Technológia Klikni a spusti: Známe problémy

Technológia Microsoft Office Klikni a spusti nie je novým produktom balíka Microsoft Office. Ide o nový spôsob doručovania a aktualizovania programov balíka Office, ktoré už poznáte. Ďalšie informácie o technológii Klikni a spusti nájdete v téme Technológia Klikni a spusti: Úvod.

Ak ste sa stretli so známym problémom špecifickým pre technológiu Klikni a spusti pre balík Office 2010 uvedeným nižšie, prečítajte si tému Technológia Klikni a spusti: Prechod na používanie vydania balíka Office s inštalátorom MSI, kde sa dozviete viac o dostupných možnostiach.

Všeobecné informácie

 • Mnohé doplnky nemusia pri použití s technológiou Klikni a spusti fungovať podľa očakávania. Môžu sa zobrazovať chybové hlásenia uvádzajúce, že načítanie doplnku zlyhalo alebo sa doplnok nepodarilo nájsť.
 • Niektoré funkcie Microsoft SharePointu zamerané na podnikových používateľov nebudú dostupné, ako napríklad:
  • Funkcia Upraviť v údajovom hárku nie je k dispozícii. Túto funkciu poskytuje Microsoft Access, ktorý nie je súčasťou technológie Klikni a spusti. Funkcia Upraviť v údajovom hárku zostane nedostupná aj v prípade, keď sa Access nainštaluje samostatne.
  • Knižnica obrázkov SharePointu nie je k dispozícii.
  • Knižnica snímok PowerPointu nie je k dispozícii.
 • Business Connectivity Services (BCS) v SharePointe nepodporuje programy balíka Office nainštalované alebo aktualizované pomocou technológie Klikni a spusti.
 • Po nainštalovaní jazykového balíka Microsoft Office nie je možné zmeniť Pomocníka programu tak, aby sa zobrazoval v jazyku jazykového balíka. Pomocník zostáva stále v jazyku produktu Klikni a spusti.
 • Odosielanie e-mailových správ z aplikácií tretích strán nemusí fungovať podľa očakávania. Môže sa zobraziť chybové hlásenie oznamujúce, že predvolený e-mailový klient nie je k dispozícii.

Outlook

 • Pri spustení vydania Microsoft Outlooku s technológiou Klikni a spusti spolu so staršou verziou Outlooku sa môže vyskytnúť znížená alebo neočakávaná funkčnosť. Aby ste sa vyhli týmto problémom, odporúčame spustiť len jednu verziu Outlooku a odstrániť všetky ostatné verzie.
 • Funkcia vyhľadávania v Outlooku je plne funkčná len pre vydania Outlooku s technológiou Klikni a spusti. Pre staršie verzie Outlooku je vyhľadávanie síce k dispozícii, ale so zníženou funkčnosťou.
 • Pri striedaní vydania Outlooku s technológiou Klikni a spusti s inými verziami Outlooku môžete zaznamenať problémy s výkonom.
 • Mnohé doplnky balíka Office tretích strán nebudú s Outlookom fungovať správne, ako napríklad:
  • Pomocník pre Kalendár iTunes   Nebudete môcť synchronizovať udalosti outlookového kalendára pomocou aplikácie iTunes do prenosného zariadenia.
  • Panel s nástrojmi služby Vyhľadávanie Google   Funkcia vyhľadávania poskytovaná na paneli s nástrojmi služby Vyhľadávanie Google nebude k dispozícii.
 • Microsoft Office Communicator nie je plne integrovaný s Outlookom. Možno nebudete môcť odoslať e-mail kontaktu alebo v Office Communicatore vykonať iné úlohy závisiace od Outlooku.
 • Centrum zariadení Windows Mobile a ActiveSync nezistia, že je Outlook nainštalovaný. Pri používaní technológie Klikni a spusti nie je možné synchronizovať obsah Outlooku, ako napríklad položky priečinkov Pošta, Kontakty a Kalendár, do mobilného zariadenia.
 • Pri používaní vydania Outlooku s technológiou Klikni a spusti dialógové okno Možnosti indexovania vo Windowse neumožní vybrať na indexovanie špecifické ukladacie priestory Outlooku. Klikni a spusti je novonasadená technológia, ktorá izoluje programy balíka Office od počítača. Keďže Outlook je izolovaný od ostatných súčastí počítača, vyhľadávanie vo Windowse nemôže sprístupniť jednotlivé ukladacie priestory Outlooku.

OneNote

 • Príkaz Odoslať do programu OneNote v programe Internet Explorer nie je k dispozícii.
 • Doplnky OneNote tretích strán s OneNote nefungujú. Z dôvodu modelu doplnkov pre OneNote nie sú pri používaní technológie Klikni a spusti doplnky k dispozícii.
 • Tlačiareň na odoslanie obsahu do OneNote nie je k dispozícii v prípade, že používate OneNote 2010 vo Windowse XP. Pri používaní OneNote vo Windowse XP by ste mali na importovanie obsahu použiť alternatívnu metódu, ako napríklad funkciu snímky obrazovky alebo schránku.
 
 
Platí pre:
Excel 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Word 2013, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010