Správa informácií pomocou tabuliek programu Excel

Otestujte sa

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.


Zoraďovanie je možné vo viacerých stĺpcoch naraz.

Správne

Nesprávne

Filtrovať možno vo viacerých stĺpcoch naraz.

Správne

Nesprávne

Vzorec sa do ďalších buniek stĺpca vkladá tak, že ho skopírujete a prilepíte z prvej bunky.

Správne

Nesprávne

Ak chcete počas písania vzorca do tabuľky zobraziť zoznam nadpisov stĺpcov, ktoré treba zadať do vzorca, zadáte okrúhlu zátvorku (.

Správne

Nesprávne

Čo znamená malá šípka rozbaľovacieho tlačidla smerujúca nahor v hornej časti stĺpca?

Stĺpec je filtrovaný.

Stĺpec je zoradený.