• Konverzácie zo zákulisia cloudu:

  Táto nová digitálna časť zachytáva autentické konverzácie o dôveryhodnosti v Office 365 s ľuďmi, ktorí navrhujú, vytvárajú a prevádzkujú služby Office 365. Prvou témou je Prečo dôverovať službám Office 365?

  Ďalej: Kto má prístup k vašim údajom?

  Centrum dôveryhodnosti služieb Office 365
 • Konverzácie zo zákulisia cloudu:

  Kto má prístup k vašim údajom?

  Údaje zákazníkov nie sú pre správcov a prevádzkovateľov služieb Office 365 dostupnejšie. Od Perryho Clarka a Viveka Sharmu získate konkrétne informácie o tom, ako sa udržiava prevádzka služieb Office 365 bez toho, aby mali inžinieri počas riešenia problémov prístup k údajom zákazníkov.

  Ďalej: Sú vaše uložené údaje v bezpečí?

 • Konverzácie zo zákulisia cloudu:

  Sú vaše uložené údaje v bezpečí?

  Vivek Sharma odpovedá na vaše otázky týkajúce sa zabezpečenia vašich údajov uložených v službách Office 365.

  Ďalej: Zabezpečenie, dodržiavanie súladu a ochrana osobných údajov v Office 365

 • Cloudové služby, ktorým môžete dôverovať: Zabezpečenie, dodržiavanie súladu a ochrana osobných údajov v Office 365

  Náš koncept zabezpečenia, dodržiavania súladu a ochrany osobných údajov v Office 365 má dve rovnako dôležité dimenzie: vstavané funkcie a ovládacie prvky pre zákazníkov.

Centrum dôveryhodnosti služieb Office 365

Vaši ľudia a vaše údaje sú prioritou. Keď zvažujete používanie služieb Office 365 na pracovné účely, chceme čo najlepšie už vopred zodpovedať vaše najdôležitejšie otázky. V Centre dôveryhodnosti služieb Office 365 zdieľame záväzky a informácie týkajúce sa tém z oblasti dôveryhodnosti.

Bezpečnosť a ochrana vašich údajov v službách Office 365 je našou povinnosťou. Ide predsa o vaše údaje. Vy ich vlastníte. Vy ich ovládate. A zostávajú vaše, aj keď sa rozhodnete služby opustiť a vziať si ich so sebou. Základné princípy, ktorými si chceme získať a zachovať vašu dôveru:
Ďalšie informácieVstavané zabezpečenie
 • Zabezpečenie na úrovni služieb vďaka hĺbkovej ochrane
 • Ovládacie prvky pre zákazníkov v rámci služieb
 • Posilňovanie zabezpečenia a najvhodnejšie operačné postupy
Ďalšie informácieNeustále dodržiavanie súladu
 • Proaktívne procesy na plnenie vašich požiadaviek na dodržiavanie súladu
 • Ovládacie prvky pre zákazníkov na dodržiavanie súladu v rámci organizácie
 • Nezávislé overovanie spĺňania neustále sa meniacich noriem
Ďalšie informácieCielená ochrana osobných údajov
 • Vaše údaje sa nepoužívajú na reklamné účely
 • K dispozícii maté rozsiahle ovládacie prvky na ochranu osobných údajov
 • Svoje údaje si môžete kedykoľvek vziať so sebou
Ďalšie informácieTransparentné operácie
 • Viete, kde máte údaje uložené a kto k nim má prístup
 • Prehľad o dostupnosti a zmenách služieb
 • 99,9 % prevádzkyschopnosť so zárukou vrátenia peňazí
Najčastejšie otázky a zoznamy
Najdôležitejšie otázky, ktoré by ste mali položiť poskytovateľovi cloudových služieb, keď uvažujete, o používaní cloudu na svoje IT služby, a odpovede na tieto otázky od tímu služieb Microsoft Office 365.
Najdôležitejšie kritériá ochrany osobných údajov a zabezpečenia, na základe ktorých možno určiť zabezpečenie a dôveryhodnosť poskytovateľov cloudových služieb a služieb, ktoré poskytujú.
Pozrite si niektoré z noriem a certifikácií najvyššej úrovne v danej oblasti pôsobenia, ktoré Office 365 spĺňa.
Podrobný obsah
Pozrite si podrobné popisy služieb a funkcií, ktoré sú súčasťou služieb Office 365.
Pozrite sa, na aké ponuky služieb Microsoft Office 365 and Microsoft Dynamics CRM Online pre firmy a malé podniky sa Centrum dôveryhodnosti vzťahuje. Plány musia byť kúpené priamo od spoločnosti Microsoft alebo ich musí spoločnosť Microsoft poskytovať.
V technickej dokumentácii k ochrane osobných údajov v Office 365 získate podrobnejší prehľad o normách ochrany osobných údajov v Office 365.
Pozrite si technickú dokumentáciu k rámcu dodržiavania súladu pre online služby a zistite, ako Office 365 znižuje riziko prerušení prevádzky a zároveň zvyšuje dôveryhodnosť stability služieb.
V tejto technickej dokumentácii je popísané, ako Office 365 spĺňa požiadavky zabezpečenia, dodržiavania súladu a riadenia rizík definované v nástroji Cloud Control Matrix od spoločnosti Cloud Security Alliance.
Prečítajte si technickú dokumentáciu k zabezpečeniu v Office 365, kde nájdete podrobný popis zabezpečenia v Office 365.
Blogy
Tento nový blogový príspevok Zo zákulisia cloudu popisuje, ako neustále spĺňame požiadavky vašej organizácie na dodržiavanie súladu. Shawn Veney odhaľuje náš prístup k súladu s regulačnými požiadavkami a ukazuje, ako robíme oveľa viac, než je nevyhnutné, a dodržiavaním súladu s normami a predpismi plníme základné požiadavky zákazníkov týkajúce sa napríklad vyhľadávania údajov v konkrétnych oblastiach, zabezpečenia údajov a ochrany osobných údajov.
Tento nový blog Zo zákulisia cloudu vyzdvihuje spôsob, akým spravujeme, kto má prístup k vašim údajom v službe. Taktiež v ňom nájdete konkrétne informácie od Perryho Clarka a Viveka Sharmu o údržbe služby v Office 365 bez toho, aby mali inžinieri počas riešenia problémov prístup k údajom zákazníkov.
Nenechajte si ujsť článok o tom, ako spoločnosť Microsoft úspešne napadla príkaz National Security Letter, čím sa jej podarilo ochrániť dlho uplatňovanú zásadu upozorniť podnikových zákazníkov v prípade, že si vláda vyžiada ich údaje.
Táto nová digitálna časť zachytáva autentické konverzácie o dôveryhodnosti v Office 365 s ľuďmi, ktorí navrhujú, vytvárajú a prevádzkujú služby Office 365. Prvou témou je Prečo dôverovať službám Office 365?
Prečítajte si podrobnosti o tom, ako sa teraz určuje, že naše zmluvné záväzky týkajúce sa služieb Office 365 a ďalších cloudových služieb pre podniky, služby Microsoft Azure, systému Microsoft Dynamics CRM a služby Windows Intune spĺňajú prísne normy zákonov o ochrane osobných údajov Európskej únie (EÚ).
Pozrite si, ako sme sa v súvislosti s nedávnymi nepodloženými obvineniami rozhodli podniknúť okamžité komplexné kroky v oblasti posilňovania šifrovania a právnej ochrany a zároveň zvýšiť transparentnosť.
Získajte ďalšie informácie o našom záväzku prevádzkovať služby s maximálnou dostupnosťou a o našej zmluve o úrovni služieb. Pozrite si, ako meriame dostupnosť a aké máme čísla prevádzkyschopnosti služieb Office 365 na celom svete za posledných šesť kvartálov.

Centrum dôveryhodnosti služieb Office 365

Služby Office 365 s posilneným zabezpečením sú navrhnuté podľa životného cyklu vývoja zabezpečenia od spoločnosti Microsoft. Spájame najvhodnejšie postupy získané za dve desaťročia tvorby podnikového softvéru a spravovania online služieb, vďaka čomu vám môžeme ponúknuť integrované riešenie softvéru poskytovaného v podobe služby.

Na úrovni služieb sa v Office 365 používa na poskytovanie fyzických, logických a údajových vrstiev funkcií zabezpečenia a najvhodnejších prevádzkových postupov prístup hĺbkovej ochrany. Office 365 navyše poskytuje používateľom a správcom špičkové ovládacie prvky na ďalšie posilnenie zabezpečenia prostredia.
 • 24-hodinové monitorovanie údajových centier
 • Viacfaktorové overovanie vrátane biometrického skenovania na prístup k údajovému centru
 • Interná sieť údajového centra je oddelená od externej siete
 • Vďaka rozlišovaniu rolí sa pracovníkom, ktorí majú fyzický prístup, vykresľujú umiestnenia konkrétnych údajov zákazníkov ako nečitateľné
 • Chybné jednotky a chybný hardvér sa demagnetizujú a zničia
 • Proces využívajúci Lock box umožňujúci prísnu kontrolu procesu eskalácie výrazne obmedzuje prístup ľudí k vašim údajom
 • Servery spúšťajú len procesy na bielej listine, čím sa znižuje riziko škodlivého kódu
 • Špecializované tímy na spravovanie hrozieb proaktívne predvídajú škodlivý prístup, bránia mu a obmedzujú ho
 • Kontrola portov, kontrola rizík súvisiacich s ochranou a zisťovanie neoprávnených vniknutí bránia škodlivému prístupu a zisťujú všetky takéto prípady
 • Šifrovanie pri uložení chráni vaše údaje na našich serveroch
 • Šifrovanie prenosov cez SSL/TLS chráni údaje prenášané medzi vami a spoločnosťou Microsoft
 • Manažment rizík, monitorovanie zabezpečenia a integrita súborov a údajov bránia poškodeniu údajov a zisťujú všetky takéto prípady
 • Správa prístupových práv bráni prístupu na úrovní súboru bez správnych poverení používateľa
 • Viacfaktorové overovanie chráni prístup k službe pomocou druhého faktora, napríklad telefónu
 • S/MIME poskytuje zabezpečený prístup k e-mailom pomocou certifikátu
 • Šifrovanie správ v Office 365 umožňuje odosielať zašifrované e-maily každému
 • Ochrana pred únikom údajov bráni úniku citlivých údajov v organizácii aj mimo nej
 • Ochranu pred únikom údajov možno spojiť so službou Rights Management a so Šifrovaním správ v Office 365 a poskytnúť tak správcom väčšiu kontrolu pri používaní príslušných politík na ochranu citlivých údajov
Najčastejšie otázky a zoznamy
Najdôležitejšie kritériá ochrany osobných údajov a zabezpečenia, na základe ktorých možno určiť zabezpečenie a dôveryhodnosť poskytovateľov cloudových služieb a služieb, ktoré poskytujú.
Podrobný obsah
Pozrite si podrobné popisy služieb a funkcií, ktoré sú súčasťou služieb Office 365.
Táto stránka poskytuje informácie o funkciách ochrany osobných údajov a zabezpečenia v konkrétnych službách v rámci Centra dôveryhodnosti služieb Microsoft Online Services.
V tejto technickej dokumentácii je vysvetlené, čo v spoločnosti Microsoft znamená cloud computing a ako sa v Office 365 dosahuje dôveryhodná infraštruktúra cloud computingu.
V tejto technickej dokumentácii je vysvetlené fungovanie organizácie Global Foundation Services. Dôraz sa kladie na fórum o spravovaní zabezpečenia informácií, program riadenia rizík a program politiky zabezpečenia informácií v systéme ISMS programu OSSC.
V tejto technickej dokumentácii je popísané, ako Office 365 spĺňa požiadavky zabezpečenia, dodržiavania súladu a riadenia rizík definované v nástroji Cloud Control Matrix od spoločnosti Cloud Security Alliance.
Prečítajte si, ako sa vďaka tisícom vývojárov a miliónom riadkov kódu spoločnosť učí vytvárať bezpečný softvér v čoraz nebezpečnejšom svete.
Blogy
Zistite, z akých dvoch rovnako dôležitých častí je tvorené naše chápanie zabezpečenia, dodržiavania súladu a ochrany osobných údajov na ochranu vašich údajov. Ide o vstavané funkcie a ovládacie prvky pre zákazníkov.
Zistite, ako sa pomocou kontroly prístupu na základe rolí (Roles-based Access Control – RBAC) a infraštruktúr rozhrania PowerShell dosahuje maximálne obmedzený prístup. Vďaka týmto infraštruktúram musí každý, kto potrebuje spravovať základnú službu, najskôr prejsť procesom na získanie oprávnení.
Po téme vysvetľujúcej, prečo sme Exchange vytvorili tak, ako sme ho vytvorili, si vypočujte vysvetlenie niektorých zmien architektúry programu Exchange v ďalších vydaniach.

Centrum dôveryhodnosti služieb Office 365

Keď zveríte údaje do služieb Office 365, zostanete ich jediným vlastníkom: máte práva a nárok na údaje, ktoré máte uložené v Office 365. Našou politikou nie je dolovať vaše údaje na reklamné účely ani ich používať na také účely, ktoré nezodpovedajú poskytovaniu cloudových služieb produktivity.
 • Vlastníkom údajov ste vy, spoločnosť Microsoft sa o údaje len stará a spracúva ich
 • Údaje sú vaše, ak sa niekedy rozhodnete službu opustiť, môžete si ich vziať so sebou
 • Vaše údaje nedolujeme na reklamné účely
 • Vaše údaje používame len na účely zodpovedajúce poskytovaniu služieb, za ktoré nám platíte
 • Pravidelne zverejňujeme počet žiadostí od orgánov činných v trestnom konaní, ktoré dostávame, prostredníctvom správ o transparentnosti
 • Ak nás vláda požiada o prístup k údajom zákazníka, ak to bude možné, presmerujeme túto požiadavku na zákazníka a akékoľvek neplatné právne požiadavky, ktoré zakazujú zverejnenie požiadaviek vlády o údaje zákazníka, budeme riešiť súdnou cestou
 • Ovládacie prvky na ochranu osobných údajov umožňujú konfigurovať, kto vo vašej organizácii má prístup k čomu
 • Vďaka prvkom návrhu nedôjde k pomiešaniu vašich údajov s údajmi iných organizácií využívajúcich Office 365
 • Rozsiahle audity a kontroly bránia správcom získať neoprávnený prístup k vašim údajom
Najčastejšie otázky a zoznamy
Najdôležitejšie kritériá ochrany osobných údajov a zabezpečenia, na základe ktorých možno určiť zabezpečenie a dôveryhodnosť poskytovateľov cloudových služieb a služieb, ktoré poskytujú.
Podrobný obsah
Prečítajte si, ako vďaka prístupu spoločnosti Microsoft zostávajú údaje zákazníkov v našich podnikových službách súkromné. Podrobne sú popísané napríklad spôsoby, akými sa v našich službách chránia osobné údaje, aby sa naši zákazníci mohli informovane rozhodovať o ochrane svojich údajov v cloude.
V technickej dokumentácii k ochrane osobných údajov v Office 365 získate podrobnejší prehľad o normách ochrany osobných údajov v Office 365.
Táto stránka poskytuje informácie o funkciách ochrany osobných údajov a zabezpečenia v konkrétnych službách v rámci Centra dôveryhodnosti služieb Microsoft Online Services.
Prečítajte si naše prehlásenie o ochrane osobných údajov v Office 365. Vzťahuje sa na údaje, ktoré spoločnosť Microsoft zhromažďuje na základe vášho používania a spravovania služieb Office 365.
Tento dokument obsahuje zrozumiteľnú príručku na konfigurovanie rôznych nastavení ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú na stránke nastavení služieb správcu služieb Office 365.
Tento dokument obsahuje zrozumiteľnú príručku na konfigurovanie rôznych nastavení ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú na stránke nastavení služieb správcu služieb Office 365.
V tejto technickej dokumentácii je popísané, ako Office 365 spĺňa požiadavky zabezpečenia, dodržiavania súladu a riadenia rizík definované v nástroji Cloud Control Matrix od spoločnosti Cloud Security Alliance.
Pozrite si nasledujúce pokyny na zmenu nastavení ochrany osobných údajov v Office 2013. Užitočné pokyny sú k dispozícii aj pre Office 2010, Office 2007 a Office 2003.
Blogy
Tento nový blog Zo zákulisia cloudu vyzdvihuje spôsob, akým spravujeme, kto má prístup k vašim údajom v službe. Taktiež v ňom nájdete konkrétne informácie od Perryho Clarka a Viveka Sharmu o údržbe služby v Office 365 bez toho, aby mali inžinieri počas riešenia problémov prístup k údajom zákazníkov.
Nenechajte si ujsť článok o tom, ako spoločnosť Microsoft úspešne napadla príkaz National Security Letter, čím sa jej podarilo ochrániť dlho uplatňovanú zásadu upozorniť podnikových zákazníkov v prípade, že si vláda vyžiada ich údaje.
Prečítajte si podrobnosti o tom, ako sa teraz určuje, že naše zmluvné záväzky týkajúce sa služieb Office 365 a ďalších cloudových služieb pre podniky, služby Microsoft Azure, systému Microsoft Dynamics CRM a služby Windows Intune spĺňajú prísne normy zákonov o ochrane osobných údajov Európskej únie (EÚ).
Pozrite si, ako sme sa v súvislosti s nedávnymi nepodloženými obvineniami rozhodli podniknúť okamžité komplexné kroky v oblasti posilňovania šifrovania a právnej ochrany a zároveň zvýšiť transparentnosť.

Centrum dôveryhodnosti služieb Office 365

Office 365 sú globálne služby a neustále dodržiavanie súladu sa vzťahuje na náš záväzok rozvíjať ovládacie prvky služieb Office 365 a byť neustále v súlade s normami a predpismi platnými vo vašej oblasti pôsobenia a geografickej oblasti. Predpisy majú často rovnaké alebo podobné ovládacie prvky, spoločnosť Microsoft tak jednoduchšie spĺňa požiadavky nových predpisov alebo predpisov, ktoré sú špecifické pre vašu organizáciu alebo oblasť pôsobenia.

Office 365 navyše obsahuje ovládacie prvky pre správcov a používateľov vrátane vyhľadávania eDiscovery, blokovania vymazania na právne účely a ochrany pred únikom údajov, čím zjednodušuje dodržiavanie interných požiadaviek súladu. Netreba používať žiadnu ďalšiu lokálnu infraštruktúru.
 • Je overené, že naša služba spĺňa požiadavky špecifikované v norme ISO 27001, vzorových doložkách EÚ, zmluve HIPAA BAA a zákone FISMA
 • V našej zmluve o spracovaní údajov je detailne popísaná ochrana osobných údajov, zabezpečenie a manipulácia s údajmi zákazníkov, čo zjednodušuje dodržiavanie súladu s miestnymi predpismi
 • V rámci dodržiavania súladu sme v Office 365 vytvorili vyše 900 ovládacích prvkov, vďaka ktorým dokážeme držať krok s neustále sa meniacimi normami v konkrétnych oblastiach
 • Tím špecialistov na dodržiavanie súladu neustále sleduje normy a predpisy a vyvíja spoločné skupiny ovládacích prvkov, ktoré produktový tím integruje do služby
 • Blokovanie vymazania na právne účely a vyhľadávanie eDiscovery vstavané v službe zjednodušujú vyhľadávanie, uchovávanie, analyzovanie a balenie elektronického obsahu (často označovaného ako elektronicky uložené informácie) z dôvodu právnej požiadavky alebo vyšetrovania
 • Ochrana pred únikom údajov v Office 365 zjednodušuje identifikovanie, monitorovanie a ochranu citlivých informácií vo vašej organizácii prostredníctvom hĺbkovej analýzy obsahu
Najčastejšie otázky a zoznamy
Pozrite si niektoré z noriem a certifikácií najvyššej úrovne v danej oblasti pôsobenia, ktoré Office 365 spĺňa.
V týchto najčastejších otázkach sa dozviete, ako náš záväzok transparentnosti pomáha zákazníkom dodržiavať súlad s regulačnými požiadavkami.
V týchto najčastejších otázkach sa dozviete, ako náš záväzok transparentnosti pomáha zákazníkom dodržiavať súlad s regulačnými požiadavkami zákona FISMA.
V týchto najčastejších otázkach sa dozviete, ako náš záväzok transparentnosti pomáha zákazníkom dodržiavať súlad s regulačnými požiadavkami EÚ.
V týchto najčastejších otázkach sa dozviete, ako náš záväzok transparentnosti pomáha zákazníkom dodržiavať súlad s regulačnými požiadavkami zákona HIPAA/HITECH.
Prečítajte si, ako získavame audity a certifikáty tretích strán. Môžete nám veriť, že pri navrhovaní a prevádzkovaní našich služieb sa používa najprísnejšie zabezpečenie.
Podrobný obsah
Pozrite si technickú dokumentáciu k rámcu dodržiavania súladu pre online služby a zistite, ako Office 365 znižuje riziko prerušení prevádzky a zároveň zvyšuje dôveryhodnosť stability služieb.
V tejto technickej dokumentácii je popísané, ako Office 365 spĺňa požiadavky zabezpečenia, dodržiavania súladu a riadenia rizík definované v nástroji Cloud Control Matrix od spoločnosti Cloud Security Alliance.
V tomto dokumente nájdete stručný prehľad regulačných požiadaviek a podrobnú analýzu spôsobu vytvorenia cloudových služieb spoločnosti Microsoft pomocou metodológií mapujúcich tieto požiadavky.
Blogy
Tento nový blogový príspevok Zo zákulisia cloudu popisuje, ako neustále spĺňame požiadavky vašej organizácie na dodržiavanie súladu. Shawn Veney odhaľuje náš prístup k súladu s regulačnými požiadavkami a ukazuje, ako robíme oveľa viac, než je nevyhnutné, a dodržiavaním súladu s normami a predpismi plníme základné požiadavky zákazníkov týkajúce sa napríklad vyhľadávania údajov v konkrétnych oblastiach, zabezpečenia údajov a ochrany osobných údajov.
Na tomto blogu dôveryhodného spracovávania údajov nájdete postoj spoločnosti Microsoft ku cloud computingu. V tejto epizóde sa venujeme konceptu vzájomnej závislosti cloudovej služby.
V tejto epizóde sa venujeme potrebe klasifikácie a rozdelenia údajov na cloudovú migráciu a súčasné dodržiavanie regulačných požiadaviek a noriem pre citlivé údaje.

Centrum dôveryhodnosti služieb Office 365

Prechod do cloudovej služby by nemal znamenať, že stratíte prehľad. V Office 365 určite nie. Naším cieľom je transparentnosť našich činností, vďaka čomu môžete monitorovať stav svojej služby, sledovať problémy a pozrieť si historické údaje o dostupnosti.
 • Pre kritické problémy poskytujeme telefonickú podporu 24 hodín denne 7 dní v týždni
 • Využívame proces DevOps, ktorý zaručuje eskaláciu problému, ktorý nemožno vyriešiť len operáciami, skutočnému vývojovému tímu 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • Detailne skúmame všetky servisné incidenty bez ohľadu na závažnosť vplyvu a ak je ovplyvnené vaša organizácia, zdieľame s vami analýzu
 • Zaväzujeme sa poskytovať aspoň 99,9 % prevádzkyschopnosť so zárukou vrátenia peňazí.
 • Každý kvartál zverejňujeme informácie o prevádzkyschopnosti balíka služieb Office 365. Informácie o prevádzkyschopnosti v poslednom období aj v minulosti nájdete nižšie.

Prevádzkyschopnosť na celom svete v poslednom období:

2012 2013 2014
99,98 % 99,97 % 99,94 % 99,97 % 99,96 % 99,98 % 99,99 %
3. kvartál 4. kvartál 1. kvartál 2. kvartál 3. kvartál 4. kvartál 1. kvartál
Najčastejšie otázky a zoznamy
Prečítajte si tieto najčastejšie otázky o prístupe k údajom tretích strán.
Naši subdodávatelia musia dodržiavať normy zabezpečenia a ochrany osobných údajov, ktoré sú ekvivalentné k našim vlastným normám. V záujme transparentnosti vám oznámime, ktorých subdodávateľov používame a čo robia.
Môžete zistiť, či má niekto prístup k vašim údajom. Vieme, že v cloude ľudí najviac znepokojuje prístup k údajom. Zaujíma ich, či budú mať k svojim údajom prístup presne vtedy, keď ho budú potrebovať, a či zistia, že si údaje zobrazil aj niekto iný. Prečítajte si, kto má prístup k vašim informáciám a za akých okolností k nim možno získať prístup.
Podrobný obsah
V tejto technickej dokumentácii sa dozviete o štandardizovanej skupine metrík údajových centier nazývanej indikátor energetickej efektivity, procese, metódach a nových technológiách na zefektívnenie využívania elektrickej energie a ekosystémov podnikového spracovania údajov v údajových centrách.
V dokumentácii sa dočítate, ako tím modulu Microsoft Global Foundation Services, ktorý spravuje a prevádzkuje obrovské údajové centrá spoločnosti, upravuje veľkosť serverov na dosiahnutie maximálnej efektivity. Proces je zameraný na zhromažďovanie podrobných údajoch o výkone pomocou reprezentatívnych zaťažení a následne na analýzu množiny údajov na výber vyvážených serverov s optimálnou veľkosťou pre produkčné scenáre.
Prehľadná dokumentácia našich zavedených postupov v rámci reakcie na právne žiadosti o údaje zákazníkov.
V tomto dokumente sa nachádzajú podrobné údaje o počte právnych žiadostí o údaje zákazníkov, ktoré sme dostali od orgánov činných v trestnom konaní na celom svete, a tiež informácie o reakciách spoločnosti Microsoft na tieto žiadosti.
Blogy
Tento nový blog Zo zákulisia cloudu vyzdvihuje spôsob, akým spravujeme, kto má prístup k vašim údajom v službe. Taktiež v ňom nájdete konkrétne informácie od Perryho Clarka a Viveka Sharmu o údržbe služby v Office 365 bez toho, aby mali inžinieri počas riešenia problémov prístup k údajom zákazníkov.
Buďte informovaní vďaka Stredisku správ v Office 365
V snahe zlepšiť komunikáciu sme pridali Stredisko správ. Pomocou Strediska správ sú správcovia služieb Office 365 informovaní o nových funkciách a akciách, ktoré treba vykonať, aby bola prevádzka služieb Office 365 bezproblémová.
Vypočujte si, ako máme v rámci záväzku poskytovať maximálne dostupné služby zmluvu o úrovni služieb, v ktorej je stanovená 99,9 % prevádzkyschopnosť so zárukou vrátenia peňazí. Pozrite si, ako meriame dostupnosť a aké máme čísla prevádzkyschopnosti služieb Office 365 na celom svete za posledné štyri kvartály.
Poznámka: Videá sú v angličtine a obsahujú preložené titulky. Ak chcete zapnúť titulky, kliknite na tlačidlo CC v okne videa.
Poznámka: Videá sú v angličtine a obsahujú preložené titulky. Ak chcete zapnúť titulky, kliknite na tlačidlo CC v okne videa.
Poznámka: Videá sú v angličtine a obsahujú preložené titulky. Ak chcete zapnúť titulky, kliknite na tlačidlo CC v okne videa.