Tlač, zdieľanie a ochrana súborov vo formáte PDF a XPS

Formáty PDF a XPS vám pomôžu zachovať formátovanie súborov, keď ich chcete zdieľať s inými ľuďmi alebo tlačiť komerčnými metódami. Formáty PDF a XPS sa používajú napríklad v životopisoch, právnych dokumentoch, bulletinoch a súboroch určených na čítanie a tlač.

Čo chcete urobiť?


Ďalšie informácie o súboroch formátu PDF a XPS

Pomocou doplnku, ktorý je zvláštnou funkciou na stiahnutie, môžete konvertovať súbor z programu balíka Microsoft Office do formátov PDF a XPS:

  • Formát PDF (Portable Document Format)    zachováva formátovanie dokumentu a umožňuje zdieľanie súborov. Súbor PDF si zachováva požadovaný formát pri zobrazení online aj pri tlači. Formát PDF je vhodný aj pre dokumenty určené na rozmnoženie komerčnými tlačiarenskými metódami.
  • Formát XPS (XML Paper Specification)    je formát, ktorý zachováva formátovanie dokumentu a umožňuje jeho zdieľanie. Súbor XPS si zachováva požadovaný formát pri zobrazení online aj pri tlači.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Inštalácia a používanie doplnku od spoločnosti Microsoft na ukladanie vo formáte PDF alebo XPS

Ak chcete ukladať súbor vo formáte PDF alebo XPS, musíte najprv nainštalovať doplnok na ukladanie vo formáte PDF alebo XPS pre systém produktov Microsoft Office 2007.

  1. Prejdite na stránku doplnku na ukladanie vo formáte PDF alebo XPS pre programy balíka Microsoft Office 2007 a postupujte podľa pokynov uvedených na tejto stránke.
  2. Keď doplnok na ukladanie vo formáte PDF alebo XPS nainštalujete, môžete súbor uložiť vo formáte PDF alebo XPS.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Inštalácia riešenia tretej strany

Okrem formátov PDF a XPS môžu byť k dispozícii ďalšie riešenia na ukladanie alebo exportovanie údajov z programu balíka Microsoft Office do iného formátu.

 Poznámka.   Produkty tretej strany diskutované v tomto článku sú vyrobené dodávateľmi nezávislými od spoločnosti Microsoft; spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadnu záruku, či už vyjadrenú alebo predpokladanú, na výkonnosť alebo spoľahlivosť týchto produktov.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zobrazenie ukážky

V nasledujúcom videu uvidíte, ako sa inštaluje a sprístupňuje podpora formátov PDF a XPS v balíku Microsoft Office 2007.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Access 2007, Excel 2007, OneNote 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007