Výpočet dátumov pomocou vzorcov

Použitie funkcie TODAY

Funkcia TODAY nemá žiadne argumenty.

Funkcia TODAY je nezvyčajná, pretože ako jedna z mála funkcií programu Excel nevyžaduje žiadny argument, vyžaduje však ľavé a pravé zátvorky: =TODAY()

Funkcia TODAY vkladá aktuálny dátum, ktorý sa aktualizuje pri každom otvorení alebo prepočítaní zošita.

Len pre zábavu môžete funkciu TODAY použiť na zistenie, aký je váš aktuálny vek v dňoch. Presný postup výpočtu sa naučíte v praktickom cvičení.

Poznámka:     Funkcie použité v tejto lekcii sú len niektoré z mnohých funkcií, ktoré program Excel obsahuje. V kurze vyhľadávanie funkcií a zadávanie argumentov sa môžete naučiť, ako vyhľadať iné funkcie, ktoré môžete použiť pre rôzne typy výpočtov.