Otočenie automatického tvaru, obrázka alebo objektu WordArt

  1. Vyberte automatický tvar (automatické tvary: skupina pripravených tvarov obsahujúca základné tvary, ako sú napríklad obdĺžniky alebo kruhy, ako aj rôzne čiary a spojnice, obrysové šípky, symboly vývojových diagramov, hviezdy, nápisy a bubliny.), obrázok (obrázok: súbor (ako je napríklad metasúbor), v ktorom je možné zrušiť zoskupenie jednotlivých objektov a pracovať s nimi ako so samostatnými objektmi, alebo súbor, ktorý sa správa ako jeden objekt (ako napríklad bitové mapy).) alebo WordArt (Word Art: textové objekty vytvorené pomocou vstavaných efektov, pri ktorých možno použiť ďalšie možnosti formátovania.), ktorý chcete otočiť.

 Poznámka.   Ak sa v ľavom spodnom rohu okna programu nezobrazí panel s nástrojmi Kreslenie, ukážte v ponuke Zobraziť na položku Panely s nástrojmi a kliknite na položku Kreslenie.

  1. Vyberte jednu z nasledovných možností:

ZobraziťOtočenie o ľubovoľný uhol

  1. Presúvajte otáčaciu rukoväť na objekte smerom, ktorým chcete objekt otočiť.

 Poznámka.   Ak sa otáčacia rukoväť nezobrazuje, na paneli s nástrojmi Kreslenie nachádzajúcom sa v ľavom spodnom rohu okna programu kliknite na tlačidlo Kresliť, ukážte na položku Otočiť alebo prevrátiť, a potom kliknite na položku Voľné otáčanie.

  1. Ak chcete nastaviť otáčanie, kliknite mimo objektu.

ZobraziťOtočenie o 90 stupňov doľava alebo doprava

ZobraziťTip

  • Ak chcete otáčanie objektu obmedziť na 15-stupňové uhly, počas presúvania otáčacej rukoväte držte stlačený kláves SHIFT.
 
 
Platí pre:
Excel 2003, PowerPoint 2003, Word 2003