Výber krajiny na účely fakturácie:
So službami Office 365 ProPlus rýchlo získate najnovšie pracovné nástroje balíka Office.
Office 365

ProPlus

Office máte hneď a všade. Získajte najnovšie nástroje na prácu, spoluprácu, dodržiavanie súladu, ako aj nástroje BI. Všetky sú výkonné, flexibilné, rýchlo dostupné a jednoducho inovovateľné.
{O365ProPYear|price}
mesačne za používateľa
pri ročnej viazanosti
Cena nezahŕňa DPH.
Najlepšie možnosti prakticky všade

Office v cloude vám poskytuje najnovšie verzie známych aplikácií balíka Office vždy a presne tam, kde ich potrebujete. Pracujete v iPhone alebo telefóne s Androidom? Na zobrazovanie a úpravu súborov použite Office Mobile. Používate tablet? Na vytváranie a úpravu dokumentov použite Office dostupný v prehliadači. Ak nie ste pri svojom pracovnom stole, Office môžete streamovať do ľubovoľného počítača pripojeného na internet1. Prostredie a používanie je jednotné vo všetkých zariadeniach a súbory máte neustále aktuálne.

Pracovník používajúci Office v telefóne. Office 365 umožňuje prístup odvšadiaľ.
Žena na schôdzi pri prenosnom počítači. Nasadzovanie a spravovanie služieb Office 365 ProPlus podľa individuálnych požiadaviek.
Flexibilita nasadzovania a spravovania podľa vlastných predstáv

Nasadzujte tak, ako vám to najviac vyhovuje – lokálne s použitím vlastných nástrojov, alebo s pomocou online služieb Office 365. Office 365 ProPlus navyše môžete používať zároveň so staršími verziami balíka Office, vaši pracovníci tak nebudú mať pri prechode naň žiadne problémy. Aj inovácie prebiehajú hladko, pretože sa pri nich rešpektujú vaše prispôsobenia a doplnky a údaje sa načítavajú automaticky. Navyše môžete v reálnom čase monitorovať stav a výkon balíka Office vo svojej organizácii.

Vylepšené zabezpečenie e-mailu a rozšírené nástroje na dodržiavanie súladu

Ochrana osobných údajov a zabezpečenia vašich údajov je pre nás prvoradá. Office 365 vám dodržiavanie súladu zjednoduší. Členovia tímu majú k e-mailom a dokumentom súvisiacim s projektmi prístup priamo zo svojich e-mailov. Pomocou upozornení na možné porušenie politiky v e-mailoch môžete jednoduchšie zabrániť tomu, aby vaši používatelia odosielali e-maily s citlivými informáciami neoprávneným príjemcom. Oddelenie IT môže schôdze vrátane konverzácií cez okamžité správy jednoducho nahrávať a archivovať. Navyše môžete kontrolovať, či nie sú v excelových tabuľkových hárkoch chyby, a zobrazovať auditovací záznam zmien.

Pozrite si, aké je so službami Office 365 jednoduché dodržiavať súlad.

Rozšírené nástroje Business Intelligence s jednoduchým používaním

Ani tie najlepšie údaje vám nepomôžu, ak sú neprehľadné. Ak však všetkým poskytnete jednoduché, no výkonné nástroje BI, prehľad získate rýchlo. Office 365 ProPlus zjednodušuje integráciu veľkých objemov údajov z rôznych zdrojov, manipuláciu s nimi a vykonávanie bleskovej analýzy. Ak chcete mať ešte lepší prehľad, jediným kliknutím môžete zobraziť rôzne zobrazenia údajov v kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčnom grafe. Kompiláciou údajov, diagramov a grafov do jednej interaktívnej vizualizácie môžete údajom vdýchnuť život.

Pozrite si, ako Power Pivot a Power View umožňujú jednoducho analyzovať a vizualizovať údaje v Exceli.

Súčasti služieb Office 365 ProPlus:

Balík Office
Vždy najnovšie verzie programov:
Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Outlook Microsoft OneNote2 Microsoft Publisher2 Microsoft Access2 Microsoft Lync
 • Myšlienky si môžete zaznamenávať tak, ako vám to najviac vyhovuje – pomocou klávesnice, pera či dotykovej obrazovky.
 • PDF súbory môžete otvárať a odseky, zoznamy a tabuľky upravovať presne tak, ako ste zvyknutí vo wordových dokumentoch.
 • Komentáre vo wordových dokumentoch môžete sledovať a pomocou nového tlačidla odpovede označovať ako hotové.
 • Na konverziu údajov na diagram alebo tabuľku vám stačia maximálne dva kroky. Môžete ich tak rýchlejšie analyzovať a zobraziť si ich ukážku s iným formátovaním.
 • Do onenotových poznámkových blokov môžete vkladať excelové tabuľkové hárky, diagramy Visia, fotografie a takmer všetky druhy počítačových súborov.
 • Powerpointovú prezentáciu môžete zdieľať cez web odoslaním prepojenia na ňu.
 • Navrhujte svoje vlastné marketingové materiály, prispôsobené vašej značke a zákazníkom.
Office vo viacerých zariadeniach
Vychutnajte si jednotné a dôverne známe prostredie balíka Office v počítači, Macu, tablete s Windowsom, iPade a vo väčšine mobilných zariadení.
Office podporuje počítače a tablety s Windowsom 7 alebo novšou verziou a Macy so systémom Mac OS X 10.6 alebo novším. Office for iPad možno nainštalovať do iPadov verziou 7.0 alebo novšou. Informácie o mobilných zariadeniach nájdete na lokalite www.office.com/mobile.
Integracija usluge Active Directory Upravljanje akreditivima i dozvolama korisnika. Jedinstveno prijavljivanje i sinhronizacija sa uslugom Active Directory.

Najčastejšie otázky

Office 365 ProPlus je jedným z plánov predplatných služieb v novom Office. Ide o pracovný softvér (vrátane Wordu, PowerPointu, Excelu, Outlooku, OneNotu, Publishera, Accessu a Lyncu), ktorý sa inštaluje do stolných a prenosných počítačov. Služby Office 365 ProPlus viazané na používateľov umožňujú prístup k balíku Office až v 5 počítačoch alebo Macoch a v mobilných zariadeniach. Tradičné inštalácie balíka Office boli viazané na počítače, v ktorých boli nainštalované. Office 365 ProPlus poskytuje nové flexibilné možnosti nasadenia, z ktorých si oddelenia IT a jednotliví používatelia môžu pri inštalácii balíka Office vybrať.

Office 2013 Professional Plus aj Office 365 ProPlus poskytujú rovnaké aplikácie. Office 2013 Professional Plus predstavuje tradičnú inštaláciu balíka Office, ktorá je viazaná na počítač, v ktorom je nainštalovaná, a k dispozícii je len prostredníctvom multilicencie. Služby Office 365 ProPlus viazané na používateľov sú k dispozícii vo forme predplatného.

V porovnaní s balíkom Office 2013 Professional Plus ponúka Office 365 ProPlus viaceré výhody.

 • Na inštaláciu balíka Office 2013 Professional Plus sa používa balík Inštalátora systému Windows (MSI). Office 365 ProPlus používa inštaláciu Klikni a spusti a spravovanie aktualizácií softvéru. Klikni a spusti umožňuje:
  • Sprevádzkovať Office skutočne rýchlo – zvyčajne do dvoch minút.
  • Mať počas inštalácie nového balíka Office spustené existujúce aplikácie balíkov Office 2010, Office 2007 a Office 2003. Vaši používatelia tak nemusia ani na okamih prestať pracovať.
  • Nechať si v počítači aj staršie verzie balíka Office a obmedziť tak možné riziká súvisiace s kompatibilitou súborov a doplnkov.
  • Doručiť používateľom aktualizácie bez toho, aby museli svoju činnosť prerušiť. Aktualizácie sú uložené vo vyrovnávacej pamäti na pozadí. Jednotlivé aplikácie balíka Office sa aktualizujú, keď ich používateľ zavrie a znova otvorí.
 • Office 2013 Professional Plus je viazaný na hardvér alebo zariadenie, kde je nainštalovaný. Office 365 ProPlus je viazaný na používateľa, čo prináša tieto výhody:
  • Používatelia si môžu Office nainštalovať až v piatich počítačoch alebo Macoch súčasne. Taktiež majú prístup k mobilnému používaniu balíka Office v smartfónoch, tabletoch a iných zariadeniach, ktoré používajú.
  • Vaša organizácia sa tiež môže slobodne rozhodnúť, či Office zahrnie medzi prevádzkové náklady alebo softvérové aktíva.
  • Ak implementujete riešenie BYOD (Bring Your Own Device – prineste si vlastné zariadenie), Office 365 ProPlus umožňuje v súkromných zariadeniach používateľov deaktivovať Office, keď títo používatelia prestanú v organizácii pracovať alebo je zabezpečenie zariadení narušené.

Office 365 ProPlus obsahuje všetky skvelé aplikácie balíka Office, ktoré požadujete, navyše však získate aj flexibilitu, ktorá je v dnešnej dobe pre používateľov a oddelenia IT nevyhnutá.

Office 365 ProPlus je navrhnutý tak, aby v počítačoch fungoval lokálne, nepretržité internetové pripojenie preto nie je nevyhnutné. Správcovia IT tiež môžu Office a aktualizácie softvéru Office nasadzovať pomocou nástrojov a infraštruktúry na distribúciu softvéru v tradičnejších súkromných cloudových prostrediach. Office 365 ProPlus je viazaný na aktívne používateľské konto, počítačové aplikácie balíka Office preto cez internet každodenne kontrolujú stav používateľského konta. Organizácia tak môže Office prestať poskytovať v súkromných zariadeniach používateľov, ktorí v organizácii už nepracujú. Office 365 ProPlus možno jednoducho nakonfigurovať na používanie vašej infraštruktúry e-mailových služieb, služieb spolupráce a adresárových služieb, ak tieto služby radšej spravujete lokálne.

Áno, Office 365 ProPlus môžete nakonfigurovať tak, aby sa použili len tie aktualizácie softvéru, ktoré ste otestovali a overili. Aktualizácie softvéru môžete spravovať kompletne lokálne. Môžete použiť známe nástroje na distribúciu softvéru alebo Office 365 ProPlus nastaviť tak, aby aktualizácie vyhľadával vo vašich zdieľaniach súborov alebo na vašich URL adresách.

Ročná viazanosť označuje časové obdobie platnosti zmluvy o poskytovaní služieb. Pri kúpe služieb Office 365 ProPlus ide o ročnú viazanosť, môžete sa však rozhodnúť platiť za každý mesiac samostatne alebo zaplatiť sumu za celý rok naraz pri registrácii.

Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť. V prípade predplatných s ročnou viazanosťou, napríklad Office 365 ProPlus, sa za zrušenie pred ukončením platnosti zmluvy účtuje pokuta. Prečítajte si úplné znenie zmluvy Microsoft Online Subscription.

Vaše údaje patria vám. Ak sa rozhodnete zrušiť predplatné na Office 365, môžete si svoje údaje, napríklad e-maily a dokumenty z tímových lokalít, stiahnuť a uložiť ich na iné miesto. Údaje by ste mali uložiť pred zrušením predplatného. Po zrušení predplatného budú údaje priradené k vášmu kontu Office 365 k dispozícii vašim správcom v konte s obmedzenou funkčnosťou počas 90 dní.

Súvisiace produkty
Office 365 Business Premium

Office 365 Business Premium

Pre podniky, ktoré okrem cloudových služieb potrebujú najnovšiu počítačovú verziu balíka Office.

Ďalšie informácie

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E1

Za preduzeća kojima su potrebne usluge za saradnju uz kontrolu i fleksibilnost IT-ja.

Ďalšie informácie

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E3

Pre podniky, ktoré potrebujú pokročilejšie nástroje BI, e-mailovú schránku a hlasové funkcie.

Ďalšie informácie

1 Office na požiadanie funguje len v počítačoch s Windowsom 7 alebo Windowsom 8 pripojených na internet a vyžaduje SharePoint Online alebo OneDrive for Business. SharePoint a OneDrive for Business sú súčasťou mnohých predplatných plánov služieb Office 365.

2 Iba klientske programy alebo funkcie pre počítače s Windowsom. Nemôže sa používať v rôznych zariadeniach.

iPad a iPhone sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. registrovanými v USA a ďalších krajinách.
Zavrieť
Zavrieť
Zavrieť