Zavrieť

Vedúce postavenie v oblasti transparentnosti

Ako zákazníkovi služieb Office 365 vám ručíme, že presne viete, kde sa údaje nachádzajú, kto v spoločnosti Microsoft k nim má prístup a ako ich spracúvame.