Výpočet percent

Percentá sa vypočítavajú pomocou tejto rovnice:

hodnota : celková hodnota = percento

V tejto rovnici sa percento vypočíta v desiatkovom formáte. V programe Excel môžete jednoducho vypočítať každú z týchto premenných. Výsledok môžete ako percento zobraziť aj kliknutím na tlačidlo Štýl percent Vzhľad tlačidla na paneli s nástrojmi Formátovanie.

ZobraziťVýpočet hodnoty, ak poznáte celkovú hodnotu a percento

Ak si napríklad kúpite počítač za 8 000 eur a daň z predaja je 8,9 %, koľko zaplatíte na dani z predaja? V tomto príklade chcete zistiť 8,9 % z 8 000.

Ak chcete vypočítať tento výsledok, vytvorte pracovný hárok s nasledovnými hodnotami alebo skopírujte príklad na prázdny pracovný hárok.

ZobraziťAko?

 1. Vytvorte prázdny zošit alebo pracovný hárok.
 2. Vyberte príklad v téme Pomocníka. Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

Výber príkladu z Pomocníka

Výber príkladu z Pomocníka
 1. Stlačte klávesy CTRL+C.
 2. V pracovnom hárku vyberte bunku A1 a stlačte klávesy CTRL+V.
 3. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte klávesy CTRL+` (prízvuk), alebo v ponuke Nástroje ukážte na príkaz Kontrola vzorca a kliknite na príkaz Režim kontroly vzorca.
 
1
2
A B
Nákupná cena Daň z predaja (v desiatkovom formáte)
8000 0,089
Vzorec Popis (výsledok)
=A2*B2 Vynásobí číslo 8000 číslom 0,089, čoho výsledkom je čiastka dane z predaja na zaplatenie (712,00 eur).

 Poznámka.   Ak chcete číslo v percentuálnom formáte skonvertovať na číslo v desiatkovom formáte, vydeľte ho číslom 100. Napríklad daň z predaja v tomto príklade (8,9) vydelená číslom 100 je 0,089.

ZobraziťVýpočet percenta, ak poznáte celkovú hodnotu a hodnotu

Ak napríklad v teste správne odpoviete na 42 otázok z 50, aký je percentuálny podiel správnych odpovedí?

Ak chcete vypočítať tento výsledok, vytvorte pracovný hárok s nasledovnými hodnotami alebo skopírujte príklad na prázdny pracovný hárok.

ZobraziťAko?

 1. Vytvorte prázdny zošit alebo pracovný hárok.
 2. Vyberte príklad v téme Pomocníka. Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

Výber príkladu z Pomocníka

Výber príkladu z Pomocníka
 1. Stlačte klávesy CTRL+C.
 2. V pracovnom hárku vyberte bunku A1 a stlačte klávesy CTRL+V.
 3. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte klávesy CTRL+` (prízvuk), alebo v ponuke Nástroje ukážte na príkaz Kontrola vzorca a kliknite na príkaz Režim kontroly vzorca.
 
1
2
A B
Počet správnych odpovedí Celkový počet otázok
42 50
Vzorec Popis (výsledok)
=A2/B2 Vydelí číslo 42 číslom 50, čoho výsledkom je percentuálny podiel správnych odpovedí (0,84 alebo 84 %).

 Poznámka.   Ak chcete číslo zobraziť ako percento, vyberte danú bunku a kliknite na tlačidlo Štýl percent Vzhľad tlačidla na paneli s nástrojmi Formátovanie.

ZobraziťVýpočet celkovej hodnoty, ak poznáte hodnotu a percento

Predajná cena trička je napríklad 150 eur, čo predstavuje cenu po zľave 25 % z pôvodnej ceny. Aká je pôvodná cena? V tomto príklade chcete vypočítať, z akého čísla sa 75 % rovná 15.

Ak chcete vypočítať tento výsledok, vytvorte pracovný hárok s nasledovnými hodnotami alebo skopírujte príklad na prázdny pracovný hárok.

ZobraziťAko?

 1. Vytvorte prázdny zošit alebo pracovný hárok.
 2. Vyberte príklad v téme Pomocníka. Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

Výber príkladu z Pomocníka

Výber príkladu z Pomocníka
 1. Stlačte klávesy CTRL+C.
 2. V pracovnom hárku vyberte bunku A1 a stlačte klávesy CTRL+V.
 3. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte klávesy CTRL+` (prízvuk), alebo v ponuke Nástroje ukážte na príkaz Kontrola vzorca a kliknite na príkaz Režim kontroly vzorca.
 
1
2
A B
Predajná cena 100 % mínus zľava (v desiatkovom formáte)
150 0,75
Vzorec Popis (výsledok)
=A2/B2 Vydelí číslo 150 číslom 0,75, čoho výsledkom je pôvodná cena (200).

ZobraziťVýpočet rozdielu medzi dvoma číslami ako percenta

Váš zárobok v novembri bol napríklad 23 420 eur a v decembri 25 000 eur. Aká je percentuálna zmena týchto dvoch zárobkov medzi týmito dvoma mesiacmi? Na vypočítanie výsledku použijete funkciu ABS a operátory odčítania (-) a delenia (/).

Ak chcete vypočítať tento výsledok, vytvorte pracovný hárok s nasledovnými hodnotami alebo skopírujte príklad na prázdny pracovný hárok.

ZobraziťAko?

 1. Vytvorte prázdny zošit alebo pracovný hárok.
 2. Vyberte príklad v téme Pomocníka. Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

Výber príkladu z Pomocníka

Výber príkladu z Pomocníka
 1. Stlačte klávesy CTRL+C.
 2. V pracovnom hárku vyberte bunku A1 a stlačte klávesy CTRL+V.
 3. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte klávesy CTRL+` (prízvuk), alebo v ponuke Nástroje ukážte na príkaz Kontrola vzorca a kliknite na príkaz Režim kontroly vzorca.
 
1
2
A B
Novembrový zárobok Decembrový zárobok
23 420 25 000
Vzorec Popis (výsledok)
=(B2-A2)/ABS(A2) Rozdiel medzi druhým a prvým číslom vydelí absolútnou hodnotou prvého čísla, čoho výsledkom je percentuálna zmena (0,06746 alebo 6,75%).

 Poznámka.   Ak chcete číslo zobraziť ako percento, vyberte danú bunku a kliknite na tlačidlo Štýl percent Vzhľad tlačidla na paneli s nástrojmi Formátovanie.

Funkcia – podrobnosti

Ďalšie informácie nájdete v článku týkajúcom sa funkcie ABS.

ZobraziťZväčšenie alebo zmenšenie čísla o určité percento

Predstavte si napríklad, že každý týždeň miniete na stravu 250 eur a chcete tieto týždňový výdavky znížiť o 25 %. Koľko môžete minúť? Ak by ste chceli svoj týždenný limit výdavkov na stravu naopak zvýšiť o 25 %, aký by bol váš nový týždenný limit?

Ak chcete vypočítať tento výsledok, vytvorte pracovný hárok s nasledovnými hodnotami alebo skopírujte príklad na prázdny pracovný hárok.

ZobraziťAko?

 1. Vytvorte prázdny zošit alebo pracovný hárok.
 2. Vyberte príklad v téme Pomocníka. Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

Výber príkladu z Pomocníka

Výber príkladu z Pomocníka
 1. Stlačte klávesy CTRL+C.
 2. V pracovnom hárku vyberte bunku A1 a stlačte klávesy CTRL+V.
 3. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte klávesy CTRL+` (prízvuk), alebo v ponuke Nástroje ukážte na príkaz Kontrola vzorca a kliknite na príkaz Režim kontroly vzorca.
 
1
2
A B
Číslo Percentá
250 25 %
Vzorec Popis (výsledok)
=A2*(1-B2) Zníži hodnotu 250 o 25 % (187,50).
=A2*(1+B2) Zvýši hodnotu 250 o 25 % (312,50).
=A2*(1+35%) Zvýši hodnotu 250 o 35 % (337,50).

 Poznámka.   Ak zadáte číslo so znakom percenta (%), dané číslo sa interpretuje ako stotina svojej hodnoty. Napríklad číslo 5% sa interpretuje ako 0,05.

 
 
Platí pre:
Excel 2003