Vyhľadanie a spustenie aplikácií balíka Office vo Windowse 8 a Windowse RT

Dlaždice aplikácií balíka Office, ako je Excel a Word, sú predvolene pripnuté na domovskej obrazovke. Aplikáciu spustíte ťuknutím alebo kliknutím na príslušnú dlaždicu. Ak požadovanú dlaždicu nevidíte, potiahnite prstom zľava doprava a zobrazia sa ďalšie dlaždice.

Nižšie sú uvedené ďalšie spôsoby, ako spustiť aplikáciu balíka Office vo Windowse 8 a Windowse RT:

Z časti Všetky aplikácie

Dotykom – z dolného okraja obrazovky potiahnite prstom smerom nahor alebo z horného okraja smerom nadol a potom ťuknite na položku Všetky aplikácie. Na spustenie aplikácie balíka Office treba nájsť jej dlaždicu a ťuknúť na ňu.

Myšou – kliknite pravým tlačidlom myši na prázdne miesto na domovskej obrazovke a potom kliknite na položku Všetky aplikácie. Na spustenie aplikácie balíka Office treba nájsť jej dlaždicu a ťuknúť na ňu.

Z kľúčového tlačidla Vyhľadávanie

Dotykom – potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie. Zadajte názov požadovanej aplikácie balíka Office a keď sa zobrazí vo výsledkoch naľavo, ťuknite na ňu.

Myšou – premiestnite kurzor do pravého horného alebo pravého dolného rohu obrazovky a kliknite na položku Vyhľadávanie. Zadajte názov požadovanej aplikácie balíka Office a keď sa zobrazí vo výsledkoch naľavo, kliknite na ňu.

Spustenie balíka Office vo Windowse 8 a RT

Z panela úloh na pracovnej ploche

Ak nechcete pri každom spúšťaní aplikácií balíka Office prepínať medzi domovskou obrazovkou a pracovnou plochou, môžete na panel úloh pripnúť odkazy. Postupujte nasledovne:

Dotykom – na domovskej obrazovke vyhľadajte dlaždicu požadovanej aplikácie balíka Office a vyberte ju potiahnutím dlaždice prstom smerom nadol. Ťuknite na položku Pripnúť na panel úloh.

Myšou – pravým tlačidlom myši kliknite na dlaždicu aplikácie balíka Office a potom kliknite na položku Pripnúť na panel úloh.

Ikona vybratej aplikácie by sa mala zobraziť na paneli úloh na pracovnej ploche.

 Dôležité upozornenie.    V používateľských kontách vytvorených po inštalácii balíka Office budete musieť Office vyhľadať a pripnúť na panel úloh.

Pomoc nájdete v téme: Aplikácia sa po prepnutí na iného používateľa nezobrazí na domovskej obrazovke.

 
 
Platí pre:
Access 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013