Otočenie textu v obrázku SmartArt

V niektorých rozloženiach obrázka SmartArt môže byť vhodné otočiť alebo zvislo skladať text, ak ho chcete umiestniť nabok alebo šetriť miestom.

  1. V obrázku SmartArt kliknite pravým tlačidlom myši na text, ktorý chcete otočiť alebo skladať a vyberte Formátovanie textových efektov.

Obrázok SmartArt s textom

  1. V dialógovom okne Formátovanie textových efektov pod položkou Textové pole vyberte požadovaný smer textu.
  2. Kliknite na tlačidlo Zavrieť .

Dialógové okno Formátovanie textových efektov

 
 
Platí pre:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010