Zavrieť

Centrum dôveryhodnosti služieb Office 365

Zabezpečenie. Dodržiavanie súladu. Ochrana osobných údajov.

Prečítajte si o tom, ako my ako líder v oblasti cloudových služieb na zvyšovanie produktivity neustále podnikáme kroky na zachovanie vašej dôvery v služby Office 365.

Náš záväzok v oblasti dôvery pozostáva z piatich pilierov Centra dôveryhodnosti.

Ochrana osobných údajov je dôležitá

 • Vaše údaje sa nepoužívajú na naše reklamné účely.
 • Umožňujeme vám spolupracovať, no poskytujeme vám aj možnosť riadenia zdieľania informácií.
 • Vaše údaje patria vám a zostávajú vám všetky práva týkajúce sa údajov v službách Office 365.

Vedúce postavenie v oblasti transparentnosti

 • Viete, kde sú vaše údaje uložené.
 • Poskytujeme transparentné informácie o tom, kto a za akých podmienok má prístup k vašim údajom.
 • Ak si to želáte, poskytujeme vám aktuálne informácie o zmenách umiestnenia dátových centier a iné informácie o auditovaní.

Nezávislé overenie

 • Držíme krok so súčasnými normami a predpismi, ktoré sa neustále rozvíjajú.
 • Naše služby majú overenie, že spĺňajú požiadavky určené v norme ISO 27001, vzorových doložkách EÚ, zmluve HIPAA BAA a zákone FISMA.
 • Naša zmluva o spracovaní údajov obsahuje podrobnosti o ochrane osobných údajov, zabezpečení a zaobchádzaní s údajmi o zákazníkoch, čo vám pomáha splniť požiadavky miestnych predpisov.

Dôslednosť v oblasti zabezpečenia

 • Naše vstavané funkcie zabezpečenia sú výsledkom vyše desaťročných skúseností v poskytovaní a ochrane online služieb.
 • Ponúkame flexibilné nastavenia zabezpečenia, ktoré vám poskytujú kontrolu nad vašimi informáciami.
 • Naše procesy zabezpečenia monitorujú, predvídajú a obmedzujú hrozby a chránia tak vaše údaje.

Kontinuita služieb

 • Poskytujeme finančne podporenú záruku na 99,9 % bezporuchovosť prevádzky.
 • Uplatňujeme redundanciu na fyzickej, dátovej a funkčnej vrstve, ktorá zaisťuje vysokú dostupnosť služieb.
 • Máme k dispozícii možnosti zotavenia po havárii, ktoré vám zabezpečia plnú prevádzkyschopnosť.