Exchange – najdôležitejšie funkcie

 • Zvýšte produktivitu používateľov, zachovajte bezpečnosť organizácie a zároveň si udržte požadovanú kontrolu.

  Udržte veci pod kontrolou

  Exchange vám umožňuje prispôsobiť riešenie vašim jedinečným potrebám, zabezpečuje neustálu dostupnosť komunikácie, kým vy máte zatiaľ veci pod kontrolou podľa vlastných predstáv – buď online, lokálne, alebo kombinovane.

  Centrum spravovania pre Exchange

  Presuňte sa do cloudu podľa svojich predstáv. Exchange vám poskytuje flexibilné možnosti prechodu do cloudu, či už ide o prechod zo dňa na deň alebo o riadenie hybridného nasadenia s poštovými schránkami lokálne aj online. V záujme hladkého presunu poštových schránok naprieč prostrediami obmedzte počas presunu rušenie zo strany používateľov a umožnite používateľom zdieľať kalendáre a plánovať si schôdze nezávisle od prostredia, v ktorom sa nachádza ich poštová schránka. Vyskúšajte pripravované vylepšenia cloudu s podporou ukážok aktualizácií.

  Obmedzte množstvo času, ktorý venujete správe, a zároveň si udržte veci pod kontrolou. Spravujte výkonné možnosti vrátane ochrany pred stratou údajov a poštové schránky lokalít z Centra spravovania pre Exchange – z jedného, ľahko použiteľného webového správcovského rozhrania. Riadenie prístupu podľa rolí umožňuje vášmu pracovisku technickej podpory a špecialistom vykonávať konkrétne úlohy bez potreby úplných povolení na správu. Tento zjednodušený a intuitívny spôsob vám pomáha spravovať Exchange účinne, prideľovať úlohy a zameriavať sa na napredovanie vašej firmy.

  Využite archiváciu v programe Exchange, veľké poštové schránky a politiky uchovávania a ukladajte dôležité údaje na jedno miesto. Poskytnite svojim používateľom veľkú poštovú schránku, ktorá im umožní flexibilne uchovávať e-maily v primárnej poštovej schránke či presúvať položky do archívu na mieste. Vďaka flexibilným a výkonným politikám uchovávania môžete získať kontrolu nad svojím úložným priestorom a nad dodržiavaním predpisov a zároveň zabezpečovať produktivitu používateľov.

  Viac možností v každom zariadení

  Exchange umožní používateľom dosahovať väčšiu produktivitu, pretože im pomôže spravovať čoraz viac komunikácie vo viacerých zariadeniach a tímom tiež umožní efektívnejšiu spoluprácu.

  Outlook Web App

  Poskytnite používateľom možnosť intuitívnej a dotykovej práce s priečinkom doručenej pošty. Urobte toho viac, nech ste kdekoľvek, a to vďaka čistému, nepreplnenému priečinku doručenej pošty, ktorý sa zameriava na relevantné a dôležité informácie.

  Umožnite používateľom lepšie spolupracovať v tímoch a na projektoch. Poštové schránky lokalít* umožňujú používateľom spolupracovať na projektoch, rýchlo spoznať tímy, ku ktorým sa pripoja, a jednoducho zdieľať informácie. SharePoint v záujme všestranných používateľských možností zabezpečuje prístup k dokumentom, spoluprácu, ukladanie dokumentov a tvorbu verzií, zatiaľ čo odosielanie správ má na starosti Exchange.

  Prispôsobte si Exchange pomocou integrácie webových aplikácií pre Outlook a Outlook Web App. Zabezpečte, aby používatelia trávili menej času prepínaním medzi aplikáciami, a skvalitnite ich komunikáciu pomocou rozširujúceho modelu, ktorý vám umožní poskytovať jednoduchý doplnkový prístup k webovým aplikáciám z prostredia Outlooku aj aplikácií Outlook Web App. Jediným prihlásením používateľov do viacerých aplikácií môžete znížiť používateľskú náročnosť a poskytnúť používateľom bezpečný, oprávnený prístup ku každej schválenej aplikácii.

  Zaistenie bezpečnosti organizácie

  Využite Exchange na ochranu obchodnej komunikácie a citlivých informácií a dosiahnite tak dodržiavanie vnútorných predpisov aj predpisov zo zákona.

  Možnosti ochrany pred stratou údajov

  Odstráňte e-mailové hrozby skôr, než sa dostanú do vašej siete. Exchange aktívne chráni vašu komunikáciu pomocou vstavanej ochrany proti vírusom, nevyžiadanej pošte a neoprávnenému získavaniu údajov.

  Chráňte svoje citlivé údaje a informujte používateľov o dodržiavaní vnútorných predpisov. Chráňte používateľov pred tým, že by omylom odoslali citlivé informácie neoprávneným osobám. Funkcie ochrany pred stratou údajov identifikujú, monitorujú a chránia citlivé údaje pomocou hĺbkovej analýzy obsahu a funkcia Tipy pre politiku v Outlooku informuje používateľov o porušení pravidiel skôr, než dôjde k odoslaniu citlivých údajov. Vstavané politiky ochrany pred stratou údajov sú založené na regulačných normách, ako sú PII a PCI, a Exchange dokáže navyše podporovať aj iné politiky, ktoré sú pre vašu firmu dôležité.

  Umožnite svojim pracovníkom zodpovedným za dodržiavanie predpisov uskutočniť miestne elektronické vyhľadávanie naprieč programom Exchange, SharePointom a Lyncom z jediného rozhrania. Zabezpečte dodržiavanie vnútorných predpisov aj zákonných požiadaviek pomocou nového centra elektronického vyhľadávania*, ktoré vám umožní identifikovať, uchovávať a analyzovať údaje vašej organizácie v programe Exchange, v SharePointe a v Lyncu. Údaje vždy zostávajú na mieste, preto nemusíte spravovať ani oddeľovať ukladací priestor údajov.

  *Vyžadujú sa najnovšie verzie programu Exchange a služby SharePoint.
Vyhľadajte informácie pre: profesionálov z oblasti IT|partnerov