Exchange Server 2013

Exchange Server 2013

Pracujte na vyššej úrovni z ľubovoľného miesta vďaka e-mailu na podnikovej úrovni na vlastných serveroch.
Zobraziť možnosti licencií Vyskúšať*
*Stiahnite si bezplatnú 180-dňovú skúšobnú verziu Exchange Servera 2013.
 • Získajte e-mail, kalendár a kontakty na podnikovej úrovni v počítači, telefóne aj prehliadači. Vďaka zjednodušenému prístupu k vysokej dostupnosti a zotaveniu po havárii dosiahnete vyššiu spoľahlivosť a nižšiu komplexnosť, pričom vaše citlivé a dôverné informácie zostanú v bezpečí.

  Stále k dispozícii

  Exchange Server 2013 pomáha zabezpečiť neustálu dostupnosť komunikácie, ktorá bude aj naďalej úplne pod vašou kontrolu.

  Stále k dispozícii
  Obrázok zväčšíte tak, že naň ukážete
  • Model preddefinovaných blokov programu Exchange vo všeobecnosti uľahčuje nasadenie a zlepšuje možnosti práce s viacerými verziami. Skvelá dostupnosť a vyrovnávanie zaťaženia klientov sú vďaka tomu štandardom.
  • Dlhšia bezporuchová prevádzka vďaka kratším časom zlyhania a podpore viacerých databáz v jednom vydaní.
  • Vstavané riešenie na monitorovanie a správu dostupnosti poskytuje funkcie automatickej opravy, ktoré slúžia na automatické obnovenie po zlyhaní.
  • Zjednodušené možnosti na vyrovnávanie zaťaženia zlepšujú flexibilitu a rozsah, a to dokonca za nižšie náklady.
  • Nižšie náklady na ukladací priestor vďaka väčším a lacnejším diskom.

  Zabezpečenie a súlad

  Získajte integrovanú funkciu, ktorá uľahčuje dodržiavanie súladu s predpismi a znižuje náklady na zisťovanie.

  Zabezpečenie a súlad
  Obrázok zväčšíte tak, že naň ukážete
  • Možnosti predchádzania strate údajov používateľom neúmyselne odosielať citlivé údaje neoprávneným osobám a zároveň informujú o interných zásadách súladu.
  • Možnosť uchovávania všetkých dôležitých údajov na jednom mieste. Používateľom za týmto účelom môžete poskytnúť integrovaný natívny archív na mieste.
  • Možnosti spúšťania funkcie lokálneho elektronického vyhľadávania v rámci údajov programov Exchange, SharePoint a Lync z jedného rozhrania cez Centrum elektronického vyhľadávania*.
  • Zásady mobilných zariadení vám umožňujú vytvárať zoznamy schválených mobilných zariadení, vynucovať uzamknutie cez PIN kód a odstraňovať dôverné podnikové údaje zo stratených telefónov.

  Jednoduché nasadenie a údržba

  Exchange Server 2013 ponúka flexibilné možnosti nasadenia a pomáha skrátiť čas strávený pri spravovaní systémov na výmenu správ.

  Jednoduché nasadenie a údržba
  Obrázok zväčšíte tak, že naň ukážete
  • Zjednodušené nasadenie pomocou vlastných pokynov na inštaláciu alebo inováciu programu Exchange.
  • Efektívna správa organizácie prostredníctvom Centra spravovania pre Exchange – webového rozhrania, ktoré sa ľahko používa.
  • Delegovanie povolení na špecializovaných používateľov podľa ich pracovnej funkcie, napríklad pracovníkov dozerajúcich na súlad cez elektronické vyhľadávanie, bez toho, aby mali prístup k celému rozhraniu správy programu Exchange.
  • Presun do cloudu podľa vlastných predstáv vďaka úplnej flexibilite nasadenia – či už lokálne, v cloude, alebo hybridnou kombináciou oboch možností.
  *Spúšťanie elektronického vyhľadávania v rámci programov Exchange, Lync a SharePoint prostredníctvom Centra elektronického zisťovania vyžaduje SharePoint Server 2013. Centrum správy programu Exchange v programe Exchange Server poskytuje možnosti elektronického zisťovania iba v rámci údajov programu Exchange.
 • Ďalšie informácie

Vyhľadajte informácie pre: profesionálov z oblasti IT|partnerov