Odstránenie overenia údajov

 1. Vyberte bunky, pre ktoré už nechcete overovať údaje.

Ak chcete odstrániť overenie údajov zo všetkých podobných buniek alebo zo všetkých buniek pracovného hárka s overením údajov, vyhľadajte dané bunky.

ZobraziťAko?

Hľadanie všetkých buniek s overením údajov

 1. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Prejsť na.
 2. Kliknite na tlačidlo Špeciálne.
 3. Vyberte si možnosť Overenie údajov.
 4. Kliknite na položku Všetko.

Vyhľadanie buniek s konkrétnymi nastaveniam overenia údajov

 1. Kliknite na bunku obsahujúcu nastavenia overenia údajov, pre ktorú chcete nájsť bunku so zhodnými nastaveniami.
 2. V ponuke Úpravy kliknite ba príkaz Prejsť na.
 3. Kliknite na tlačidlo Špeciálne.
 4. Vyberte si možnosť Overenie údajov.
 5. Kliknite na prepínač Rovnaké.
 1. V ponuke Údaje kliknite na príkaz Overenie a vyberte jednu z nasledovných možností:

Po zobrazení výzvy na vymazanie aktuálneho nastavenia a pokračovanie kliknite na tlačidlo OK. Potom kliknite na tlačidlo Zrušiť.

Ak sa zobrazí dialógové okno Overenie údajov, kliknite na kartu Nastavenia a potom na tlačidlo Vymazať všetko.

 Poznámka.   Overenie údajov nemožno odstrániť pre bunky v zozname (zoznam: rad riadkov so súvisiacimi údajmi alebo rad riadkov, ktorý bude po použití príkazu Vytvoriť zoznam fungovať ako údajový hárok.) prepojenom na lokalitu SharePoint.

 
 
Platí pre:
Excel 2003