Aktivácia produktov balíka Microsoft Office System

Aby ste mohli naďalej používať všetky funkcie balíka Microsoft Office 2003, musíte svoju kópiu balíka Office aktivovať. Sprievodca vás prevedie krok za krokom procesom aktivácie cez Internet alebo telefonicky.

Aktivácia produktov spoločnosti Microsoft je technológia zameraná proti počítačovému pirátstvu. Jej účelom je overiť, či majú softvérové produkty platnú licenciu. Táto metóda je rýchla, jednoduchá, nerušiaca a prispieva k ochrane súkromia zákazníkov.

Aktivácia produktov pracuje na základe overenia, či kód Product Key softvérového programu, ktorý musíte použiť na inštaláciu produktu, nebol použitý na väčšom počte osobných počítačov, než určuje licencia na softvér. Môžete použiť sprievodcu aktiváciou produktu, ktorý vám umožní poskytnúť kód Product ID (odvodený od kódu Product Key inštalácie) spoločnosti Microsoft buď formou zašifrovaného prenosu cez Internet, alebo telefonicky. Naspäť sa vám odošle odpoveď vo forme potvrdzujúceho kódu ID, pomocou ktorého môžete produkt aktivovať.

Ak si vyberiete aktiváciu produktu cez Internet a ešte nie ste pripojení, sprievodca vám pomôže pripojiť sa. Ak sa rozhodnete pre aktiváciu produktu formou telefónneho hovoru so zástupcom oddelenia služieb zákazníkom, celý proces môže trvať dlhšie.

Údaje poskytnuté spoločnosti Microsoft v rámci aktivácie sa uložia na zabezpečenom zariadení. Spoločnosť Microsoft dôsledne dbá o ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré poskytnete počas procesu aktivácie. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Microsoft chráni vaše osobné údaje pri používaní balíka Microsoft Office, získate vyhľadaním témy „Zásady ochrany osobných údajov“ v Pomocníkovi daného produktu.

Po dokončení aktivácie softvéru cez Internet si môžete produkt zaregistrovať. Umožní vám to prijímať informácie o aktualizáciách produktov a špeciálnych ponukách priamo od spoločnosti Microsoft. Možnosť registrácie nie je k dispozícii pri telefonickej aktivácii. Registrácia je úplne dobrovoľná, pričom v rámci nej poskytujete určité osobné údaje, napríklad platnú e-mailovú adresu. Všetky informácie poskytnuté v rámci registrácie sa uložia so zabezpečením oddelene od údajov poskytnutých v rámci aktivácie. Žiadne z týchto údajov sa za žiadnych okolností nezapožičiavajú ani nepredávajú ďalším subjektom.

 Poznámky: 

  • Informácie o právach na používanie produktu nájdete v Licenčnej zmluve koncového používateľa (EULA). Ak si ju chcete zobraziť, kliknite v ponuke Pomocník na položku <názov produktu> – informácie a potom na príkaz Zobraziť licenčnú zmluvu koncového používateľa.
  • Pre nepočujúce alebo nedoslýchavé osoby sú k dispozícii služby Microsoft Text Telephone (TT/TTY). Ak chcete použiť modem TT/TTY v Spojených štátoch, volajte číslo 800-718-1599. Ak voláte z oblasti mimo územia Spojených štátov a chcete použiť modem TT/TTY, volajte číslo 716-871-6859. Služba TT/TTY je k dispozícii iba v anglickom jazyku.
  • Aktualizované informácie o aktivácii nájdete na lokalite Microsoft Office Online

ZobraziťČo sa stane, ak neaktivujete svoju kópiu balíka Microsoft Office?

Pred aktiváciou môžete balík Microsoft Office používať obmedzený čas. Po vypršaní tejto doby prejde balík Microsoft Office do režimu s obmedzenou funkčnosťou. V tomto režime nebude možné uložiť zmeny v dokumentoch ani vytvoriť nový dokument a zároveň budú obmedzené ďalšie funkcie produktu.

Žiadne existujúce súbory ani dokumenty balíka Office nebudú poškodené. Tento režim balíka Office môžete jednoduchým spôsobom opustiť, ak budete postupovať podľa pokynov na obrazovke.

 
 
Platí pre:
Excel 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Word 2003