Grafy III: Vytvorenie grafu s profesionálnym vzhľadom

Logo programu Excel

Cvičenie v programe Excel
Vyskytli sa v rámci kurzu problémy?
PomocníkVyskúšajte naše tipy na riešenie problémov.


V tomto cvičení začnete niečím novým: naučíte sa, ako správne vyberať položky grafu. Potom odstránite mriežku, pridáte menovky údajov, zmeníte farby zobrazovanej oblasti a radov údajov, zmeníte písma a pridáte tieňovanie.

Informácie o praktickom cvičení

Po kliknutí na tlačidlo Cvičenie v programe Excel sa do počítača prevezme cvičný pracovný hárok, ktorý sa otvorí v programe Excel, a vedľa okna programu sa zobrazí samostatné okno s pokynmi týkajúcimi sa cvičenia (pozrite obrázok). Poznámka.     V počítači je potrebné nainštalovaný program Excel 2003.

Tipy:

  • Ak sa pokyny týkajúce sa cvičenia nezobrazujú, alebo ak sa po kliknutí do okna programu Excel skryjú, kliknite na paneli úloh na tlačidlo Pomocníka programu Excel a potom na tlačidlo Automaticky usporiadať vedľa seba v ľavom hornom rohu okna s pokynmi.
  • Ak okno s pokynmi prekrýva okno programu Excel, kliknite v ľavom hornom rohu okna s pokynmi na tlačidlo Automaticky usporiadať vedľa seba.

Skôr, než začnete

Ak máte spustený program Excel, zavrite ho.

Spustenie cvičenia

Kliknite na tlačidlo Cvičenie v programe Excel.

Veľkosť preberanej súčasti: 19 kB (< 1 min. pri rýchlosti 56 kb/s)

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.


Aký je prvý krok pri odstraňovaní mriežky?

Výber ponuky Graf.

Výber grafu.

Otvorenie dialógového okna Možnosti grafu.

Na zmenu tieňovania zobrazovanej oblasti zo svetlého odtieňa na tmavý je potrebné použiť _____.

textúru

vzorku

farebný prechod

Graf musí vždy obsahovať os hodnôt Y.

Správne

Nesprávne