Orámovanie strany

  1. Vyberte rozsah buniek strany, ktorú chcete orámovať alebo jej orámovanie odstrániť.
  2. Vyberte jednu z nasledovných možností:

ZobraziťPoužitie orámovania buniek

Ak chcete vybraté bunky orámovať naposledy vybratým štýlom orámovania, na paneli s nástrojmi (panel s nástrojmi: panel s tlačidlami a možnosťami, ktoré slúžia na vykonanie príkazov. Ak chcete zobraziť určitý panel s nástrojmi, stlačte kláves ALT a potom kombináciu klávesov SHIFT+F10.) Formátovanie kliknite na tlačidlo Orámovanie vzhľad tlačidla.

Ak chcete vybraté bunky orámovať iným štýlom orámovania, kliknite na šípku vedľa tlačidla Orámovanie vzhľad tlačidla a potom na palete kliknite na požadované orámovanie.

Poznámky:

  • Ďalšie nastavenie okrajov     Ak na orámovanie bunky chcete použiť iný štýl orámovania, v ponuke Formát kliknite na príkaz Bunky a potom kliknite na kartu Orámovanie. Kliknite na požadovaný štýl čiary a potom kliknutím na príslušné tlačidlo zadajte rozmiestnenie orámovania.
  • Štýly orámovania.     Ak chcete zmeniť štýl existujúceho orámovania, vyberte bunky, ktorých orámovania sú zobrazené. V ponuke Formát Kliknite na položku Bunky a potom na kartu Orámovanie. V zozname Štýl kliknite na nový štýl a potom v diagrame v časti Orámovanie kliknite na orámovanie, ktoré chcete zmeniť.

ZobraziťOdstránenie orámovania buniek

 
 
Platí pre:
Excel 2003