Ochráňte sa: Zabezpečenie v balíku Office

Karta Dôveryhodní vydavatelia v dialógovom okne Zabezpečenie

Ak chcete počítač lepšie zabezpečiť proti škodlivým makrám, zrušte začiarknutie políčka Dôverovať všetkým inštalovaným doplnkom a šablónam.

Na začiatku tejto lekcie bola spomenutá funkcia, ktorá sa nazýva Dôverovať všetkým inštalovaným doplnkom a šablónam. (Doplnok je doplnkový program, ktorým pridáte vlastné príkazy a funkcie do balíka Microsoft Office.) Pre túto funkciu existuje začiarkavacie políčko, ktoré nájdete v zozname Dôveryhodní vydavatelia v dialógovom okne Zabezpečenie. Táto funkcia je predvolená.

Úrovne zabezpečenia makier, ktoré boli popísané v predchádzajúcej časti, s touto funkciou spolupracujú. Ak aj je napríklad úroveň zabezpečenia makier nastavená na hodnotu Veľmi vysoká a zároveň je začiarknuté políčko Dôverovať všetkým inštalovaným doplnkom a šablónam, všetky nainštalované doplnky budú považované za dôveryhodné. Makrá v súboroch v niektorých spúšťacích priečinkoch a priečinkoch šablón budú tiež dôveryhodné. (Všetky ostatné makrá budú spracované podľa nastavení zabezpečenia.)

Čo to pre vás znamená? Ak chcete zlepšiť nedostatočné zabezpečenie počítača proti škodlivým makrám, mali by ste zrušiť začiarknutie políčka Dôverovať všetkým inštalovaným doplnkom a šablónam. V opačnom prípade budú makrá a doplnky vo vyššie uvedených priečinkoch automaticky spustené bez vášho súhlasu.

Zrušenie začiarknutia políčka Dôverovať všetkým inštalovaným doplnkom a šablónam neznamená, že sa budú neustále zobrazovať upozornenia zabezpečenia o makrách vydaných spoločnosťou Microsoft, pretože pri prvom upozornení si môžete určiť, že spoločnosť Microsoft považujete za dôveryhodného vydavateľa.

Úplný súhrn rozličných nastavení nájdete v časti Rýchla referencia.