Použitie alebo odstránenie orámovania buniek

 1. Na paneli s nástrojmi (panel s nástrojmi: panel s tlačidlami a možnosťami, ktoré slúžia na vykonanie príkazov. Ak chcete zobraziť určitý panel s nástrojmi, stlačte kláves ALT a potom kombináciu klávesov SHIFT+F10.) Formátovanie kliknite na šípku tlačidla Orámovanie vzhľad tlačidla a v ponuke kliknite na príkaz Kresliť orámovanie vzhľad tlačidla.
 2. Vyberte jednu z nasledovných možností:

ZobraziťPoužitie orámovania buniek

 1. Na paneli s nástrojmi Orámovanie kliknite na šípku vedľa tlačidla Nakresliť orámovanie vzhľad tlačidla alebo Nakresliť mriežku orámovania vzhľad tlačidla a v ponuke kliknite na príkaz Nakresliť orámovanie vzhľad tlačidla.
 2. Vyberte jednu z nasledovných možností:

Kreslenie orámovania buniek.     Nástrojom na kreslenie orámovania vzhľad tlačidla kliknite na čiaru, ktorú chcete použiť ako orámovanie, prípadne kliknite na čiaru a posúvaním myši označte čiary, ktoré majú byť orámovaním.

Kreslenie vonkajšieho orámovania riadka.     Nástrojom na kreslenie orámovania vzhľad tlačidla kliknite do stredu bunky a posúvaním myši označte bunky v riadku.

Kreslenie vonkajšieho orámovania stĺpca.     Nástrojom na kreslenie orámovania vzhľad tlačidla kliknite do stredu bunky a posúvaním myši označte bunky v stĺpci.

ZobraziťPoužitie mriežky orámovania

 1. Na paneli s nástrojmi Orámovanie kliknite na šípku vedľa tlačidla Nakresliť orámovanie vzhľad tlačidla alebo Nakresliť mriežku orámovania vzhľad tlačidla a v ponuke kliknite na príkaz Nakresliť mriežku orámovania vzhľad tlačidla.
 2. Vyberte jednu z nasledovných možností:

Kreslenie orámovania buniek.     Nástrojom na kreslenie mriežky orámovania vzhľad tlačidla kliknite na čiaru, ktorú chcete použiť ako orámovanie, prípadne kliknite na čiaru a posúvaním myši označte čiary, ktoré majú byť orámovaním.

Kreslenie orámovania okolo každej bunky v riadku.     Nástrojom na kreslenie mriežky orámovania vzhľad tlačidla kliknite do stredu bunky a potiahnutím označte bunky v riadku.

Kreslenie orámovania okolo každej bunky v stĺpci.     Nástrojom na kreslenie mriežky orámovania vzhľad tlačidla kliknite do stredu bunky a potiahnutím označte bunky v stĺpci.

Poznámky:

 • Ak chcete použiť iný štýl orámovania, kliknite na šípku vedľa rozbaľovacieho poľa Štýl čiary vzhľad tlačidla a kliknite na požadovaný štýl čiary.
 • Ak chcete použiť inú farbu orámovania, kliknite na tlačidlo Farba čiary vzhľad tlačidla a kliknite na požadovanú farbu.
 • Orámované budú len okraje buniek, ktoré sú otočené v rovnakom uhle ako text.
 • Stlačením klávesu CTRL je možné prechodne prepínať medzi režimom Nakresliť orámovanie a režimom Nakresliť mriežku orámovania a taktiež prepínať režim Vygumovať orámovanie z orámovania na mriežku orámovania.

ZobraziťOdstránenie orámovania

 1. Na paneli s nástrojmi (panel s nástrojmi: panel s tlačidlami a možnosťami, ktoré slúžia na vykonanie príkazov. Ak chcete zobraziť určitý panel s nástrojmi, stlačte kláves ALT a potom kombináciu klávesov SHIFT+F10.) Orámovanie kliknite na tlačidlo Vygumovať orámovanie vzhľad tlačidla.
 2. Vyberte jednu z nasledovných možností:

Odstránenie jedného orámovania.     Gumou vzhľad tlačidla kliknite na orámovanie, ktoré chcete odstrániť.

Odstránenie viac ako jedného orámovania.     Myšou posúvajte gumu vzhľad tlačidla cez orámovania, ktoré chcete odstrániť.

 Poznámka.   Stlačením klávesu CTRL je možné v režime Vygumovať orámovanie prechodne prepínať medzi gumovaním orámovania a gumovaním mriežky orámovania.

 
 
Platí pre:
Excel 2003