Vyhľadanie kódu Product Key pre balík Office 2010

Na aktiváciu programov balíka Microsoft Office 2010 potrebujete kód Product Key. Kód Product Key sa nachádza na rôznych miestach v závislosti od spôsobu získania balíka Microsoft Office 2010.

 Dôležité upozornenie.    Kód Product Key nestraťte. Odložte si balenie alebo si číslo zapíšte a uložte na bezpečnom mieste. Ak kód Product Key stratíte, prečítajte si článok databázy Microsoft Knowledge Base Získanie nového kódu Product Key pre program balíka Office.

Ak sa zobrazí chybové hlásenie alebo ak sa vyskytne problém, navštívte lokalitu Centrum prostriedkov na inštaláciu balíka Microsoft Office 2010, kde nájdete informácie o riešení problémov a kontakt na technickú podporu spoločnosti Microsoft.

Kde sa nachádza kód Product Key?


Kúpa balíka Office u predajcu (na disku)

Kód Product Key by sa mal nachádza v balení na nálepke na karte oproti držiaku disku na ľavej strane obalu.

Kód Product Key umiestnený v balení na nálepke na karte oproti držiaku disku na ľavej strane obalu.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Kúpa karty s kódom Product Key pre balík Office

Kód Product Key by sa mal nachádzať v balení na nálepke na ľavej strane obalu.

Kód Product Key umiestnený v balení na nálepke na ľavej strane obalu.

Ak sa kód Product Key nenachádza v balení, prečítajte si priložené pokyny. Je možné, že budete musieť získať kód Product Key na stránke Office.com/getkey.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Kúpa a prevzatie balíka Office online

Kód Product Key by sa mal nachádzať na stránke s potvrdením alebo v e-mailovej správe, ktorá vám bola zaslaná pri prevzatí softvéru. Ak ste správu s potvrdením nedostali, prejdite na lokalitu Office.com.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Kúpa nového počítača s nainštalovaným balíkom Office

Výrobca počítača by mal do balenia pridať nosič alebo identifikačnú kartu produktu spoločnosti Microsoft s kódom Product Key. Kód Product Key sa nachádza na certifikáte pravosti a mal by vyzerať podobne ako na nasledujúcom obrázku:

Certifikát pravosti a kód Product Key od výrobcu počítača

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Balík Office nainštaloval do počítača môj zamestnávateľ

V prípade, že balík Office už bol nainštalovaný v počítači, ktorý vám poskytla vaša spoločnosť alebo organizácia, obráťte sa na správcu systému.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, SharePoint Designer 2010, Visio 2010, Word 2010