Zmena predvoleného prehľadávača

Vzťahuje sa na
Microsoft Office PowerPoint® 2003
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Office Excel 2003

Operačný systém Microsoft Windows používa nastavenie predvoleného webového prehľadávača, keď kliknete na prepojenia v dokumente, alebo na webovej stránke. V systéme Windows sa ako predvolený používa prehľadávač Microsoft Internet Explorer, ale ak chcete, môžete to zmeniť.

Ak chcete zmeniť predvolený prehľadávač z programu Internet Explorer na iný prehľadávač, postupujte podľa jedného z nasledujúcich spôsobov:

  • Nainštalujte si iný prehľadávač, ak ste to dosiaľ neurobili. Počas inštalácie väčšina prehľadávačov zobrazí hlásenie, v ktorom sa vás opýta, či chcete používať tento prehľadávač ako predvolený prehľadávač.
  • Ak je prehľadávač, ktorý chcete používať, už nainštalovaný, otvorte ho. Malo by sa zobraziť hlásenie, ktoré sa vás pýta, či chcete tento prehľadávač používať ako predvolený prehľadávač. Ak toto hlásenie nevidíte, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií, ale namiesto prehľadávača Internet Explorer si vyberte prehľadávač, ktorý chcete používať.

Ako nastaviť program Internet Explorer, aby bol predvoleným webovým prehľadávačom

  1. Otvorte program Internet Explorer. (Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Internet Explorer. Ak sa v ponuke Štart nezobrazuje možnosť Internet Explorer, ukážte na položku Všetky programy a potom kliknite na položku Internet Explorer.)
    • Ak sa zobrazí hlásenie s otázkou, či chcete, aby bol program Internet Explorer predvoleným prehľadávačom, kliknite na tlačidlo Áno.
    • Ak sa toto hlásenie nezobrazí, pokračujte krokom 2.
  2. Na paneli úloh kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Nastaviť prístup k programu a jeho predvolené hodnoty.

 Poznámka.   Možnosť Nastaviť prístup k programu a jeho predvolené hodnoty je k dispozícii iba v operačnom systéme Microsoft Windows XP s balíkom Service Pack 1 alebo v systéme Microsoft Windows XP s balíkom Service Pack 2.

  1. V dialógovom okne Pridanie alebo odstránenie programov kliknite na tlačidlo Vlastné a potom kliknite šípku doprava.
  2. V ponuke Vybrať predvolený webový prehľadávač kliknite na položku Internet Explorer a potom kliknite na tlačidloOK.

 Tip.   Ak máte nainštalovaných viacero webových prehľadávačov, prepojenia k týmto prehľadávačom v ponuke Štart, na paneli úloh systému Windows a na pracovnej ploche môžete skryť tak, že zrušíte začiarknutie políčka Povoliť prístup k tomuto programu.

 
 
Platí pre:
Excel 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Word 2003