Prispôsobenie zobrazenia vytvorením makra používateľského rozhrania

Pomocou makier rozhrania môžete uskutočňovať akcie, ako je napríklad otvorenie iného zobrazenia, použitie filtra alebo vytvorenie nového záznamu. Existujú dva druhy: vložené makrá používateľského rozhrania, ktoré sa pripájajú priamo k objektom používateľského rozhrania, napríklad k tlačidlám príkazov, rozbaľovacím poliam a k objektu tlačidla na paneli akcií, a samostatné makrá používateľského rozhrania, ktoré sú obsiahnuté v objektoch makier.

Aby ste zabránili vzniku duplicitného kódu, samostatné makrá používateľského rozhrania používajte tak, že ich budete volať z iných makier. Samostatné makrá používateľských rozhraní sa zobrazujú na navigačnej table v časti Makrá, z tohto miesta ich však nemožno priamo spúšťať. Na spustenie samostatného makra používateľského rozhrania z vloženého makra používateľského rozhrania použite príkaz SpustiťMakro.

Vytvorenie vloženého makra používateľského rozhrania

Vložené makrá používateľského rozhrania sa spustia, keď sa v zobrazení vyskytnú určité udalosti, napríklad kliknutie na tlačidlo, výber položky z rozbaľovacieho zoznamu alebo načítanie zobrazenia. Makrá sa stanú súčasťou zobrazenia alebo ovládacieho prvku, v ktorých sú vložené.

Udalosti, ku ktorým môžete v ovládacom prvku alebo zobrazení pripojiť makro používateľského rozhrania:

Typ udalosti Výskyt
Po aktualizácii Vyskytuje sa po zadaní údajov do ovládacieho prvku alebo výbere položky z ovládacieho prvku zoznamu.
Pri kliknutí Vyskytuje sa po výbere určitého ovládacieho prvku.
Pri aktuálnej udalosti Vyskytuje sa, keď používateľ premiestni do zobrazenia iný záznam.
Pri načítaní Vyskytuje sa pri otvorení zobrazenia.

Udalosti, ktoré podporuje každý ovládací prvok:

Typ ovládacieho prvku alebo objektu Podporované udalosti
Tlačidlo na paneli akcií Pri kliknutí
Automatické dokončenie Po aktualizácii, Pri kliknutí
Tlačidlo Pri kliknutí
Začiarkavacie políčko Po aktualizácii
Rozbaľovacie pole Po aktualizácii
Hypertextové prepojenie Po aktualizácii, Pri kliknutí
Obrázok Pri kliknutí
Označenie Pri kliknutí
Textové pole s viacerými riadkami Po aktualizácii, Pri kliknutí
Textové pole Po aktualizácii, Pri kliknutí
Zobrazenie Pri aktuálnej udalosti, Pri načítaní

Postup pri vytváraní vloženého makra používateľského rozhrania:

  1. Vyberte ovládací prvok, do ktorého chcete vložiť makro.
  2. Kliknite na kartu Akcie. Access otvorí dialógové okno Akcie pre vlastnú akciu.

Tlačidlo Akcie pre tlačidlo príkazu v zobrazení.

  1. Kliknite na udalosť, ktorú chcete pripojiť k makru.
    Access zobrazí prázdne makro v návrhovom zobrazení makra a vy môžete začať pridávať akcie.

Vytvorenie samostatného makra používateľského rozhrania

  1. Postupne kliknite na položky Domov > Rozšírené > Makro.

Access zobrazí prázdne makro v návrhovom zobrazení makra a vy môžete začať pridávať akcie.

  1. Kliknite na tlačidlo Uložiť. Zadajte názov makra do textového poľa Názov makra a potom kliknite na tlačidlo OK.

Tipy na vytváranie makier používateľského rozhrania

Pri použití týchto typov by mal byť postup plynulejší a bezproblémový.

  • Ak chcete v makre odkazovať na určité pole, použite formát [NázovTabuľky].[NázovPoľa]. Použite napríklad výraz [Úlohy].[Termín Splnenia], ak chcete odkazovať na pole Termín Splnenia, a výraz [Úlohy].[Stav], ak chcete odkazovať na pole Stav.
  • Pred vytvorením vloženého makra používateľského rozhrania si zapíšte názvy tabuliek, polí a ovládacích prvkov, ktoré chcete použiť, pretože počas práce na makre nebudete môcť prepínať na iné karty.
  • Prácu často ukladajte.
 
 
Platí pre:
Access 2013