Výber krajiny na účely fakturácie:
Získajte špičkové služby, ku ktorým môžete pristupovať z ľubovoľného miesta, so službami Office 365 Small Business.
Office 365
Small Business
Pracujte najlepšie, ako sa dá, z ľubovoľného miesta so vždy aktuálnymi nástrojmi balíka Office a nástrojmi na spoluprácu.
{O365SBP1MonthSubAnn|price}
mesačne za používateľa
pri ročnej platbe {O365SBP1Annual|price}
{O365SBP1Month|price} mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.
Malý podnik. Veľký vplyv.

Určite chcete, aby váš podnik vynikol. Služby Office 365 mám môžu pomôcť vytvoriť skvelý dojem. Na propagáciu svojho podniku môžete jednoducho vytvoriť pútavú webovú lokalitu a začlenením vlastného názvu domény do e-mailovej adresy zvýšiť povedomie o podniku. A cez komunikáciu so zákazníkmi a partnermi online prostredníctvom videokonferencií vo vysokom rozlíšení a zdieľanie obrazovky im môžete ukázať, že ste skutoční profesionáli.

Žena v kuchyni pracujúca na svojom zariadení používajúcom služby Office 365 Small Business.
Muž za počítačom. Do Centra spravovania služieb Office 365 môžete pristupovať z ľubovoľného miesta.
Zjednodušenie IT

Začnite používať služby čo najskôr. Služby môžete nasadiť pomocou podrobného sprievodcu a rýchlo nastaviť používateľov. Do Centra spravovania služieb môžete pristupovať z ľubovoľného miesta a jednoducho spravovať všetky služby, od e-mailových kont až po pravidlá zdieľania súborov. Vďaka 99,9-percentnej záruke prevádzkyschopnosti a výkonnému dizajnu orientovanému na obnovu môžete pracovať bez prerušení a omeškaní.

Najlepšie nástroje – v každom pracovnom prostredí

Mali by ste mať možnosť používať nástroje balíka Office kdekoľvek a vo všetkých svojich zariadeniach. Office 365 vám takú flexibilitu poskytne. K e-mailu, schôdzam a ďalším službám môžete pristupovať online. Vytvárajte, upravujte a zdieľajte súbory Wordu, PowerPointu, Excelu a OneNotu online a majte k dispozícii vždy aktuálne verzie súborov obsahujúce zmeny vykonané všetkými používateľmi, a to aj v prípade, že sa tieto zmeny vykonajú súčasne. Na ešte väčšiu flexibilitu môžete služby Office 365 používať spolu s počítačovou verziou balíka Office.1

 Pracovník pristupuje k súborom balíka Office cez telefón so službami Office 365 Small Business.

Služby Office 365 Small Business obsahujú:

E-mail a kalendáre Využívajte prostredníctvom bohatého a dobre známeho prostredia Outlooku e-mail na špičkovej úrovni, ku ktorému môžete získať prístup zo svojho počítača2 alebo z webového prehliadača pomocou aplikácie Outlook Web App. Získajte poštovú schránku s kapacitou 50 GB pre každého používateľa a odosielajte prílohy až do veľkosti 25 MB.
Online konferencie Usporiadajte online schôdze so zvukom a videom s použitím zdieľania obrazovky jediným kliknutím a videokonferencií v HD rozlíšení.
Okamžité správy a pripojenie cez Skype Spojte sa s inými používateľmi Lyncu pomocou okamžitých správ, hlasových hovorov a videohovorov a informujte ich o svojej dostupnosti prostredníctvom stavu online. S používateľmi Skypu môžete zdieľať prítomnosť, vymieňať si okamžité správy a uskutočňovať hlasové hovory.
Verejná webová lokalita Navrhnite a udržiavajte vlastnú verejnú webovú lokalitu bez ďalších poplatkov za hosťovanie. Používajte vlastný názov domény na propagáciu svojej značky.
Jednoduché zdieľanie súborov OneDrive for Business poskytuje 1 TB ukladacieho priestoru pre každého používateľa a umožňuje prístup k dokumentom takmer z ľubovoľného miesta. Zdieľajte súbory s inými ľuďmi vo vašej organizácii aj mimo nej, rozhodujte o tom, kto môže vidieť a upravovať jednotlivé súbory, a jednoducho synchronizujte súbory s počítačmi a zariadeniami.
Tímové lokality Umožňujú ľahký prístup a zdieľanie dokumentov vďaka 10 GB základného ukladacieho priestoru a 500 MB ukladacieho priestoru pre každého používateľa.
Mobilné aplikácie pre vaše zariadenia Wordové, excelové a powerpointové dokumenty môžete používať, upravovať a zobrazovať vo Windows Phone. Vo väčšine zariadení môžete používať aplikácie OneNote, OWA, Lync Mobile a SharePoint Newsfeed.3
Súčasti všetkých plánov služieb Office 365 for business:
Spoľahlivosť Môžete byť pokojní, pretože zmluva o úrovni služieb s finančným zabezpečením vám zaručuje 99,9-percentnú prevádzkyschopnosť vašich služieb.
Zabezpečenie Vaše údaje patria vám. Zabezpečíme ich a ochránime vaše súkromie.
Správa Služby Office 365 môžete nasadiť a spravovať v celej spoločnosti. Nevyžaduje sa odbornosť v oblasti IT. Na pridanie alebo odstránenie používateľov stačí niekoľko minút.
Aktuálnosť Za inováciu verzií netreba platiť. Aktualizácie sú súčasťou predplatného. Zákazníkom služieb Office 365 sa pravidelne zavádzajú nové funkcie.
Technická podpora Technická podpora spoločnosti Microsoft Support poskytuje telefonické a online odpovede, informácie o postupoch a ponúka komunikáciu s inými zákazníkmi služieb Office 365 pri inštalácii a rýchlych opravách.

Najčastejšie otázky

Služby Office 365 Small Business podporujú maximálne 25 používateľov. Ak máte viac ako 25 používateľov alebo ak predpokladáte, že tento počet onedlho dosiahnete, zvážte používanie služieb Office 365 Enterprise E1.

Služby Office 365 Small Business najlepšie fungujú s najnovšou verziou balíka Office, s balíkom Office 2010 a s balíkom Office 2011 for Mac. Office 365 funguje s miernymi obmedzeniami aj s balíkom Office 2007. Pri využívaní služieb Office 365 Small Business nepotrebujete počítačovú verziu balíka Office. Ak však k službách Office 365 pripojíte počítačovú verziu balíka Office, umožní vám to pracovať všestrannejšie a offline.

Môžete platiť všetkými známymi kreditnými kartami a suma predplatného sa zobrazí na vašom mesačnom výpise kreditnej karty.

V prípade služieb Office 365 Small Business si môžete vybrať medzi mesačnou alebo ročnou platbou.
 • Mesačná platba: Platíte samostatne za každý mesiac, kedykoľvek máte možnosť zrušenia.
 • Ročná platba: Zaregistrujete si ročné predplatné a pri registrácii zaplatíte sumu za celý rok. Pri použití tejto možnosti platenia sa poskytuje zľava.

Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť. V prípade predplatného na Office 365 Small Business je k dispozícii mesačná alebo ročná platba. V prípade predplatných platených mesačne možno zmluvu kedykoľvek zrušiť, neúčtuje sa žiadna pokuta. Predplatné s ročnou platbou sa platia vopred a v prípade zrušenia pred uplynutím celého obdobia platnosti zmluvy sa neposkytuje žiadna náhrada. Prečítajte si úplné znenie zmluvy Microsoft Online Subscription.

Vaše údaje patria vám. Ak sa rozhodnete zrušiť predplatné na Office 365, môžete si svoje údaje, napríklad e-maily a dokumenty z tímových lokalít, stiahnuť a uložiť ich na iné miesto. Údaje by ste mali uložiť pred zrušením predplatného. Po zrušení predplatného budú údaje priradené k vášmu kontu Office 365 k dispozícii vašim správcom v konte s obmedzenou funkčnosťou počas 90 dní.

Áno. Ak potrebujete vykonať inováciu, môžete so svojím kontom prejsť na iný plán. Konto môžete inovovať v rámci skupiny služieb (napríklad z Office 365 Small Business na Office 365 Small Business Premium alebo z Office 365 Enterprise E1 na Office 365 Enterprise E3 alebo E4) alebo môžete vykonať inováciu na plán z inej skupiny služieb Office 365 (napríklad z plánu Small Business na plán Midsize alebo Enterprise, prípadne z plánu Midsize na plán Enterprise). Inováciu môžete vykonať aj zo samostatných plánov služby Exchange Online na plán Enterprise.

Vo väčšine prípadov môžete na inováciu plánu použiť Sprievodcu zmenou plánov v Centre spravovania. Ak má vaše predplatné viac ako 300 používateľov alebo ak ste na nákup plánu použili predplatenú kartu, Sprievodca zmenou plánov nie je k dispozícii. Plány, ktoré nemajú nárok na použitie Sprievodcu zmenou plánov, je možné inovovať manuálne. Ďalšie informácie o inovácii plánov služieb Office 365.

POZNÁMKA: Pri inovácii konta sa názov domény prenesie do nového konta bez ohľadu na to, či ste svoj názov domény do konta Office 365 preniesli alebo ste názov domény nastavili v Office 365.

Plány služieb Office 365 môžete kombinovať iba v rámci príslušných skupín služieb. Office 365 Small Business napríklad možno skombinovať so službami Office 365 Small Business Premium, ale nie so službami Office 365 Midsize Business, plánmi služieb Office 365 Enterprise alebo samostatnými ponukami, ako napríklad Exchange Online. To isté platí pre Office 365 Midsize Business, ktorý nie je možné kombinovať s plánmi služieb Office 365 Small Business, Enterprise ani so samostatnými ponukami.

Zákazníci, ktorí potrebujú maximálnu flexibilitu, si môžu zakúpiť plány služieb Office 365 Enterprise, ktoré umožňujú kombinovať plány služieb Office 365 Enterprise E1, E3 a E4 s plánom služieb Office 365 Enterprise K1 (pre pracovníkov bez vlastného počítača) a celým radom samostatných ponúk (napríklad Exchange Online, SharePoint Online a Lync Online).

Vlastný názov domény môžete pridať do služieb Office 365 a vytvoriť si doménové e-mailové adresy aj verejnú webovú lokalitu. Vyhľadajte registrátora domén alebo poskytovateľa hostiteľských služieb DNS. Porovnajte správu domén v rámci rôznych predplatných na Office 365.

Pri prechode na služby Office 365 alebo tvorbe vlastného riešenia pre váš podnik vám pomôžu odborníci certifikovaní spoločnosťou Microsoft. Ide o spoločnosti, ktoré disponujú vyškolenými pracovníkmi z oblasti IT a vývoja. Zoznam všetkých odborníkov certifikovaných spoločnosťou Microsoft nájdete na lokalite Microsoft Pinpoint.

Cloud je jednoduché pomenovanie webových výpočtových služieb hosťovaných mimo vašej organizácie. Ak používate cloudové služby, vaša IT infraštruktúra sa nachádza mimo vašich priestorov a spravuje ju tretia strana (t.j. je hosťovaná). Server teda nemáte vo svojej domácnosti ani podniku. V službách Office 365 sa napríklad ukladací priestor informácií, výpočty a softvér nachádzajú a spravujú vzdialene na serveroch vlastnených Microsoftom. Mnohé služby, ktoré používate denne, sú súčasťou cloudu – všetko od webového e-mailu až po mobilné bankovníctvo a ukladanie fotografií online. Keďže táto infraštruktúra je umiestnená online, resp. v cloude, máte k nej prístup prakticky všade, či už zo stolného počítača, prenosného počítača, tabletu, smartfónu alebo iného zariadenia s pripojením na internet.

Súvisiace produkty
Exchange Online

Exchange Online

Hosťovaný e-mail a kalendáre na podnikovej úrovni, ku ktorým môžete pristupovať vo všetkých svojich zariadeniach.

Ďalšie informácie

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Small Business Premium

Pre podniky, ktoré okrem cloudových služieb potrebujú najnovšiu počítačovú verziu balíka Office.

Ďalšie informácie

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business

Pre podniky, ktoré potrebujú pokročilejšie funkcie IT.

Ďalšie informácie

1Služby Office 365 Small Business sú kompatibilné s počítačovými verziami najnovšej verzie balíka Office, balíkom Office 2010, Office 2007 (s mierne obmedzenou funkčnosťou), Office 2011 for Mac a Office 2008 for Mac.

2Plány, ktoré nezahŕňajú počítačovú verziu balíka Office, fungujú s najnovšou verziou Outlooku, Outlookom 2010, Outlookom 2007 (s mierne obmedzenou funkčnosťou), programom Outlook 2011 for Mac a Outlook 2008 for Mac.

3 Tieto mobilné aplikácie nevyžadujú predplatné, ale môžu sa vyskytnúť iné požiadavky. Ďalšie informácie.

Zavrieť
 • Svoje nastavenia budete mať vždy k dispozícii, a tak sa po prihlásení do svojho konta môžete rovno pustiť do práce.

  Svoje nastavenia budete mať vždy k dispozícii, a tak sa po prihlásení do svojho konta môžete rovno pustiť do práce.

 • V počítači aj vo všetkých zariadeniach máte vždy k dispozícii najnovšiu verziu aplikácií balíka Office, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

  V počítači aj vo všetkých zariadeniach máte vždy k dispozícii najnovšiu verziu aplikácií balíka Office, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

 • Ušetrite čas potrebný na odosielanie veľkého množstva správ. Pracujte na dokumentoch spoločne v reálnom čase a sledujte zmeny, ktoré urobili ostatní.

  Ušetrite čas potrebný na odosielanie veľkého množstva správ. Pracujte na dokumentoch spoločne v reálnom čase a sledujte zmeny, ktoré urobili ostatní.

Zavrieť
 • Zo zjednodušeného správcovského portálu môžete svoje služby, od stiahnutia softvéru až po vytvorenie webovej lokality, nastaviť rýchlo a spravovať ľahko.

  Zo zjednodušeného správcovského portálu môžete svoje služby, od stiahnutia softvéru až po vytvorenie webovej lokality, nastaviť rýchlo a spravovať ľahko.

 • Pridajte používateľov za niekoľko sekúnd. Ušetrite čas potrebný na správu a umožnite novým používateľom rýchly prístup k službám Office 365.

  Pridajte používateľov za niekoľko sekúnd. Ušetrite čas potrebný na správu a umožnite novým používateľom rýchly prístup k službám Office 365.

 • V Office 365 si môžete pridať vlastný názov domény, a tak si prispôsobiť e-mail a adresy webových lokalít, ako aj posilniť prítomnosť online.

  V Office 365 si môžete pridať vlastný názov domény, a tak si prispôsobiť e-mail a adresy webových lokalít, ako aj posilniť prítomnosť online.

Zavrieť
 • Spojte sa pomocou Lyncu rýchlo a tak, ako vám to vyhovuje. Začnite konverzáciu, skontrolujte si programy a pripojte sa k schôdzam jediným kliknutím.

  Spojte sa pomocou Lyncu rýchlo a tak, ako vám to vyhovuje. Začnite konverzáciu, skontrolujte si programy a pripojte sa k schôdzam jediným kliknutím.

 • Pomocou aplikácie Lync Web App v prehliadači sa k online schôdzam môže pripojiť ktokoľvek, dokonca aj vtedy, ak nemá v počítači nainštalovaný Lync.

  Pomocou aplikácie Lync Web App v prehliadači sa k online schôdzam môže pripojiť ktokoľvek, dokonca aj vtedy, ak nemá v počítači nainštalovaný Lync.