Aplikovanie alebo odstránenie podfarbenia buniek

  1. Vyberte bunky, ktorým chcete aplikovať alebo odstrániť podfarbenie.
  2. Urobte jednu z nasledovných činností:

ZobraziťPodfarbenie buniek plnými farbami

Ak chcete použiť naposledy vybratú farbu, kliknite na tlačidlo Farba výplne vzhľad tlačidla na paneli s nástrojmi (panel s nástrojmi: panel s tlačidlami a možnosťami, ktoré slúžia na vykonanie príkazov. Ak chcete zobraziť určitý panel s nástrojmi, stlačte kláves ALT a potom kombináciu klávesov SHIFT+F10.) Formátovanie.

Ak chcete použiť inú farbu, kliknite na šípku vedľa tlačidla Farba výplne vzhľad tlačidla a potom kliknite na požadovanú farbu na palete.

ZobraziťPodfarbenie buniek vzorkami

  1. V ponuke Formát kliknite na Bunky a potom kliknite na kartu Vzorky.
  2. Ak k vzorke chcete pridať farbu pozadia, v poli Podfarbenie bunky kliknite na žiadanú farbu.
  3. Kliknite na šípku vedľa poľa Vzorka a potom kliknite na žiadaný štýl a farbu vzorky.

Ak farbu vzorky nevyberiete, vzorka bude čierna.

ZobraziťOdstránenie podfarbenia

 
 
Platí pre:
Excel 2003