Hľadanie buniek s overením údajov

Hľadanie všetkých buniek s overením údajov

  1. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Prejsť na.
  2. Kliknite na tlačidlo Špeciálne.
  3. Vyberte si možnosť Overenie údajov.
  4. Kliknite na položku Všetko.

Vyhľadanie buniek s konkrétnymi nastaveniam overenia údajov

  1. Kliknite na bunku obsahujúcu nastavenia overenia údajov, pre ktorú chcete nájsť bunku so zhodnými nastaveniami.
  2. V ponuke Úpravy kliknite ba príkaz Prejsť na.
  3. Kliknite na tlačidlo Špeciálne.
  4. Vyberte si možnosť Overenie údajov.
  5. Kliknite na prepínač Rovnaké.
 
 
Platí pre:
Excel 2003