Kontinuita služieb

Bezpečné, zabezpečené a s vysokou dostupnosťou.

Kontinuita služieb
 • Vieme, ako poskytovať službu s vysokou dostupnosťou. Toto naše poznanie vychádza z dlhoročných skúseností vo vytváraní riešení na podnikovej úrovni a prevádzkovaní online služieb. S využitím spojenia výkonného dizajnu orientovaného na obnovu, nepretržitého vzdelávania a neustálej komunikácie poskytujeme vysokokvalitné služby a zaisťujeme vysokú spokojnosť zákazníkov.

  Poskytujeme tiež finančne podporenú záruku na 99,9 % bezporuchovosť prevádzky, ktorá vám dodáva istotu.

  Doba prevádzky na celom svete v poslednom období:

  2012 2013
  99.98% 99.97% 99.94% 99.97% 99.96% 99.98%
  Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

  Podrobnosti nájdete v blogu: Cloudové služby, ktorým môžete dôverovať: dostupnosť služieb Office 365

  Princípy navrhovania pre vysokú dostupnosť:

  • Fyzická redundancia na úrovni servera, dátového centra a služby
  • Dátová redundancia s výkonnými možnosťami zabezpečenia pred zlyhaním
  • Funkčná redundancia s funkciou práce offline
  • Aktívne vyrovnávanie zaťaženia
  • Automatizované zabezpečenie pred zlyhaním s ľudskou zálohou
  • Testovanie obnovenia na doménach zlyhania
  • Distribuované služby súčastí ako Exchange Online, SharePoint Online a Lync Online obmedzujú rozsah a vplyv akýchkoľvek zlyhaní v danej súčasti
  • Replikovanie adresárových údajov v rámci služieb súčastí oddeľuje v prípade akéhokoľvek zlyhania jednotlivé služby
  • Zjednodušené operácie a nasadenie
  • Interné monitorovanie určené na vedenie automatického obnovenia
  • Vonkajšie monitorovanie spúšťa upozornenia na incidenty
  • Komplexná diagnostika poskytuje zapisovanie do denníka, auditovanie a podrobné sledovanie
  • Štandardizovaný hardvér znižuje zložitosť pri izolácii problémov
  • Plne automatizované modely nasadenia umožňujúce jednoduchšie nasadenie než kedykoľvek predtým
  • Štandardný vstavaný mechanizmus riadenia
  • Akcie automatizovaného obnovenia s telefonickou technickou podporou nonstop
  • Telefonický tím s rozličnými kvalifikáciami poskytuje rýchlu odozvu a riešenia
  • Neustále rozširovanie poznatkov poskytované telefonickými tímami
  • V prípade výskytu incidentu bez ohľadu na závažnosť vplyvu vždy vykonávame dôkladnú kontrolu po vyriešení incidentu
  • Naša kontrola po vyriešení incidentu zahŕňa analýzu vzniknutej udalosti, našu odozvu a plán na zabránenie danej udalosti v budúcnosti
  • V prípade, že určitý incident služby mal vplyv na vašu organizáciu, poskytneme vám príslušnú kontrolu po vyriešení incidentu
  • Transparentnosť vyžaduje neustálu komunikáciu, a to najmä vtedy, keď službu používate
  • Máme zavedené viaceré komunikačné kanály, ktoré zahŕňajú e-mail, informačné kanály RSS a veľmi dôležitú a relevantnú tabuľu stavu služieb
  Neustála komunikácia

  Tabuľa stavu služieb Office 365 je oknom do stavu služieb pre vašu konkrétnu organizáciu. Ako zákazníkovi služieb Office 365 vám poskytuje podrobný prehľad o dostupnosti služieb relevantných pre vašu organizáciu. Naša tabuľa služieb vám poskytuje kompletné informácie o službách, ktoré zahŕňajú ich aktuálny stav, a zistíte na nej dokonca aj to, kedy bude potrebné obnoviť licencie.

 • Centrum dôveryhodnosti služieb Office 365