Zapnutie automatických možností jazyka

Existujú dve automatické funkcie jazyka na zjednodušenie prepínania medzi jazykmi, keď píšete a upravujete text vo viacerých jazykoch: Automaticky zistiť jazyk a Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu.

Čo chcete urobiť?


Automatické zistenie jazyka

Funkcia Automaticky zistiť jazyk, ktorá je k dispozícii v programoch Microsoft Word a Microsoft Outlook, zistí jazyk, v ktorom píšete text, a zapne nástroje korektúry pre tento jazyk. Výsledok je rovnaký, ako keby ste jazyk nastavili manuálne.

 Dôležité upozornenie.   Pred použitím možnosti Automaticky zistiť jazyk s jazykom, ktorý ste zatiaľ v balíku Office nepoužili, musíte jazyk povoliť v dialógovom okne Nastavenie predvolieb jazyka úprav, zobrazenia a Pomocníka.

Zisťovanie jazykov v programe Word alebo Outlook

 1. Otvorte nový dokument alebo novú emailovú správu.
 2. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na tlačidlo Jazyk.
 3. Kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry.
 4. V dialógovom okne Jazyk začiarknite políčko Automaticky zistiť jazyk.
 5. Skontrolujte jazyky nad dvojitou čiarou v zozname Jazyk vybratého textu označiť ako. Balík Office môže zisťovať iba jazyky uvedené nad dvojitou čiarou. Ak sa používané jazyky nenachádzajú nad dvojitou čiarou, musíte povoliť jazyk úprav (zapnúť špecifické možnosti jazyka), aby ich balík Office mohol automaticky zisťovať.


 Poznámky: 

 • Tieto informácie sa vzťahujú na program Microsoft Outlook, nie na program Microsoft Outlook Express. Informácie o programe Outlook Express nájdete v téme Centrum podpory programu Outlook Express.
 • Automatické zisťovanie jazyka vyžaduje vetu textu na presnú identifikáciu správneho jazyka. V závislosti od dĺžky viet je možné, že budete musieť napísať niekoľko viet, aby program Outlook získal dostatok kontextových informácií na zistenie jazyka a použitie správneho slovníka.
 • Slová, ktoré sa píšu rovnakým spôsobom vo viacerých cudzích jazykoch, ako napríklad slovo „centre“ v angličtine (Veľká Británia) a francúzštine (Francúzsko), môžu spôsobiť, že funkcia Automaticky zistiť jazyk nesprávnym spôsobom identifikuje jazyk textu. Ak chcete vyriešiť tento problém, zadajte viac slov v požadovanom jazyku alebo zrušte začiarknutie políčka Automaticky zistiť jazyk.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Automatické prepínanie klávesnice podľa jazyka okolitého textu

Ak používate jazyky s latinským typom písma, môžete použiť funkciu Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu na zmenu jazyka klávesnice tak, aby sa zhodoval s okolitým textom v súbore.

Funkcia Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu je dostupná iba v programoch OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher a Word.

Keď je funkcia Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu zapnutá, rozloženie klávesnice sa zmení na jazyk, ktorý sa zhoduje s jazykom textu vedľa pozície kurzora. Ak máte napríklad súbor s odsekmi v angličtine a španielčine a presuniete kurzor z anglického odseku na španielsky odsek, rozloženie klávesnice sa zmení z angličtiny na španielčinu. Výsledok je rovnaký, ako keby ste manuálne prepli rozloženie klávesnice z angličtiny na španielčinu pomocou možnosti Panel jazykov.

 Dôležité upozornenie.   Pred použitím možnosti Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu s jazykom, ktorý ste ešte v balíku Office nepoužívali, musíte jazyk povoliť v dialógovom okne Nastavenie predvolieb jazyka úprav, zobrazenia a Pomocníka.

Ktorý program balíka Microsoft Office používate?


Program OneNote

 1. Kliknite na kartu Súbor.
 2. Kliknite na položku Možnosti.
 3. Kliknite na položku Spresnenie.
 4. V časti Úprava začiarknite políčko Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu.

 Poznámka.   Začiarkavacie políčko Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu je viditeľné iba vtedy, keď povolíte rozloženie klávesnice pre daný jazyk. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, povoľte rozloženie klávesnice pre požadovaný jazyk.

Program Outlook

 1. V programe Outlook alebo v e-mailovej správe kliknite na kartu Súbor.
 2. Kliknite na položku Možnosti.
 3. Kliknite na položku Pošta.
 4. Kliknite na položku Možnosti editora.
 5. Kliknite na položku Spresnenie.
 6. V časti Možnosti úprav začiarknite políčko Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu.

 Poznámka.   Začiarkavacie políčko Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu je viditeľné iba vtedy, keď povolíte rozloženie klávesnice pre daný jazyk. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, povoľte rozloženie klávesnice pre požadovaný jazyk.

Program PowerPoint

 1. Kliknite na kartu Súbor.
 2. Kliknite na položku Možnosti.
 3. Kliknite na položku Spresnenie.
 4. V časti Možnosti úprav začiarknite políčko Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu.

 Poznámka.   Začiarkavacie políčko Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu je viditeľné iba vtedy, keď povolíte rozloženie klávesnice pre daný jazyk. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, povoľte rozloženie klávesnice pre požadovaný jazyk.

Program Publisher

 1. Kliknite na kartu Súbor.
 2. Kliknite na položku Možnosti.
 3. Kliknite na položku Spresnenie.
 4. V časti Možnosti úprav začiarknite políčko Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu.

 Poznámka.   Začiarkavacie políčko Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu je viditeľné iba vtedy, keď povolíte rozloženie klávesnice pre daný jazyk. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, povoľte rozloženie klávesnice pre požadovaný jazyk.

Program Word

 1. Kliknite na kartu Súbor.
 2. Kliknite na položku Možnosti.
 3. Kliknite na položku Spresnenie.
 4. V časti Možnosti úprav začiarknite políčko Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu.

 Poznámka.   Začiarkavacie políčko Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu je viditeľné iba vtedy, keď povolíte rozloženie klávesnice pre daný jazyk. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, povoľte rozloženie klávesnice pre požadovaný jazyk.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Access 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Word 2010