poznámka: prvok, ktorý umožňuje pridať značky do dokumentu, vrátane textu, zvýraznenia, voľnej formy textu a voľných tvarov alebo obrázka.).

 1. Na paneli s nástrojmi Zobraziť kliknite na tlačidlo Vybrať Vzhľad tlačidla.
 2. Na table strany vyberte oblasť, ktorú chcete kopírovať.
 3. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Kopírovať obrázok.
 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
  • Ak chcete prilepiť kopírovaný obrázok späť do dokumentu programu Microsoft Document Imaging ako poznámku, vyberte stranu, na ktorej sa má poznámka zobraziť, a v ponuke Úpravy kliknite na príkaz Prilepiť.
  • Ak chcete kopírovaný obrázok prilepiť do iného programu, prepnite sa do daného programu a použite príkaz Prilepiť v príslušnom programe.

 Poznámka.   Pri použití príkazu Kopírovať obrázok sa skopírujú aj poznámky.

ZobraziťKopírovanie a prilepenie poznámok

Poznámky (poznámka: prvok, ktorý umožňuje pridať značky do dokumentu, vrátane textu, zvýraznenia, voľnej formy textu a voľných tvarov alebo obrázka.) môžete prilepiť späť do dokumentu programu Microsoft Document Imaging alebo ako obrázok do iného programu.

 1. Na paneli s nástrojmi Poznámky kliknite na tlačidlo Vybrať poznámky Vzhľad tlačidla.
 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
  • Ak chcete vybrať jednu poznámku, kliknite na danú poznámku.
  • Ak chcete vybrať viacero poznámok, presuňte kurzor ponad poznámky.
 3. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Kopírovať.
 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
  • Ak chcete prilepiť poznámky späť do dokumentu programu Microsoft Document Imaging, vyberte stranu, na ktorej sa majú poznámky zobraziť, a v ponuke Úpravy kliknite na príkaz Prilepiť.
  • Ak chcete poznámky prilepiť do iného programu, prepnite sa do daného programu a použite príkaz Prilepiť v príslušnom programe.

ZobraziťKopírovanie a prilepenie obsahu strany do iného programu

Kopírovať môžete všetok text na strane alebo obrázok celej strany.

 1. Na table miniatúr (tabla miniatúr: zobrazuje aktuálny skenovaný dokument ako jeden alebo viacero malých obrázkov.) vyberte stranu, ktorú chcete kopírovať.
 2. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Vybrať všetko.
 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
  • Ak chcete kopírovať všetok text, kliknite na príkaz Kopírovať v ponuke Úpravy.
  • Ak chcete kopírovať obrázok celej strany, kliknite na príkaz Kopírovať obrázok v ponuke Úpravy.
 4. Prepnite sa do programu, do ktorého chcete prilepiť kopírovaný text alebo obrázok, a použite príkaz Prilepiť v príslušnom programe.

ZobraziťPrilepenie obrázkov z iného programu

Môžete skopírovať obrázok z iného programu a ten prilepiť do programu Microsoft Office Document Imaging ako novú stranu, prípadne ho môžete prilepiť na existujúcu stranu ako poznámku (poznámka: prvok, ktorý umožňuje pridať značky do dokumentu, vrátane textu, zvýraznenia, voľnej formy textu a voľných tvarov alebo obrázka.).

 1. V inom programe skopírujte obrázok, ktorý chcete prilepiť.
 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: