Informácie o mnohých možnostiach technickej podpory v rámci služieb Office 365 pre podniky

Technická podpora služieb Office 365

Rýchla pomoc od odborníkov poskytovaná v prípade potreby spôsobom, aký vám vyhovuje

Office 365 využite naplno vďaka pomoci od odborníkov

Spoločnosť Microsoft má široké a hlboké znalosti, ktoré jej umožňujú poskytovať zákazníkom technickú podporu na maximálne využitie služieb Office 365 a investícií do technológií. Hoci s predplatným na Office 365 získate prístup k celosvetovej sieti odborníkov, ktorí majú dlhodobé skúseností s nástrojmi na zvýšenie produktivity a spoluprácu od spoločnosti Microsoft, našim podnikovým zákazníkom odporúčame rozšírené služby technickej podpory, a to prostredníctvom produktu Premier Cloud for Office 365 a Služieb Microsoft. Všetky organizácie navyše môžu využiť možnosti podpory so svojpomocným riešením alebo s asistenciou na IT úrovni vyhovujúce ich konkrétnym potrebám.

Funkcie technickej podpory služieb Office 365

Hľadáte pomoc v prípade svojho plánu služieb Office 365? Prihláste sa do svojho konta na online portáli spoločnosti Microsoft a kliknite na kartu technickej podpory.
Plány služieb Office 365 Business
Plány služieb Office 365 Enterprise*
Proaktívna technická podpora
Zaručená spoľahlivosť prevádzky na 99,9 %: Vďaka zmluve o úrovni služieb s finančnou zárukou a s bezporuchovou prevádzkou garantovanou na 99,9 % máte istotu, že služby budú k dispozícii.
Tabuľa stavu služieb: Zobrazuje aktuálny stav vašich služieb Office 365 a podrobné informácie o aktuálnych a minulých problémoch.
Plán plánovanej údržby: Poskytuje aktuálne informácie o udalostiach plánovanej údržby služieb Office 365.
Svojpomocné riešenia
Technická podpora od komunity: V komunite používateľov služieb Office 365 nájdete užitočné blogy, obsah a skúsených odborníkov na fórach komunity, ktorí odpovedia na vaše otázky.
Poradcovia pri svojpomocnom riešení problémov: Riešenie bežných problémov vezmite do vlastných rúk. Ľahko si s nimi poradíte.
Technická podpora s asistenciou
Webová a e-mailová technická podpora: Optimalizujte riešenie problémov odosielaním technických problémov cez web. Problém tak bude možné rýchlo presmerovať na najinformovanejšieho zástupcu oddelenia technickej podpory.
Predpredajová technická podpora: Dostupné zdroje, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní o kúpe služieb Office 365.
Technická podpora týkajúca sa kont a fakturácie: Dostupné zdroje, ktoré vám pomôžu s otázkami a problémami týkajúcimi sa konta a licencií služieb Office 365.
Telefonická technická podpora: Buďte bez obáv vďaka technickej podpore, ktorú poskytuje celosvetová sieť odborníkov ako súčasť predplatného služieb Office 365.
Čas telefonickej dostupnosti a odpovede (podľa závažnosti):
Kritická: Udalosti, ktoré vám bránia v prístupe k službám a údajom alebo v ich používaní, majú výrazný vplyv na konečné termíny a ziskovosť alebo ovplyvňujú viacero používateľov či služieb.
Dostupnosť: nonstop
Čas odozvy: jedna hodina
Dostupnosť: nonstop
Čas odozvy: jedna hodina
Vysoká: Udalosti, ktoré ovplyvňujú produktivitu používateľov, ale majú len nevýrazný vplyv na podnikanie, možno riešiť počas pracovného času. Platí to aj pre tie, čo ovplyvnia jedného používateľa, zákazníka alebo službu. Dostupnosť: prevádzková doba
Čas odozvy: bez záväzkov
Dostupnosť: nonstop
Čas odozvy: nasledujúci deň
Nekritické: Udalosti, ktoré majú minimálny vplyv na služby alebo produktivitu v podniku, napríklad čiastočné prerušenie práce jednotlivých používateľov, zároveň však musí existovať prijateľné alternatívne riešenie.

Získajte ďalšie informácie o úrovniach závažnosti udalostí.
Dostupnosť: prevádzková doba
Čas odozvy: bez záväzkov
Dostupnosť: nonstop
Čas odozvy: bez záväzkov
* Pre zákazníkov s plánmi služieb Office 365 Education a Office 365 Government sú k dispozícii rovnaké funkcie technickej podpory ako pri pláne Enterprise.
Rozšírená technická podpora
Dodatočná, rozšírená technická podpora, ktorú si môžu zakúpiť organizácie využívajúce Office 365 vyžadujúce špecifickejšiu podporu
Služby Microsoft
Pre organizácie vyhodnocujúce cloudové vyťaženia
Poskytuje odborné znalosti na dobré spravovanie prechodu a prebiehajúcich operácií v rámci technológií spoločnosti Microsoft. Ponuky zahŕňajú stratégiu a plánovanie, nasadenie služieb Office 365, ďalšie cloudové vyťaženia a osvojenie používateľmi na zvýhodnenie pomeru cena – hodnota
Premier Cloud for Office 365
Pre podnikové organizácie
Poskytuje rozšírenú technickú podporu pre Office 365 vrátane podpory odborníkov na cloud spravovanej spoločnosťou Microsoft, exkluzívnych proaktívnych služieb pre prostredie služieb Office 365 a reaktívnej podpory s najvyššou prioritou

Dostupné jazyky technickej podpory

 • Technická podpora od komunity používateľov služieb Office 365 je k dispozícii v týchto jazykoch: angličtina, čínština (tradičná), čínština (zjednodušená), dánčina, fínčina, francúzština, holandčina, japončina, kórejčina, nemčina, nórčina, poľština, portugalčina (brazílska), ruština, španielčina, švédčina, turečtina a taliančina.
 • Telefonická technická podpora naživo pre služby Office 365 je k dispozícii v týchto jazykoch: angličtina, arabčina, bahasa, čínština (kantónska, mandarínska), francúzština, japončina, kórejčina, nemčina, hebrejčina, poľština, portugalčina, portugalčina (brazílska), ruština, španielčina, taliančina, turečtina a thajčina.

Ďalšia podpora od certifikovaných partnerov služieb Office 365

Služby Office 365 sú navrhnuté tak, aby sa dali ľahko kúpiť a používať a poskytovali známe prostredie, v ktorom môžete hneď začať pracovať. Partner spoločnosti Microsoft vám pomôže vyťažiť z vašej investície maximálnu hodnotu.

Vyhľadanie partnera

Pomoc nájdete bez ohľadu na to, či ide o integráciu služieb Office 365 do existujúcich IT investícií alebo externú správu vášho plánu.
Vyhľadajte partnera.

Pomoc od partnera pri prechode na Office 365

Pred predplatením služieb Office 365 vám partner môže pomôcť:
 • identifikovať podnikové potreby a spôsob, akým ich Office 365 a iné riešenia môžu splniť,
 • vyhodnotiť vašu aktuálnu IT infraštruktúru, zistiť možnosti jej vylepšenia a nájsť spôsob, ako ju pripraviť na Office 365,
 • vybrať správnu kombináciu služieb Office 365 potrebných na dosiahnutie vašich obchodných cieľov,
 • vyvinúť plán vašich IT investícií do budúcnosti,
 • nasadiť testovacie prostredie typu proof of concept, kde môžete Office 365 otestovať pred záväznejšou investíciou.

Podpora od partnera pri nasadení

Keď sa rozhodnete prejsť na Office 365, partner vám na úspešnú realizáciu môže:
 • poskytnúť komplexnú asistenciu pri nasadení a migrácii s cieľom zabezpečiť hladký prechod,
 • nakonfigurovať služby podľa vašich potrieb a prispôsobiť SharePoint Online podľa konkrétnych požiadaviek,
 • spravovať služby, ako konferencie cez Lync Online,
 • vyškoliť používateľov a IT správcov na zabezpečenie maximálneho využitia služieb Office 365,
 • vykonať správcovské úlohy, napríklad vytvoriť nové heslá a nastaviť nové používateľské kontá,
 • poskytnúť používateľom technickú podporu,
 • poskytnúť doplnkové riešenia k službám Office 365, napríklad osobný archív v službe Exchange Online a SharePoint Online, pracovné postupy SharePointu Online, riešenia správy dokumentov a ďalšie.