Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup je prispôsobiteľný panel, ktorý obsahuje množinu príkazov nezávislých od aktuálne zobrazenej karty. Na panel s nástrojmi Rýchly prístup môžete pridať tlačidlá, ktoré zastupujú príkazy. Panel s nástrojmi Rýchly prístup môžete presunúť na jedno z dvoch možných umiestnení.

Čo chcete urobiť?


Presunutie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup môže byť umiestnený na jednom z týchto dvoch miest:

 • v hornom ľavom rohu vedľa tlačidla Microsoft OfficeVzhľad tlačidla (predvolené umiestnenie),
  Panel s nástrojmi Rýchly prístup v ľavom hornom rohu
 • pod pásom s nástrojmi.

Panel s nástrojmi Rýchly prístup pod pásom s nástrojmi

Ak nechcete, aby sa panel s nástrojmi Rýchly prístup zobrazoval na aktuálnom mieste, môžete ho premiestniť. Ak zistíte, že predvolené umiestnenie vedľa tlačidla Microsoft OfficeVzhľad tlačidla je príliš ďaleko od pracovnej oblasti, môžete panel s nástrojmi presunúť bližšie k pracovnej oblasti. Umiestnenie pod pásom s nástrojmi zasahuje do pracovnej oblasti. Ak chcete maximalizovať pracovnú oblasť, ponechajte predvolené umiestnenie panela s nástrojmi Rýchly prístup.

 1. Kliknite na tlačidlo Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístupVzhľad tlačidla.
 2. V zozname kliknite na možnosť Zobraziť pod pásom s nástrojmi.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Pridanie príkazu na panel s nástrojmi Rýchly prístup pomocou dialógového okna Možnosti programu názov programu

Na panel s nástrojmi Rýchly prístup môžete pridať príkaz zo zoznamu príkazov v dialógovom okne Možnosti programu názov programu. Premenná názov programu označuje program, ktorý práve používate, napríklad Možnosti programu Word.

 1. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:
  • Použitie tlačidla Microsoft Office
   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft OfficeVzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Možnosti programu názov programu. Premenná názov programu označuje program, ktorý práve používate, napríklad Možnosti programu Word.
   2. Kliknite na položku Prispôsobiť.
   Použitie panela s nástrojmi Rýchly prístup
 1. Kliknite na tlačidlo Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístupVzhľad tlačidla.
 2. V zozname kliknite na položku Ďalšie príkazy.
 1. V dialógovom okne Možnosti programu názov programu kliknite v zozname Vybrať príkazy zVzhľad tlačidla na požadovanú kategóriu príkazu.
 2. V zozname príkazov vo vybranej kategórii kliknite na príkaz, ktorý chcete pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup, a potom kliknite na položku Pridať.
 3. Po pridaní všetkých požadovaných príkazov kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Pridanie príkazu na panel s nástrojmi Rýchly prístup priamo z pása s nástrojmi

Príkaz môžete na panel s nástrojmi Rýchly prístup pridať aj priamo spomedzi príkazov, ktoré sú zobrazené na páse s nástrojmi.

 1. Na páse s nástrojmi sa kliknutím na príslušnú kartu alebo skupinu zobrazí príkaz, ktorý chcete pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na požadovaný príkaz a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 Poznámka.   Na panel s nástrojmi Rýchly prístup je možné pridať len príkazy. Obsah väčšiny zoznamov, napríklad zarážky, riadkovanie alebo jednotlivé štýly, ktoré sú tiež zobrazené na páse s nástrojmi, nie je možné pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Access 2007, Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007