Načítanie doplnku Analytické nástroje

Súčasť Analytické nástroje je doplnok (doplnok: doplnkový program, ktorý pridáva vlastné príkazy alebo vlastné funkcie do balíka Microsoft Office.) programu Microsoft Office Excel, ktorý je k dispozícii po inštalácii balíka Microsoft Office alebo programu Excel. Ak chcete tento doplnok používať v programe Excel, musíte ho najprv načítať.

  1. Kliknite na tlačidlo Office Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.
  1. Kliknite na položku Doplnky a potom v zozname Správa vyberte položku Doplnky programu Excel.
  2. Kliknite na tlačidlo Spustiť.
  3. V poli Dostupné doplnky začiarknite políčko Analytické nástroje a potom kliknite na tlačidlo OK.

Tip    Ak sa položka Analytické nástroje nenachádza v poli Dostupné doplnky, kliknite na položku Prehľadávať a vyhľadajte ju.

Ak sa zobrazí výzva, že doplnok Analytické nástroje nie v počítači nainštalovaný, kliknite na tlačidlo Áno a doplnok sa nainštaluje.

  1. Po načítaní doplnku Analytické nástroje sa v skupine Analýza na karte Údaje zobrazí príkaz Analýza údajov.

 Poznámka.   Ak chcete do doplnku Analytické nástroje zahrnúť funkcie jazyka VRBA (Visual Basic for Application), načítajte doplnok Analytické nástroje – VBA rovnakým spôsobom, ako ste načítali doplnok Analytické nástroje. V poli Dostupné doplnky začiarknite políčko Analytické nástroje – VBA a potom kliknite na tlačidlo OK.

 
 
Platí pre:
Excel 2007