Vyhľadávanie hodnôt v rozsahu

ZobraziťVytvorenie vyhľadávacieho vzorca pomocou Sprievodcu vyhľadávaním

Sprievodca vyhľadávaním vytvorí vyhľadávací vzorec na základe údajov pracovného hárka, ktoré obsahujú menovky riadkov a stĺpcov. Sprievodca vyhľadávaním umožňuje vyhľadať ostatné hodnoty v riadku, ak poznáte hodnotu v jednom stĺpci a naopak. Vo vytvorených vzorcoch používa funkcie INDEX a MATCH.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Doplnky, začiarknite políčko Sprievodca vyhľadávaním a kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na bunku v rozsahu.
 3. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Vyhľadať.
 4. Postupujte podľa pokynov sprievodcu.

ZobraziťVyhľadávanie hodnôt ich porovnaním s hodnotami v prvom stĺpci

Túto úlohu vykonajte pomocou funkcie VLOOKUP.

Dôležité. Táto metóda funguje len v prípade, ak sú hodnoty v prvom riadku alebo stĺpci zoradené vzostupne.

Pracovný hárok – príklad

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní na prázdny hárok.

ZobraziťAko?

 1. Vytvorte prázdny zošit alebo pracovný hárok.
 2. Vyberte príklad v téme Pomocníka. Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov. 

Výber príkladu z Pomocníka

Výber príkladu z Pomocníka
 1. Stlačte klávesy CTRL+C.
 2. V pracovnom hárku vyberte bunku A1 a stlačte klávesy CTRL+V.
 3. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte klávesy CTRL+` (prízvuk), alebo v ponuke Nástroje, ukážte na príkaz Kontrola vzorca a potom kliknite na príkaz Režim kontroly vzorca.

V tomto príklade poznáme frekvenciu a chceme vyhľadať príslušné farby.

 
1
2
3
4
5
6
A B
Frekvencia Farba
4,14 červená
4,19 oranžová
5,17 žltá
5,77 zelená
6,39 modrá
Vzorec Popis (výsledok)
=VLOOKUP(5,77, A1:B6, 2) Vyhľadá hodnotu 5,77 v stĺpci A a vráti hodnotu zo stĺpca B, ktorá je v rovnakom riadku (zelená)

Funkcie – podrobnosti

VLOOKUP

ZobraziťVyhľadávanie hodnôt ich porovnávaním s hodnotami v prvom riadku

Túto úlohu vykonajte pomocou funkcie HLOOKUP.

Dôležité. Táto metóda funguje len v prípade, ak sú hodnoty v prvom riadku alebo stĺpci zoradené vzostupne.

Pracovný hárok – príklad

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní na prázdny hárok.

ZobraziťAko?

 1. Vytvorte prázdny zošit alebo pracovný hárok.
 2. Vyberte príklad v téme Pomocníka. Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov. 

Výber príkladu z Pomocníka

Výber príkladu z Pomocníka
 1. Stlačte klávesy CTRL+C.
 2. V pracovnom hárku vyberte bunku A1 a stlačte klávesy CTRL+V.
 3. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte klávesy CTRL+` (prízvuk), alebo v ponuke Nástroje, ukážte na príkaz Kontrola vzorca a potom kliknite na príkaz Režim kontroly vzorca.
 
1
2
3
4
A B C
Stav Nápravy Skrutky
Na sklade 4 9
Objednávka 5 10
Spätná objednávka 6 11
Vzorec Popis (výsledok)
=HLOOKUP("Skrutky", A1:C4, 3) Vyhľadá skrutky z riadka 1 a vráti hodnotu z riadka 3 v rovnakom stĺpci (10)

Funkcie – podrobnosti

HLOOKUP

ZobraziťVyhľadávanie hodnôt v rozsahu, ktorý nie je zoradený

Túto úlohu vykonajte pomocou funkcií INDEX a MATCH.

Pracovný hárok – príklad

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní na prázdny hárok.

ZobraziťAko?

 1. Vytvorte prázdny zošit alebo pracovný hárok.
 2. Vyberte príklad v téme Pomocníka. Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov. 

Výber príkladu z Pomocníka

Výber príkladu z Pomocníka
 1. Stlačte klávesy CTRL+C.
 2. V pracovnom hárku vyberte bunku A1 a stlačte klávesy CTRL+V.
 3. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte klávesy CTRL+` (prízvuk), alebo v ponuke Nástroje, ukážte na príkaz Kontrola vzorca a potom kliknite na príkaz Režim kontroly vzorca.
 
1
2
3
4
5
A B
Produkt Počet
Banány 38
Pomaranče 25
Jablká 41
Hrušky 40
Vzorec Popis (výsledok)
=INDEX(A2:B5,MATCH("Hrušky",A2:A5,0),2) Vyhľadá hrušky v stĺpci A a vráti hodnotu pre hrušky zo stĺpca B (40).

Vo vzorci sa používajú nasledovné argumenty.

Vzorec na vyhľadanie hodnoty v nezoradenom zozname

Vzorec na vyhľadanie hodnoty v nezoradenom rozsahu (funkcia INDEX)

bublina 1   A2:B5: Celý rozsah, v ktorom sa vyhľadávajú hodnoty.

bublina 2   MATCH("Hrušky",A2:A5,0): Funkcia MATCH určuje číslo riadka.

bublina 3   "Hrušky": Hodnota, ktorá sa má nájsť v prehľadávanom stĺpci.

bublina 4   A2:A5: Stĺpec, ktorý sa prehľadáva pomocou funkcie MATCH.

bublina 5 2: Stĺpec, z ktorého sa vráti hodnota. Za stĺpec 1 sa považuje stĺpec úplne vľavo.

Funkcie – podrobnosti

INDEX

MATCH

ZobraziťVyhľadávanie hodnôt v nezoradenom rozsahu neurčenej veľkosti

Túto úlohu vykonajte pomocou funkcií OFFSET a MATCH.

Tento postup používajte, ak sú údaje v externom rozsahu údajov, ktorý obnovujete každý deň. Viete, že cena je uvedená v stĺpci B, neviete však, koľko riadkov údajov získate zo servera. Prvý stĺpec nie je zoradený podľa abecedy.

Pracovný hárok – príklad

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní na prázdny hárok.

ZobraziťAko?

 1. Vytvorte prázdny zošit alebo pracovný hárok.
 2. Vyberte príklad v téme Pomocníka. Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov. 

Výber príkladu z Pomocníka

Výber príkladu z Pomocníka
 1. Stlačte klávesy CTRL+C.
 2. V pracovnom hárku vyberte bunku A1 a stlačte klávesy CTRL+V.
 3. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte klávesy CTRL+` (prízvuk), alebo v ponuke Nástroje, ukážte na príkaz Kontrola vzorca a potom kliknite na príkaz Režim kontroly vzorca.
 
1
2
3
4
5
A B
Produkt Počet
Banány 38
Pomaranče 25
Jablká 41
Hrušky 40
Vzorec Popis (výsledok)
=OFFSET(A1,MATCH("Hrušky",A2:A5, 0),1) Vyhľadá hrušky v stĺpci A a vráti hodnotu pre hrušky zo stĺpca B (40).

Vo vzorci sa používajú nasledovné argumenty.

Vzorec na vyhľadanie hodnoty v nezoradenom zozname (funkcia OFFSET)

bublina 1   A1: Ľavá horná bunka rozsahu, nazývaná aj počiatočná bunka.

bublina 2   MATCH("Hrušky",A2:A5, 0): Funkcia MATCH určuje číslo riadka pod počiatočnou bunkou, v ktorom sa má nájsť hľadaná hodnota.

bublina 3   "Hrušky": Hodnota, ktorá sa má nájsť v prehľadávanom stĺpci.

bublina 4   A2:A5: Stĺpec, ktorý sa prehľadáva pomocou funkcie MATCH. Do rozsahu sa nezahŕňa počiatočná bunka.

bublina 5 1: Počet stĺpcov napravo od počiatočnej bunky, v ktorých sa má nájsť hľadaná hodnota.

Funkcie – podrobnosti

MATCH

OFFSET

 
 
Platí pre:
Excel 2003