Karta s kódom Product Key

Používanie karty s kódom Product Key pre balík Office 2010

Karta s kódom Product Key zjednodušuje a zrýchľuje inštaláciu balíka Microsoft Office 2010 (nevyžaduje sa žiadny disk). Skvelá protihodnota za jednu licenciu balíka Office.
Podľa nasledujúcich krokov inštalujte a aktivujte balík Office 2010
 1. Overte, či počítač spĺňa systémové požiadavky balíka Office 2010.
 2. Vyhľadajte svoj kód Product Key na balení karty s kódom Product Key pre balík Office 2010.1
 3. Overte, či sa v počítači nachádza predinštalovaný balík Office 2010. Kliknite na ponuku Štart systému Windows Ponuka Štart systému Windows a potom kliknite na položku Všetky programy. Ak sa zobrazuje položka Office 2010, znamená to, že balík Office už je predinštalovaný.
  1. Ak je v počítači predinštalovaný balík Office 2010:
  1. Kliknite na ponuku Štart systému Windows Ponuka Štart systému Windows a potom na položku Office 2010.
  2. Na úvodnej obrazovke vyhľadajte obrázok Značka začiarknutia a potom kliknite na položku Aktivovať.
  3. Po zobrazení výzvy zadajte 25-znakový kód Product Key.
 • Ak v počítači NIE JE vopred nainštalovaný balík Office 2010: 2

 • Prevziať
 • Poznámka: Ak je licenčné označenie PKC, používanie softvéru prevzatého z tejto lokality sa upravuje v časti o podmienkach uvedených na karte s kódom Product Key, ktorá je súčasťou licenčných podmienok pre softvér od spoločnosti Microsoft, pričom prvá veta týchto podmienok sa mení. Ďalšie informácie sa nachádzajú v odpovedi na otázku Na ktorý softvér sa vzťahujú podmienky uvedené na karte s kódom Product Key od spoločnosti Microsoft?, ktorá sa nachádza medzi najčastejšími otázkami.
 • 1 Ak sa kód Product Key nenachádza vnútri balenia, prečítajte si pokyny v balení. Je možné, že budete musieť získať kód Product Key na stránke www.office.com/getkey
 • 2 Môžu sa uplatňovať poplatky za pripojenie na Internet.