Konvertovanie textu na reč v programe Excel

Program Excel obsahuje príkazy prevodu textu na reč.

 Poznámka.    Funkcia prevodu textu na reč systému Windows sa možno bude dať používať aj v ďalších programoch balíka Office:

Čo chcete urobiť?


Používanie príkazov prevodu textu na reč v programe Excel

 1. Vedľa panela s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na položku Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup:.

Príkaz Čítať na paneli s nástrojmi Rýchly prístup programu Excel

 1. Kliknite na položku Ďalšie príkazy.
 2. V zozname Vybrať príkazy z vyberte možnosť Všetky príkazy.
 3. Posúvajte sa nadol a pre každý príkaz prevodu textu na reč, ktorý chcete použiť, kliknite na príkaz Čítať bunky a potom kliknite na položku Pridať.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.
 5. Keď chcete použiť príkaz prevodu textu na reč, kliknite naň na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

 Poznámka.    Ak chcete použiť príkazy prevodu textu na reč v programe Excel 2007 a 2003, ukážte na položku Reč v ponuke Nástroje a potom kliknite na položku Zobraziť panel s nástrojmi Prevod textu na reč.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Prehrávanie údajov hárka

Na vykonanie tohto kroku musíte mať nainštalované reproduktory.

Prehrávanie skupiny buniek

 1. Vyberte skupinu buniek na prečítanie ich obsahu.
 2. Vyberte, akým spôsobom bude počítač čítať údaje – kliknite na položku Po riadkochobrázok tlačidla alebo Po stĺpcochobrázok tlačidla .
 3. Kliknite na položku Čítať bunkyobrázok tlačidla.
 4. Ak chcete opraviť chybu, kliknite na položku Zastaviť čítanieObrázok tlačidla a potom pomocou myši a klávesnice vykonajte požadované zmeny.
 5. Kliknutím na položku Čítať bunkyobrázok tlačidla znova spustite prehrávanie výberu v počítači.

 Tip.   Môžete vybrať špecifický rozsah buniek, ktoré počítač prečíta alebo môžete kliknúť na položku Čítať bunkyObrázok tlačidla bez toho, aby ste vyberali bunky a program Excel automaticky rozšíri výber na okolité bunky, ktoré obsahujú hodnoty.

Prehrávanie po zadaní údajov do každej bunky

 1. Kliknite na položku Čítať po stlačení klávesu Enterobrázok tlačidla.
 2. Zadajte údaje do bunky. Po stlačení klávesu Enter počítač prečíta údaje v bunke.

 Poznámka.   Ak skryjete panel s nástrojmi Prevod textu na reč a nevypnete funkciu Čítať po stlačení klávesu Enterobrázok tlačidla, počítač bude čítať obsah každej bunky po jeho zadaní. Kliknutím na položku Čítať po stlačení klávesu Enterobrázok tlačidla vypnete túto funkciu.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Excel 2013, Excel 2010