Výber 32-bitovej alebo 64-bitovej verzie balíka Office

Vo väčšine prípadov je vhodné nainštalovať 32-bitovú verziu balíka Microsoft Office. Odporúčame 32-bitovú verziu balíka Office, pretože pomáha vyhnúť sa problémom s kompatibilitou s väčšinou aplikácií, obzvlášť s doplnkami od iných výrobcov.

Office automaticky nainštaluje 32-bitovú verziu, aj keď máte vo svojom počítači 64-bitové vydanie Windowsu. Možno budete chcieť nainštalovať 64-bitovú verziu balíka Office, ak zvyknete pracovať s mimoriadne veľkými databázami alebo hárkami, alebo budete chcieť prejsť na 64-bitovú platformu.

Ak už máte v počítači so 64-bitovým operačným systémom nainštalovanú 64-bitovú verziu balíka Office, automaticky sa nainštaluje 64-bitová verzia balíka Office.

Čo je zahrnuté v 64-bitovej verzii balíka Office?

Väčšina vecí z 32-bitovej verzie balíka Office je zahrnutá v 64-bitovej verzii balíka Office.

Toto nie je zahrnuté v 64-bitovej verzii balíka Office.

 • Knižnica ovládacích prvkov ActiveX, ComCtl    Táto knižnica obsahuje ovládacie prvky ActiveX, ktoré sa používajú na zostavovanie riešení. Najčastejšie sa používajú v Microsoft Accesse, Microsoft Exceli a Microsoft Worde.
 • Ovládací prvok zoznamu SharePointu    Zobrazenie zoznamu v službe SharePoint Technology nie je dostupné v 64-bitovej verzii balíka Office.

Kompatibilita s existujúcimi súbormi a riešeniami balíka Office

64-bitová verzia balíka Microsoft Office nie je kompatibilná so žiadnou 32-bitovou verziou programov balíka Office. Preto je potrebné pred inštaláciou 64-bitovej verzie balíka Office najprv odinštalovať všetky 32-bitové verzie programov balíka Office. Disk balíka Office obsahuje 32-bitovú aj 64-bitovú verziu. Ak chcete nainštalovať 64-bitový balík Office, spustite súbor Setup.exe, ktorý sa nachádza v priečinku x64. Ďalšie informácie nájdete v časti Inštalácia 64-bitovej verzie balíka Office.

 • Knižnica ovládacích prvkov ActiveX, ComCtl    Nefungujú žiadne riešenia, ktoré využívajú tieto ovládacie prvky. Pre niektoré z týchto ovládacích prvkov nie sú dostupné žiadne vhodné alternatívy.
 • Ovládacie prvky ActiveX a doplnky od iných výrobcov    V 64-bitovej verzii balíka Office nefungujú žiadne z týchto ovládacích prvkov a doplnkov.

 Poznámka.    Neexistuje 64-bitová verzia jazyka Visual Basic 6, a preto je potrebné mnohé z týchto objektov portovať a prepisovať.

 • Program Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)    VBA obsahujúce príkaz Declare funguje v 64-bitovej verzii balíka Office iba vtedy, ak manuálne aktualizujete kód.
 • Kompilované databázy Accessu    Súbory .MDE a .ACCDE, ktoré predstavujú bežný spôsob, akým vývojári Accessu distribuujú riešenia a chránia svoje duševné vlastníctvo, nefungujú v 64-bitovej verzii balíka Office. Kontaktujte vývojára aplikácie a požiadajte ho, aby znova skompiloval, otestoval a dodal riešenie v 64-bitovej verzii.

Operačné systémy potrebné na spustenie 64-bitovej verzie balíka Office

V počítači musí byť nainštalované aspoň 64-bitové vydanie systému Windows 7, Windows Server 7 alebo Windows Server 8.

Inštalácia 64-bitovej verzie balíka Office

 Dôležité upozornenie.    Ak už v počítači so 64-bitovým operačným systémom máte nainštalovanú 64-bitovú verziu balíka Office, spustenie inštalácie z koreňového priečinka nainštaluje 64-bitovú verziu balíka Office.

Všetky doplnky, ktoré chcete použiť v balíku Office, musia byť tiež v 64-bitovom vydaní.

Počas inštalácie

 1. Ak ste inštaláciu balíka Office spustili z koreňového priečinka a klikli ste na položku Prispôsobiť, kliknite na tlačidlo Zavrieť a ukončite inštaláciu.
 2. Kliknite na tlačidlo Áno, čím zrušíte inštaláciu, a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť Obrázok tlačidla.
 3. Prejdite do priečinka x64 na disku balíka Office a dvakrát kliknite na súbor Setup.exe, čím sa spustí 64-bitová verzia inštalátora.

Z časti Moje konto

 1. Prejdite do časti Moje konto na lokalite Office.com.
 2. Kliknite na položky Možnosti jazyka a inštalácie > Ďalšie možnosti inštalácie > 64-bitová verzia balíka Office > Inštalovať.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Office 2013, Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business Premium, Správca služieb Office 365 Enterprise, Správca služieb Office 365 Midsize Business, Správca služieb Office 365 Small Business