Vloženie obrázka zo súboru

  1. Kliknite na pracovný hárok, kam chcete vložiť obrázok.
  2. Na paneli s nástrojmi (panel s nástrojmi: panel s tlačidlami a možnosťami, ktoré slúžia na vykonanie príkazov. Ak chcete zobraziť určitý panel s nástrojmi, stlačte kláves ALT a potom kombináciu klávesov SHIFT+F10.) Kreslenie kliknite na tlačidlo Vložiť obrázok zo súboru vzhľad tlačidla.
  3. V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte priečinok obsahujúci obrázok, ktorý chcete vložiť, a kliknite na súbor s obrázkom.
  4. Obrázok vložíte do pracovného hárka kliknutím na tlačidlo Vložiť.
 
 
Platí pre:
Excel 2003