Porovnanie verzií servera Exchange Server

V nasledujúcej tabuľke nájdete novinky alebo vylepšenia servera Exchange Server 2013 v porovnaní so staršími verziami.

Exchange Server 2007
Exchange Server 2010
Exchange Server 2013
Zobraziť možnosti licencií
Udržte veci pod kontrolou
Zjednodušená správa: Pri práci s Centrom spravovania pre Exchange používajte jediné webové rozhranie v prípade všetkých lokálnych aj online služieb Exchange.
Kompaktné a flexibilné nástroje príkazového riadka: Obmedzte zložitosť pomocou skriptu PowerShell.
Veľké nízkonákladové poštové schránky: Získajte podporu pre väčšie poštové schránky a zároveň nasaďte lacnejší ukladací priestor.
Správa podľa rolí: Využívajte roly na riadenie prístupu a prideľovanie úloh.
Cloud podľa vašich predstáv: Využite hybridné nasadenie a nasaďte poštové schránky lokálne, online alebo kombinovane.
Riadená dostupnosť: Integrované širokodostupné riešenie monitoruje a komplexne spravuje dostupnosť služieb naprieč všetkými rolami a službami.
Viac možností v každom zariadení
Mobilný e-mail: Vyberte si taký prístup na mobilný e-mail, aký vám vyhovuje.
Outlook Web App: Získajte webový e-mail s podporou prístupu zo smartfónov, tabletov a prehliadačov.
Optimalizácia pre dotyk: Používajte e-mail navrhnutý na ovládanie dotykom alebo myšou.
Hlasová pošta s jednotným priečinkom doručenej pošty: Využite textovú ukážku, ktorá vám umožní rýchlejšie kontrolovať hlasovú poštu a vyberať z nej podľa priority.
Spravovanie nadmerného zaťaženia priečinka doručenej pošty: Využite zobrazenie konverzácie a prechádzajte e-mailmi jednoduchšie. Vyhnite sa nedoručeným či nesprávne doručeným e-mailom pomocou funkcie E-mailové tipy. Zvýšte prehľadnosť e-mailov pomocou vnoreného písania správ a odpovedania.
Podpora pre aplikácie: Využite webové technológie na jednoduché písanie aplikácií pre Outlook a Outlook Web App a následne ich riaďte a nasaďte z programu Exchange.
Integrácia SharePointu: Získajte prístup k projektovým informáciám zo SharePointu a programu Exchange a to všetko z prostredia Outlooku pomocou poštových schránok lokalít*.
Zaistite bezpečnosť svojej organizácie
Ochrana proti nevyžiadanej pošte a škodlivému softvéru: Vaše údaje a správy sú chránené viacnásobnými bodmi integrácie.
Ochrana obchodných informácií: Zaistite bezpečnosť údajov pomocou upozornení, blokovania správ, šifrovania a spravovania prístupových práv k informáciám.
Ochrana pred stratou údajov: Využite vstavané pravidlá ochrany pred stratou údajov a identifikujte, monitorujte a chráňte citlivé údaje. Zároveň používateľov informujte o porušení pravidiel ešte pred odoslaním e-mailov.
Archivácia na mieste a uchovávanie: Automaticky uchovávajte údaje založené na požiadavkach politiky alebo obchodných požiadavkach a ukladajte starší obsah do archívu na mieste, čím zaistíte dodržiavanie predpisov.
Správa vyhľadávania elektronických údajov: Vyhľadávajte vo svojich poštových schránkach programu Exchange, na lokalitách SharePointu a v konverzáciách cez Lync pomocou jediného rozhrania*.
  • = Nezahrnuté
  • = Čiastočné
  • = Úplné
*Vyžadujú sa najnovšie verzie programu Exchange a služby SharePoint.
Vyhľadajte informácie pre: profesionálov z oblasti IT|partnerov