Porovnanie funkcií integrácie servera balíkov Office dostupných prostredníctvom multilicencie


Microsoft Office 2010 ponúka prostredníctvom multilicencie dva balíky – Office Professional Plus 2010 a Office Standard 2010. Tieto dva balíky sa líšia úrovňou integrácie so súvisiacimi servermi na zvýšenie pracovnej produktivity.
Balík Office Standard poskytuje prístup k mnohým funkciám integrácie servera, avšak balík Office Professional Plus ponúka pokročilejšie funkcie a zlepšuje používateľskú skúsenosť. V mnohých prípadoch sa tiež balík Office Professional Plus požaduje na spustenie procesu alebo použitie politiky. Používatelia oboch balíkov sa však môžu podieľať na procesoch alebo využívať obsah.
Navštívte stránku s porovnaním informácií o aplikáciách v jednotlivých balíkoch. Informácie o cenách balíka Office Professional Plus 2010 a Office Standard 2010 nájdete v téme Nákup balíka Office 2010 prostredníctvom multilicencie.

Správa prístupových práv k informáciám (IRM) a možnosti politiky
Ochráňte digitálne informácie pred neoprávneným používaním prostredníctvom Správy prístupových práv v systéme Windows (RMS) pre server Windows Server. Poskytnite používateľom možnosť presne definovať, kto môže otvoriť, upraviť, tlačiť, poslať ďalej alebo vykonať ďalšie akcie s dokumentmi alebo e-mailovými správami.
Office StandardOffice Professional Plus
Vytvorte dokumenty a e-mailové správy chránené IRM. Poskytnite prístup a povolenia na úpravy a použite šablóny politiky na chránený obsah.Included
Prečítajte si a používajte dokumenty a e-mailové správy chránené IRM získaním príslušných oprávnení. Teraz môžu dokonca aj externé organizácie s vlastným serverom RMS prijímať chránený obsah.IncludedIncluded
Použite prehlásenia o politike pred odoslaním e-mailovej správy.Included
Prečítajte si prehlásenia o politike priradené prijatým e-mailovým správam.IncludedIncluded
Kontextový prístup k pracovným alebo sociálnym sieťam
Získajte prehľad o svojej spoločnosti a jej zamestnancoch, ktorý zahŕňa správy, plánovanie schôdzí, prílohy alebo aktivity služby SharePoint, ako napríklad uverejňovanie aktualizácií stavu priamo v programe Outlook. Pripojte sa k obľúbeným sociálnym sieťam a získajte novinky o zákazníkoch, obchodných vyhliadkach alebo partneroch.
Office StandardOffice Professional Plus
Získajte prehľad o svojej spoločnosti a jej zamestnancoch, ktorý zahŕňa správy, plánovanie schôdzí, prílohy alebo aktivity služby SharePoint, ako napríklad uverejňovanie nových dokumentov alebo aktualizácií stavu pomocou osobných lokalít priamo z programu Outlook 2010 prostredníctvom nového nástroja Outlook Social Connector.Included
Získajte prehľad o najnovších zdieľaných správach alebo schôdzach priamo z programu Outlook 2010 prostredníctvom nového nástroja Outlook Social Connector. Dokáže tiež konfigurovať pripojenia k interne vyvinutým alebo obľúbeným internetovým nástrojom iných poskytovateľov pre sociálne siete, ktoré boli vytvorené prostredníctvom nástroja Outlook Social Connector SDK.IncludedIncluded
Publikovanie prehľadu údajov
Publikujte na webe pracovné hárky s veľkou presnosťou a vytvárajte webové databázy pomocou služby Excel Services alebo Access Services prostredníctvom programu SharePoint 2010. Centrum zostáv pomáha zaistiť, aby mali všetci používatelia prístup k rovnakej verzii dôležitých pracovných informácií.
Office StandardOffice Professional Plus
Zdieľajte analýzy a výsledky, vrátane pracovných zošitov programu Excel 2010, pomocou funkcie Krivky alebo Rýchle filtre v celej organizácii prostredníctvom služby Excel Services na publikovanie pracovných zošitov alebo tabúľ (dashboards) na webe.Included
Zobrazte na webe zdieľané analýzy a zostavy, ktoré boli vytvorené pomocou služby Excel Services.IncludedIncluded
Vytvorte webové databázy v programe Access 2010, umiestnite ich na lokalitu SharePoint a umožnite, aby boli plne prístupné prostredníctvom webového prehľadávača pomocou služby Access Services.Included
Otvorte webové formuláre a zostavy, ktoré boli vytvorené v programe Access 2010 pomocou webového prehľadávača. Vykonajte zmeny, ktoré sa automaticky synchronizujú s databázou.IncludedIncluded
Na lokalite SharePoint publikujte pracovné zošity programu Excel 2010, ktoré boli vytvorené pomocou doplnku PowerPivot pre Excel 2010, ktorý sa dá bezplatne prevziať z webu a dokáže rýchlo vypočítať množiny údajov s miliónmi riadkov z viacerých zdrojov. Doplnok PowerPivot pre SharePoint 2010 umožňuje webovú analýzu prostredníctvom služby Excel Services alebo aplikácie Excel Web App.Included
Zjednotenie odosielania okamžitých správ, prítomnosti a hlasových hovorov
Komunikujte jednoducho s tými, ktorí sú na inom mieste alebo v inom časovom pásme pomocou klasických nástrojov programu Office. Program Communicator a server Office Communications Server pracujú s obľúbenými programami balíka Office a poskytujú širokú škálu komunikačných možností, vrátane odosielania okamžitých správ (IM), telefonických a hlasových konferencií, videokonferencií alebo webových konferencií.
Office StandardOffice Professional Plus
Zobrazte dostupnosť ostatných - prostredníctvom indikátorov autorov pri spolutvorbe do poľa adresy počas vytvárania e-mailu - priamo z aplikácií balíka Office prostredníctvom nástroja Office Communications Server.Included
Inicializujte okamžité správy a hlasové hovory priamo z aplikácií balíka Office prostredníctvom integrácie so serverom Office Communications Server. Ukážte na meno autora alebo manažéra vo vlastnostiach súboru, ktoré sú dostupné na karte Informácie v zobrazení Backstage, aby ste zobrazili kartu kontaktu a inicializovali konverzáciu prostredníctvom hlasového hovoru alebo okamžitých správ.Included
Nahrajte a vypočujte si nahrávku výslovnosti mena, kedykoľvek je zistená prítomnosť na novej karte kontaktu, ktorá zahŕňa nahrávku spojenú s používateľovou hlasovou schránkou pre výslovnosť mena.IncludedIncluded
Nechajte si pracovníkmi IT konfigurovať E-mailové tipy, aby ste poskytli používateľom programu Outlook 2010 a servera Exchange Server 2010 dôležité informácie pred tým, ako kliknú na tlačidlo odoslať, čím sa vyhnete distribuovaniu správ nevhodným príjemcom. Používatelia môžu byť napríklad upozornení, že sa chystajú odoslať správu mimo organizácie, alebo že používajú funkciu Odpovedať všetkým.IncludedIncluded
Využite prepisy hlasovej pošty, ktoré sa teraz odosielajú priamo do používateľovho priečinku Doručená pošta spolu s nahrávkou. Nástroj spoločnosti Microsoft na prevod hlasu na text automaticky prepíše ukážky textu nahratých správ.IncludedIncluded
Správa integrovaného podnikového obsahu
Poskytnite bezpečný prístup k pracovným informáciám pomocou funkcií služby SharePoint. Táto služba zahŕňa diferencované možnosti od integrovaného pracovného postupu dokumentov k inteligentným šablónam, ktoré vypĺňajú metaúdaje dokumentu a poskytujú jednoduchý prístup k bohatým možnostiam klient-server v rámci zobrazenia Backstage.
Office StandardOffice Professional Plus
Inicializujte pracovné postupy dokumentov a dokončite úlohy pracovného postupu priamo z aplikácií balíka Microsoft Office.Included
Inicializujte pracovný postup dokumentov a dokončite úlohy pracovného postupu z webového prehľadávača.IncludedIncluded
Použite nový výber metaúdajov na vybratie výrazov z organizáciou definovaných taxonómií alebo používateľom vytvorenej folksonómie s automatickým dokončovaním alebo nejednoznačnosťou.IncludedIncluded
Uložte dokumenty priamo na lokalitu SharePoint z aplikácií balíka Office s použitím zobrazenia Backstage.IncludedIncluded
Publikujte prezentácie a jednotlivé snímky programu PowerPoint 2010 do knižnice snímok, aby ste ich mohli neskôr znova použiť.Included
Prehľadávajte knižnice snímok priamo z programu PowerPoint 2010, tvorte nové prezentácie z jednotlivých snímok a získajte aktualizácie pri zmene snímok na serveri.IncludedIncluded
Publikujte hárky v centre zostáv a určite parametre a povolenia zobrazovania hárkov a špecifických buniek, ktoré sú publikované v centre zostáv.Included
Zobrazte a používajte hárky, publikované do centra zostáv z webového prehľadávača. IncludedIncluded
Vytvorte vytlačiteľné označenia a čiarové kódy z metaúdajov a vložte čiarové kódy a označenia do dokumentov balíka Microsoft Office.Included
Čítajte, tlačte a aktualizujte existujúce označenia a čiarové kódy v dokumentoch balíka Microsoft Office.IncludedIncluded
Spravované poštové priečinky a politika uchovávania údajov
Používajte širokú ponuku nástrojov a funkcií, ktoré zlepšujú schopnosť vašej organizácie zachovať súlad s politikou uchovávania údajov dokumentu – od dostupného vytvorenia dokumentu až k uchovávaniu e-mailov.
Office StandardOffice Professional Plus
Poskytnite používateľom sekundárne miesto na uloženie e-mailových správ a spravovanie kvóty poštovej schránky pomocou nových priečinkov spravovaných online. Na rozdiel od lokálnych súborov s údajmi programu Outlook (súborov PST) môžu byť tieto informácie zálohované a spravované serverom Exchange. Included
Využite politiku uchovávania údajov tak, aby IT správcovia alebo správcovia záznamov mohli používateľom poskytnúť zásady stanovujúce, ako dlho by mali byť položky uchovávané. Používatelia môžu tieto zásady použiť na položky alebo priečinky a zaistiť súlad s politikou spravovania záznamov spoločnosti.Included
Integrované elektronické formuláre
Zlepšite proces zhromažďovania údajov prostredníctvom integrácie programu InfoPath 2010 a ostatných kľúčových aplikácií a systémov serverovej časti. E-mailové formuláre, vylepšenia pre vývojárov, informačný panel dokumentu a bezproblémová práca online a offline zlepšujú kvalitu zhromaždených údajov a znižujú výskyt chýb.
Office StandardOffice Professional Plus
Rozšírte formuláre programu InfoPath do internetových prehľadávačov a mobilných zariadení na používanie pracovných postupov a iných oblastí podporujúcich program SharePoint. Návrhári tiež majú možnosť vytvárať formuláre programu InfoPath, napríklad použitím bežných alebo externých zoznamov programu SharePoint na automatické generovanie formulárov.Included
Dokončite, vyplňte, zhromažďujte a organizujte e-mailové formuláre programu InfoPath 2010 v programe Outlook 2007.Included
Hostiteľom vložené, plne prispôsobiteľné formuláre programu InfoPath v programe Word 2010, Excel 2010 a PowerPoint 2007.Included
Vyplňte formuláre v programovateľných pracovných tablách.Included
Vyplňte vlastné polia a vykonajte vlastnú pracovnú logiku vo formulároch informačného panela dokumentu.Included