Najčastejšie otázky ku karte s kódom Product Key pre balík Office

ZobraziťČo je karta s kódom Product Key pre balík Microsoft Office?

Karty s kódom Product Key zjednodušujú a zrýchľujú inštaláciu. Zákazníci, ktorí si kúpia počítač s vopred nainštalovaným balíkom Office 2010, si môžu kúpiť kartu s kódom Product Key pre jednu z troch verzií balíka Office 2010 a použiť 25-znakový kód Product Key, ktorý je uvedený vo vnútri balenia, na inštaláciu softvéru do počítača. Balík karty s kódom Product Key neobsahuje disk. Pomocou karty s kódom Product Key je možné uskutočniť jednu aktiváciu na jednom počítači.

ZobraziťKde nájdem kód Product Key pre balík Office 2010?

Kód Product Key obsahuje 25 znakov a nachádza sa na rôznych miestach v závislosti od toho, akým spôsobom ste si zaobstarali balík Office 2010.

Bežný disk

Ak ste si kúpili balík Office na tradičnom disku, kód Product Key by sa mal nachádzať vo vnútri balenia na štítku karty naproti držiaku disku na ľavej strane obalu DVD.

Kód Product Key na tradičnom disku

Karta s kódom Product Key

Ak ste si kúpili kartu s kódom Product Key pre balík Office, kód Product Key by sa mal nachádzať vo vnútri balenia na štítku na ľavej strane obalu.

Kód Product Key na karte s kódom Product Key

Poznámka: Ak sa kód Product Key nenachádza vnútri balenia, prečítajte si pokyny v balení.  Je možné, že budete musieť získať kód Product Key na stránke www.office.com/getkey.

Online

Ak ste si kúpili a prevzali balík Office online, kód Product Key by sa mal nachádzať na potvrdzujúcej stránke alebo v e-maile, ktorý vám bol odoslaný počas preberania softvéru.

Predinštalovaný softvér v novom počítači

Ak ste si kúpili nový počítač s predinštalovaným balíkom Office, výrobca počítača pravdepodobne vložil do balenia nosič alebo identifikačnú kartu produktu od spoločnosti Microsoft spolu s kódom Product Key.  Kód Product Key sa nachádza na Certifikáte pravosti a mal by vyzerať podobne ako nasledujúci kód:

Kód Product Key na Certifikáte pravosti

ZobraziťAko funguje karta s kódom Product Key?

Zákazník, ktorý si kúpi počítač s vopred nainštalovaným obrazom balíka Office 2010, sa môže rozhodnúť, že chce kúpiť balík Office 2010 na tradičnom disku alebo kartu s kódom Product Key pre balík Office 2010. Ak zákazník požaduje jednu inštaláciu pre jeden počítač s vopred nainštalovaným obrazom a nepotrebuje alebo nechce disk DVD, môže si kúpiť kartu s kódom Product Key. Zákazník potom použije 25-znakový kód Product Key, ktorý sa nachádza vo vnútri balenia karty s kódom Product Key, na inštaláciu a aktiváciu vopred nainštalovaného obrazu. Na inštaláciu sa nevyžaduje žiadny disk.

ZobraziťMám zakúpenú kartu s kódom Product Key, ale v balení sa nenachádza žiadny kód Product Key.

Ak ste si kúpili kartu s kódom Product Key a kód Product Key sa nenachádza v balení, je potrebné, aby ste si prevzali 25-znakový kód Product Key. Pokúste sa v balení nájsť jedinečný kód PIN, prejdite na webovú stránku www.office.com/getkey a zadajte kód PIN. Postupujte podľa online pokynov na prevzatie kódu Product Key a inštaláciu balíka Office 2010.

ZobraziťČo je predinštalovaný single image balíka Office 2010?

Predinštalovaný single image je predinštalovaný softvér všetkých troch verzií balíka Office 2010: Office 2010 pre študentov a domácnosti, Office 2010 pre podnikateľov a Office Professional 2010. Predinštalovaný image balíka Office 2010 vkladajú do počítačov mnohí výrobcovia počítačov a tento obraz ponúka jednoduchý spôsob nákupu a používania balíka Office v novom počítači. Zákazníci si môžu kúpiť 25-znakový kód Product Key pre balík Office 2010 buď na tradičnom disku, alebo na novej verzii karty s kódom Product Key na aktiváciu niektorej z predinštalovaných verzií balíka Office v počítači.

ZobraziťNa ktorý softvér sa vzťahujú podmienky uvedené na karte s kódom Product Key od spoločnosti Microsoft?

Ak je licenčné označenie PKC, používanie softvéru prevzatého z tejto lokality sa upravuje v časti o podmienkach uvedených na karte s kódom Product Key, ktorá je súčasťou licenčných podmienok pre softvér od spoločnosti Microsoft, pričom prvá veta tejto zmluvy sa mení a dopĺňa takto:

Tieto licenčné podmienky sú zmluvou medzi spoločnosťou Microsoft Corporation (alebo jej zastúpením, podľa toho, v ktorej oblasti žijete) a vami. Prečítajte si ich. Vzťahujú sa na softvér i) prevzatý z tejto lokality a ii) uvedený na karte s kódom PRODUCT KEY, ktorú ste zakúpili.

ZobraziťFunguje balík Office Professional Academic 2010 s predinštalovaným single image?

Áno, single image balíka Office 2010 možno aktivovať pomocou kódu Product Key pre balík Office Professional Academic 2010.

ZobraziťAko zistím, či mám v počítači predinštalovaný balík Office 2010?

Prejdite do ponuky Štart systému Windows a v ponuke vyhľadajte položku Office 2010. Ak nájdete položku Office 2010, znamená to, že balík Office už je predinštalovaný. Ak nenájdete položku Microsoft Office 2010, softvér nie je predinštalovaný.

ZobraziťKtoré produkty Office sú k dispozícii vo forme kariet s kódom Product Key?

Balíky Office 2010 pre študentov a domácnosti, Office 2010 pre podnikateľov a Office Professional 2010 sú k dispozícii vo forme kariet s kódom Product Key. Niektorí predajcovia môžu ponúkať aj kartu s kódom Product Key k balíku Office Professional Academic 2010.

ZobraziťKtoré produkty sú súčasťou predinštalovaného image balíka Office?

Predinštalovaný image je jedným obrazom všetkých troch maloobchodných verzií balíka Office 2010: Office 2010 pre študentov a domácnosti, Office 2010 pre podnikateľov a Office Professional 2010.

ZobraziťMám zakúpenú kartu s kódom Product Key k balíku Office 2010 a v počítači nemám predinštalovaný balík Office 2010. Čo mám urobiť?

Ak ste si kúpili kartu s kódom Product Key a nemáte v počítači predinštalovaný balík Office 2010, softvér si môžete prevziať. Postupujte takto:

  1. Vyhľadajte 25-znakový kód Product Key. Ak chcete inštalovať a aktivovať prevzatý softvér, musíte mať platný kód Product Key k balíku Office 2010.
  2. Vráťte sa na webovú stránku www.office.com/productkeycard.
  3. Kliknite na položku Prevziať.
  4. Podľa pokynov online si prevezmite a nainštalujte balík Office 2010.

ZobraziťAko dlho trvá prevzatie balíka Microsoft Office 2010?

Doba preberania sa líši v závislosti od miesta a rýchlosti internetového pripojenia. Na prevzatie súborov sa odporúča používať iba vysokorýchlostné širokopásmové pripojenia. Nižšie sú uvedené odhadované doby preberania jednotlivých súborov v závislosti od rýchlosti pripojenia.

Balíky Microsoft Home a Business 2010 s technológiou Klikni a spusti

(600 MB)

Microsoft Office Professional 2010

(800 MB)

Microsoft Project Professional 2010

(232 MB)

Microsoft Visio Premium 2010

(290 MB)

1 Mb/s 88 minút 125 minút 39 minút 48 minút
3 Mb/s 30 minút 47 minút 16 minút 19 minút
6 Mb/s 16 minút 27 minút 11 minút 12 minút

ZobraziťČo je technológia Klikni a spusti?

Technológia Klikni a spusti predstavuje nový spôsob prevzatia a inštalácie balíka Microsoft Office. Prostredníctvom virtualizácie umožňuje používať program balíka Office pri jeho odosielaní a ukladaní do počítača. Technológia Klikni a spusti sa použije automaticky, ak vaše pripojenie spĺňa minimálne požiadavky na rýchlosť.

ZobraziťPokúšam sa prevziať balík Office 2010, ale kód Product Key bol zamietnutý. Ako mám postupovať?

Ak kód Product Key nebol prijatý, overte, či ste ho zadali správne (s použitím veľkých písmen a pomlčiek). Ak systém ani tak nedokáže overiť kód Product Key, obráťte sa na oddelenie podpory pre zákazníkov na adrese http://support.microsoft.com/office2010.

ZobraziťMôžem prevziať 64-bitovú verziu balíka Office 2010?

Áno, k dispozícii je aj záložná kópia 64-bitovej verzie balíka Office 2010. Väčšine používateľov však odporúčame nainštalovať 32-bitovú verziu balíka Office 2010. Inštalácia 64-bitových produktov balíka Microsoft Office 2010 je určená pre používateľov, ktorí bežne používajú veľmi veľké dokumenty alebo množiny údajov a programy balíka Office 2010 potrebujú na prístup k viac ako 2 GB pamäte. So 64-bitovou verziou sa spája niekoľko technických obmedzení. Na nainštalovanie 64-bitovej verzie produktu balíka Office 2010 sa v počítači vyžaduje podporovaný 64-bitový operačný systém.

ZobraziťKoľko licencií alebo inštalácií poskytuje karta s kódom Product Key?

Každá karta s kódom Product Key umožňuje jednému používateľovi aktivovať jednu verziu balíka Office 2010 v jednom počítači s predinštalovaným obrazom.

ZobraziťKoľko licencií alebo inštalácií poskytuje tradičná disková verzia balíka Office?

Počet inštalácií sa líši v závislosti od kúpenej verzie balíka Office. Disková verzia balíka Office 2010 pre študentov a domácnosti umožňuje používateľovi inštalovať jednu kópiu softvéru v maximálne troch počítačoch v jednej domácnosti na nekomerčné použitie. (Balík Office 2010 pre študentov a domácnosti nie je možné použiť na žiadne komerčné, neziskové alebo výnosy produkujúce aktivity, ani v žiadnej vládnej organizácii.) Disková verzia balíka Office 2010 pre podnikateľov a Office Professional 2010 umožňuje inštalovať jednu kópiu v jednom počítači a druhú kópiu v prenosnom zariadení (napríklad v prenosnom počítači).

ZobraziťMôžem nainštalovať kartu s kódom Product Key pre Balík Office vo viac než jednom počítači?

Nie. Karta s kódom Product Key pre balík Office sa môže inštalovať iba do jedného počítača. Ak budete potrebovať preinštalovať balík Office, môžete tak učiniť v rovnakom počítači, v ktorom bol pôvodne nainštalovaný balík Office.

ZobraziťAko nainštalujem balík Office 2010?

Ak máte v počítači predinštalovaný balík Office 2010, kliknite na ponuku Štart systému Windows, kliknite na položku Office 2010 a potom na položku Aktivovať. Po zobrazení výzvy systému zadajte 25-znakový kód Product Key. Ak nemáte v počítači predinštalovaný balík Office, najskôr treba prevziať softvér. Po prevzatí súboru na pracovnú plochu dvakrát kliknite na prevzatý súbor, čím spustíte proces inštalácie. Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte a aktivujte balík Office 2010.

ZobraziťV počítači už mám nainštalovanú skúšobnú verziu balíka Office 2007 – potrebujem pred prevzatím balíka Office 2010 odinštalovať skúšobnú verziu?

Nie, skúšobnú verziu balíka Works alebo Office 2007 nie je potrebné odinštalovať. V priebehu procesu inštalácie balík Office 2010 odinštaluje všetky predchádzajúce verzie balíka Office vrátane skúšobných verzií (neplatí, ak vykonávate zákaznícku inštaláciu).

ZobraziťMôžem nainštalovať balík Microsoft Office 2010 do počítača netbook?

Ak počítač netbook spĺňa potrebné systémové požiadavky balíka Office 2010, môžete uvedený balík nainštalovať do počítača netbook.

ZobraziťSú systémové požiadavky, týkajúce sa karty s kódom Product Key a tradičnej diskovej verzie produktu, rovnaké?

Áno, systémové požiadavky sú rovnaké pre každý produkt.

ZobraziťNa koho sa môžem obrátiť, ak mám problém s inštaláciou alebo aktiváciou karty s kódom Product Key pre balík Office?

Obráťte sa na oddelenie podpory pre zákazníkov na adrese http://support.microsoft.com/office2010.

ZobraziťAk potrebujem preinštalovať balík Office, ako mám postupovať?

Ak potrebujete preinštalovať balík Office, prejdite na stránku www.office.com/backup a prevezmite si softvér.

ZobraziťStratil sa mi kód Product Key pre balík Office 2010. Čo mám urobiť?

Ak nemôžete nájsť kód Product Key pre balík Office 2010, môžete postupovať v závislosti od toho, kde ste kúpili balík Office 2010. Ak ste si kúpili balík Office 2010 použitím elektronického prevzatia z internetového obchodu, obráťte sa na internetový obchod a požiadajte o kód Product Key. Ak ste si kúpili balík Office 2010 v maloobchodnej predajni, obráťte sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft. Ak ste si kúpili počítač s vopred nainštalovaným balíkom Office 2010, kód Product Key nájdete v materiáloch pre používateľov balíka Office, ktoré ste dostali s počítačom.

ZobraziťMám zakúpenú kartu s kódom Product Key. Môžem si objednať záložný disk DVD?

Áno, ak ste si kúpili kartu s kódom Product Key pre balík Microsoft Office, môžete si bezplatne prevziať záložnú kópiu alebo objednať disk DVD (za poplatok). Doručenie disku trvá 1 až 2 týždne. Ak si chcete objednať disk DVD, kliknite na tlačidlo preberania a postupujte podľa pokynov online.

ZobraziťPotrebujem pomoc pri inovácii balíka Office 2010. Na koho sa mám obrátiť so žiadosťou o podporu?

  • Ak máte otázky týkajúce sa nákupu online, preberania softvéru alebo kódu Product Key, využite podporu formou elektronického preberania softvéru Microsoft Online ESD Support.
  • Ak ste si balík Office 2007 zakúpili v maloobchodnej predajni, o technickú pomoc (vrátane inštalácie a odinštalovania softvéru, aktivácie produktov a používania produktov) požiadajte oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.
  • Ak ste si kúpili počítač s predinštalovaným balíkom Office 2010, o technickú pomoc (vrátane inštalácie a odinštalovania softvéru, aktivácie produktov a používania produktov) požiadajte výrobcu počítača.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky