Choose your billing country/region:

Porovnanie plánov služby Exchange Online

Služba Exchange Online je k dispozícii ako samostatná služba alebo ako súcast plánu služieb Office 365, kam patria služby Office, SharePoint a Lync. V nasledujúcej tabulke nájdete porovnanie dvoch samostatných plánov, prípadne môžete porovnat možnosti služieb Office 365.

* Cena nezahŕňa DPH.
Exchange Online (plán 1)

{EXOp1buy|price}* používateľ/mesiac
Kúpit
Exchange Online (plán 2)

{EXOp2buy|price}* používateľ/mesiac
Kúpit
Velké poštové schránky: každý používatel má k dispozícii poštovú schránku velkosti 50 GB a môže odosielat správy s velkostou až 25 MB. Zahrnuté Zahrnuté
Podpora Outlooku: používatelia si k službe Exchange Online môžu pripojit podporované kópie Outlooku a používat tak komplexnú klientsku aplikáciu, ktorú už poznajú. Zahrnuté Zahrnuté
Webový prístup: v prípade záujmu o prístup cez web umožní aplikácia Outlook Web App bezproblémovú prácu prostredníctvom prehliadaca, ktorá sa vzhladom ani prostredím nelíši od plne vybaveného outlookového klienta. Zahrnuté Zahrnuté
Mobilita: mobilný prístup je k dispozícii zo všetkých telefónov, na ktoré možno dorucovat e-maily, vrátane zariadení Windows Phone, iPhone, Android a Blackberry. Zahrnuté Zahrnuté
Zdielaný kalendár a kontakty: používatelia, ktorí chcú naplánovat schôdze, si môžu porovnat kalendáre a majú prístup k funkciám na spoluprácu vrátane zdielaných kalendárov, skupín, globálneho zoznamu adries, externých kontaktov, úloh, konferencných miestností a delegovania. Zahrnuté Zahrnuté
Aplikácie pre Outlook: používatelia môžu strávit menej casu prepínaním medzi aplikáciami vdaka rozširujúcemu modelu s jednoduchým doplnkovým prístupom k webovým aplikáciám tretej strany z Outlooku a aplikácie Outlook Web App. Zahrnuté Zahrnuté
Zabezpecenie: každú poštovú schránku chráni špicková ochrana proti malvéru a nevyžiadanej pošte v rámci služby Exchange Online Protection. Zahrnuté Zahrnuté
Archív na mieste: priecinok dorucenej pošty možno sprehladnit automatickým premiestnením starých správ do archívu na mieste. Zahrnuté Zahrnuté
Miestny archív: odstránené a upravené položky poštovej schránky z primárnych poštových schránok a archívov na mieste si môžete uložit v miestnom archíve. Zahrnuté
Neobmedzený ukladací priestor: neobmedzený ukladací priestor obsahuje 50 GB ukladacieho priestoru v primárnej poštovej schránke používatela a neobmedzený ukladací priestor v archíve na mieste. Zahrnuté
Hostovaná hlasová schránka: hostované služby Unified Messaging umožnujú prijímat hovory a poskytujú používatelské rozhranie s možnostou telefonického pripojenia, ako aj automatický telefónny systém spolocnosti. Zahrnuté
Predchádzanie strate údajov: citlivé pracovné údaje sú chránené prostredníctvom vstavaných zásad predchádzania strate údajov, ktoré sa zakladajú na regulacných normách, ako napríklad PII a PCI, a slúžia na identifikáciu, monitorovanie a ochranu citlivých údajov pomocou komplexnej obsahovej analýzy. Zahrnuté
* Cena nezahŕňa DPH.
Plán 1

{EXOp1buy|price}* používateľ/mesiac
Kúpit
Plán 2

{EXOp2buy|price}* používateľ/mesiac
Kúpit
Vyhľadajte informácie pre: profesionálov z oblasti IT|partnerov