Zavrieť

Dôslednosť v oblasti zabezpečenia

Služby Office 365 vďaka najmodernejším postupom zabezpečenia a dlhoročným skúsenostiam v oblasti online služieb poskytujú robustné zabezpečenie, ktoré si zaslúžite.

 • Ako zákazník služieb Office 365 získavate výhody z investícií, rozsahu a objemu skúseností spoločnosti Microsoft. Naše postupy a zásady sú výsledkom viac než desaťročných skúseností v oblasti zabezpečenia online údajov.

  Naše postupy zabezpečenia sú škálovateľné a sú v nich zahrnuté naše zistenia z rôznych geografických oblastí a odvetví.

  Naše vstavané funkcie zabezpečenia chránia údaje od okamihu ich uloženia do okamihu, keď sa dostanú do používateľských zariadení. Medzi naše funkcie zabezpečenia predvolene patria:

  • fyzické dátové centrá monitorované 24 hodín,
  • logická izolácia údajov medzi nájomníkmi,
  • správcovský prístup k službám Office 365, ktorý sa riadi podľa procesu kontroly prístupu na základe rolí (RBAC).
  • oddelenie internej siete dátového centra od externej siete a šifrovanie údajov prenášaných v sieťach,
  • šifrovanie e-mailových údajov v pokoji pomocou šifrovania BitLocker a prenášaných údajov pomocou šifrovania SSL/TLS,
  • aplikácie vytvorené podľa životného cyklu vývoja zabezpečenia; náš životný cyklus zabezpečenia zabezpečuje prirodzené začlenenie zabezpečenia a ochrany osobných údajov od fázy vývoja softvéru až do fázy prevádzky služby.

  Naše ovládacie prvky zabezpečenia vám poskytujú možnosti na prispôsobenie funkcií zabezpečenia podľa vašich potrieb.

  • Služba správy prístupových práv umožňuje používateľom a správcom šifrovať obsah s dôležitými informáciami na základe identity a politiky.
  • Na zabezpečený prístup do služieb Office 365 je možné zapnúť systémy a služby používajúce identity, ako sú napríklad služby Windows Active Directory, Windows Azure Active Directory a Active Directory Federation Services.
  • S cieľom predísť úniku citlivých informácií z organizácie môžu správcovia zapnúť rozšírené funkcie, ako je napríklad predchádzanie strate údajov.
  • Funkcie ako právne zadržanie, riadenie a archivovanie umožňujú správcom zadržať citlivé údaje na právne a archivačné účely.
  • Funkcia elektronického vyhľadávania umožňuje správcom jednoducho nájsť položky v službách SharePoint Online, Exchange Online a Lync Online na účely auditu a zabezpečenia.
  • Naše vyspelé funkcie ochrany proti malvéru sa jednoducho používajú a správcovia ich môžu prispôsobiť.
  • Naše funkcie zabezpečenia zariadenia v mobilných zariadeniach a v PC umožňujú vymazanie údajov zo vzdialených zariadení a obmedzenie prístupu k údajom zo zariadení.

  Podrobný popis zabezpečenia služieb Office 365 nájdete v technickej dokumentácii o zabezpečení.

 • Centrum dôveryhodnosti služieb Office 365