Funkcie vnorené v iných funkciách

Niekedy budete musieť použiť funkciu ako jeden z argumentov (argument: hodnoty, ktoré funkcia používa na vykonávanie operácií a výpočtov. Typ argumentu použitého funkciou je špecifický pre danú funkciu. Medzi bežne používané argumenty funkcií patria čísla, text, odkazy na bunky a názvy.) inej funkcie. Nasledujúci vzorec napríklad používa vnorenú funkciu AVERAGE a výsledok porovnáva s hodnotou 50.

Vnorené funkcie

Platné výsledky.     Ak sa vnorená funkcia použije ako argument, musí vrátiť rovnaký typ hodnôt, aký používa argument. Ak napríklad argument vracia hodnoty TRUE alebo FALSE, potom vnorená funkcia musí vrátiť hodnotu TRUE alebo FALSE. V opačnom prípade program Microsoft Excel zobrazí hlásenie o chybovej hodnote #HODNOTA!.

Obmedzenia úrovní vnorenia.     Vzorec môže obsahovať maximálne sedem úrovní vnorených funkcií. Keď sa funkcia B používa ako argument funkcie A, funkcia B je funkciou druhej úrovne. Napríklad funkcia AVERAGE alebo funkcia SUM sú funkcie druhej úrovne, pretože obe sú argumentmi funkcie IF. Funkcia vnorená do funkcie AVERAGE by bola funkciou tretej úrovne, atď.

 
 
Platí pre:
Excel 2003