Ide o vaše údaje.

 • Ste vlastníkov svojich údajov a zostávajú vám všetky práva, oprávnenie a záujmy týkajúce sa údajov, ktoré máte uložené v rámci služieb Office 365.
 • Všetky svoje údaje si môžete kdykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu stiahnuť bez toho, aby na tom mala účasť spoločnosť Microsoft.
  • Údaje zo služby Exchange Online vrátane e-mailov, plánovaných činností v kalendári, kontaktov a úloh si každý koncový používateľ môže kedykoľvek stiahnuť na lokálny počítač prostredníctvom sprievodcov importom a exportom.
  • Dokumenty zo služby SharePoint Online si môžete kedykoľvek stiahnuť z pracovného priestoru do svojho lokálneho počítača.
  • Názov personalizovanej domény, ako napríklad contoso.com, možno odstrániť pomocou pokynov na odstránenie domény v Pomocníkovi služieb Office 365.
  • Kópia metaúdajov koncového používateľa (napríklad e-mailovej adresy, krstného mena a priezviska a iných údajov) sa dá stiahnuť pomocou rutín typu cmdlet prostredia PowerShell vrátane rutiny typu cmdlet prostredia Windows PowerShell Get-MsolUser pre služby Office 365. Ak používate Exchange Online, môžete použiť aj príkazy Exchange PowerShell Get-MailUser a Get-User .
 • Po uplynutí platnosti alebo zrušení odberu služieb Office 365 či zmluvy na tieto služby vám spoločnosť Microsoft poskytne na 90 dní dodatočný obmedzený prístup na export vašich údajov na základe predvoleného nastavenia.