Ochráňte sa: Zabezpečenie v balíku Office

Skupina ľudí, ktorí čítajú dokument

Niektorí používatelia môžu mať prístup k vašim dokumentom – súbory nie sú zabezpečené tak, ako si myslíte.

Niektoré nastavenia, ktoré sa nachádzajú na karte Zabezpečenia, vrátane tých, ktoré môžu vyznievať ako funkcie pre zabezpečenie, v skutočnosti dokumenty nezabezpečujú.

Napríklad funkcia Odporúčané len na čítanie (k dispozícii v programoch Word a Excel) dokument nezabezpečuje. Je to len pokyn pre čitateľov, pričom dokument sa dá stále upraviť.

Funkcie, ako sú pracovná tabla Ochrana dokumentu a Zabezpečiť dokument (dostupné v programe Word), tiež neposkytujú zabezpečenie dokumentov proti nepovolenému zasahovaniu. Tieto funkcie ochraňujú formát a obsah dokumentu, keď spolupracujete s kolegami. Je vhodné ich použiť, keď pracujete na dokumente so skupinou dôveryhodných kolegov.