Povolenie rozložení klávesnice pre rôzne jazyky

Rozloženie klávesnice, ktoré sa označuje aj ako jazyk klávesnice alebo vstupný jazyk, určuje, ktoré znaky sa zobrazia na obrazovke po stlačení príslušných klávesov na klávesnici. Rozloženia vám umožňujú zadať všetky znaky pre jazyk vrátane interpunkčných znamienok, ako je napríklad prehlasované ä v slovenčine alebo ů v češtine.

Po zapnutí rozloženia klávesnice pre jazyk môžete pomocou panela jazykov jednoducho prepínať jazyky klávesnice a použiť klávesnicu na písanie v inom jazyku, napríklad v arabčine, hindčine, ruštine alebo španielčine. Ďalšie informácie o používaní panela jazykov nájdete v téme Prepínanie jazykov pomocou panela jazykov.

 Tip.    Chcete vložiť len niekoľko cudzích znakov? Symboly alebo znaky z iných jazykov môžete zadávať aj pomocou kódov znakov ASCII (pozrite tému Kódy znakov ASCII) alebo pomocou mapy znakov (virtuálnej klávesnice).

Povolenie rozloženia klávesnice

Zmena jazyka klávesnice vám umožňuje zadávať znaky, ktoré sa používajú v danom jazyku.

 Dôležité upozornenie.    Ak chcete kontrolovať pravopisné a gramatické chyby, ako aj chyby rozdeľovania slov, je nutné povoliť nástroje korektúry pre jazyk, v ktorom zadávate text, pričom sa môže požadovať aj jazykový balík alebo balík Language Interface Pack (LIP). Ďalšie informácie nájdete v téme Potrebujem jazykový balík alebo balík jazykového rozhrania?.

ZobraziťVo Windowse 8

 1. Stlačte kláves s logom Windows + X. Zobrazí sa zoznam príkazov a možností. (Je to vlastne rýchly spôsob otvorenia ovládacieho panela.)

Zoznam možností a príkazov sa zobrazí po stlačení klávesu s logom Windows + X

 1. Kliknite na položku Ovládací panel.
 2. V časti Hodiny, jazyk a oblasť kliknite na položku Zmeniť metódy vstupu.
 3. V jazyku, pre ktorý chcete pridať vstupný jazyk, kliknite na položku Možnosti.

Pridanie metódy vstupu do ovládacieho panela vo Windowse 8

 1. V časti Metóda vstupu kliknite na položku Pridať metódu vstupu. Ak chcete zobraziť vstupné zariadenie, môžete tiež kliknúť na položku Ukážka.

Pridanie metódy vstupu vo Windowse 8

 1. Kliknite na požadovanú metódu vstupu a potom na položku Pridať.

Pridanie metódy vstupu vo Windowse 8

ZobraziťVo Windowse 7

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. V časti Hodiny, jazyk a oblasť dialógového okna Miestne a jazykové nastavenie kliknite na položku Zmeniť klávesnicu alebo iné metódy vstupu.
 3. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na kartu Klávesnice a jazyky a kliknite na tlačidlo Zmeniť klávesnice Tlačidlo Zmeniť klávesnice.
 4. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky kliknite v časti Predvolený vstupný jazyk na jazyk, ktorý chcete používať ako predvolený jazyk, a potom prejdite do časti Zmena jazyka klávesnice pomocou panela jazykov.

  Dialógové okno Textové služby a vstupné jazyky

Ak jazyk, ktorý chcete používať ako predvolený vstupný jazyk, nie je uvedený, vykonajte kroky 5 až 8.

 1. V časti Nainštalované služby kliknite na tlačidlo Pridať.
 2. Rozbaľte jazyk, ktorý chcete použiť ako predvolený vstupný jazyk, a potom rozbaľte položku Klávesnica.
 3. Začiarknite políčko klávesnice alebo editora IME (Input Method Editor) (IME: program umožňujúci zadávanie textu v niektorom z východoázijských jazykov (tradičná čínština, zjednodušená čínština, japončina alebo kórejčina) konvertovaním znakov zadaných klávesmi na zložené východoázijské znaky. Program IME pracuje ako alternatívny typ rozloženia klávesnice.), ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK. Jazyk sa pridá do zoznamu Predvolený vstupný jazyk.

Ak chcete zobraziť ukážku rozloženia klávesnice, kliknite na tlačidlo Ukážka.
Dialógové okno Pridanie vstupného jazyka s ruskou klávesnicou

 1. V časti Predvolený vstupný jazyk kliknite na jazyk, ktorý chcete nastaviť ako predvolený.

ZobraziťVo Windowse Vista (pre Office 2010 a 2007)

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. Kliknite v časti Hodiny, jazyk a oblasť na položku Zmena klávesnice alebo iných metód vstupu.

 Poznámka.    V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie a potom kliknite na kartu Klávesnice a jazyky.

 1. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na kartu Klávesnice a jazyky a kliknite na tlačidlo Zmeniť klávesnice . Tlačidlo Zmeniť klávesnice
 2. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky kliknite v časti Predvolený vstupný jazyk na jazyk, ktorý chcete používať ako predvolený jazyk, a potom prejdite do časti Zmena jazyka klávesnice pomocou panela jazykov.

  Dialógové okno Textové služby a vstupné jazyky

Ak jazyk, ktorý chcete používať ako predvolený vstupný jazyk, nie je uvedený, vykonajte kroky 5 až 8.

 1. V časti Nainštalované služby kliknite na tlačidlo Pridať.
 2. Rozbaľte jazyk, ktorý chcete použiť ako predvolený vstupný jazyk, a potom rozbaľte položku Klávesnica.
 3. Začiarknite políčko klávesnice alebo editora IME (Input Method Editor) (IME: program umožňujúci zadávanie textu v niektorom z východoázijských jazykov (tradičná čínština, zjednodušená čínština, japončina alebo kórejčina) konvertovaním znakov zadaných klávesmi na zložené východoázijské znaky. Program IME pracuje ako alternatívny typ rozloženia klávesnice.), ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK. Jazyk sa pridá do zoznamu Predvolený vstupný jazyk.

Ak chcete zobraziť ukážku rozloženia klávesnice, kliknite na tlačidlo Ukážka.Dialógové okno Pridanie vstupného jazyka s ruskou klávesnicou

 1. V časti Predvolený vstupný jazyk kliknite na jazyk, ktorý chcete používať ako predvolený jazyk, a potom prejdite do časti Zmena jazyka klávesnice pomocou panela jazykov.

ZobraziťVo Windowse XP (pre Office 2010 a 2007)

 Dôležité upozornenie.    Ak chcete povoliť klávesnice pre jazyky, ako je napríklad čínština, japončina a kórejčina, je najprv nutné nainštalovať súbory pre východoázijské jazyky. Pre jazyky so smerom písma sprava doľava alebo pre jazyky vyžadujúce kontext je nutné nainštalovať písma so zložitým zápisom, aby bola k dispozícii podpora pre tieto jazyky. Informácie o tom, ako nainštalovať súbory pre východoázijské jazyky a písma so zložitým zápisom, nájdete v téme Povolenie systémovej podpory pre východoázijské a juhovýchodoázijské jazyky a pre jazyky so smerom písma sprava doľava.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 2. Kliknite na položku Možnosti dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia a potom kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 Poznámka.    V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 1. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na kartu Jazyky a potom v časti Textové služby a vstupné jazyky kliknite na tlačidlo Podrobnosti.
 2. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky

Dialógové okno Textové služby a vstupné jazyky

prejdite do časti Predvolený vstupný jazyk a kliknite na jazyk, ktorý chcete používať ako predvolený jazyk, a potom prejdite do časti Zmena jazyka klávesnice pomocou panela jazykov.

Ak jazyk, ktorý chcete používať ako predvolený, nie je uvedený, vykonajte kroky 5 až 7.

 Poznámka.    Vybratý predvolený jazyk sa použije na všetky programy v počítači, ktoré používajú toto nastavenie, vrátane programov od iných spoločností.

 1. V časti Nainštalované služby kliknite na tlačidlo Pridať.
 2. V dialógovom okne Pridanie vstupného jazyka kliknite v zozname Vstupný jazyk na požadovaný jazyk a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. V časti Predvolený vstupný jazyk kliknite na jazyk, ktorý chcete nastaviť ako predvolený.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmena jazyka klávesnice pomocou panela jazykov

Ak ste povolili rozloženia klávesnice pre všetky jazyky, ktoré potrebujete, a ste pripravení na zadávanie textu v inom jazyku, pred začatím zadávania znakov môžete na zmenu klávesnice použiť panel jazykov. Ďalšie informácie o používaní panela jazykov alebo o postupe v prípade, ak sa panel jazykov nezobrazuje na pracovnej ploche ani na paneli úloh a je potrebné ho povoliť, nájdete v téme Prepínanie jazykov pomocou panela jazykov.

 1. Otvorte dokument a umiestnite kurzor na miesto v dokumente, kde chcete začať so zadávaním textu v inom jazyku.
 2. Kliknite na ikonu jazyka Indikátor anglickej klávesnice na paneli jazykov a potom kliknite na jazyk, ktorý chcete používať.

Klávesová skratka  Ak chcete prepínať medzi rozloženiami klávesnice, stlačte klávesy ALT+SHIFT.

 Poznámka.    Ikona Indikátor anglickej klávesnice slúži len ako príklad a zobrazí sa, keď jazykom aktívneho rozloženia klávesnice je angličtina. Skutočná ikona, ktorá sa zobrazuje v počítači, závisí od jazyka aktívneho rozloženia klávesnice.

Ak máte nastavené viaceré rozloženia klávesnice pre jeden jazyk, môžete prepínať medzi rozloženiami tak, že kliknete na indikátor rozloženia klávesnice
Vzorové indikátory klávesnice panela jazykov na paneli jazykov a potom kliknete na rozloženie klávesnice, ktoré chcete použiť. Názov na indikátore sa zmení na aktívne rozloženie klávesnice.

 1. Ak chcete prepínať jednotlivé jazyky, opakujte kroky 1 a 2.

Zobrazenie klávesnice vo vybratom jazyku

Ak používate fyzickú klávesnicu jedného jazyka, napríklad angličtiny, ale rozloženie klávesnice ste zmenili na iný jazyk, napríklad ruštinu, môžete zobraziť, ktoré klávesy slúžia na zadávanie konkrétnych znakov tak, že zobrazíte klávesnicu na obrazovke.

Klávesnica na obrazovke so znakmi v ruskej cyrilike

Otvorenie klávesnice na obrazovke

 1. Kliknite na tlačidlo Štart.
 2. Do poľa Prehľadať programy a súbory zadajte spojenie „klávesnica na obrazovke“.
 3. Kliknite na položku Zapnúť alebo vypnúť klávesnicu na obrazovke.
 4. V časti Centrum zjednodušenia prístupu kliknite na položku Spustiť klávesnicu na obrazovke.
 5. V prípade potreby zmeňte jazyk klávesnice pomocou panela jazykov, aby ste zobrazili klávesnicu príslušného jazyka.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Povolenie systémovej podpory pre východoázijské a juhovýchodoázijské jazyky a pre jazyky so smerom písma sprava doľava

Vo Windowse 8

Windows 8 obsahuje všetky súbory, ktoré sú potrebné na podporu pre východoázijské, juhovýchodoázijské a indické jazyky, ako aj pre jazyky so zápisom sprava doľava. Stačí povoliť klávesnicu alebo editor IME (Input Method Editor) (IME: program umožňujúci zadávanie textu v niektorom z východoázijských jazykov (tradičná čínština, zjednodušená čínština, japončina alebo kórejčina) konvertovaním znakov zadaných klávesmi na zložené východoázijské znaky. Program IME pracuje ako alternatívny typ rozloženia klávesnice.) pre požadovaný jazyk podľa postupu uvedeného v časti Povolenie rozloženia klávesnice.

Vo Windowse 7

Windows 7 obsahuje všetky súbory, ktoré sú potrebné na podporu pre východoázijské, juhovýchodoázijské a indické jazyky, ako aj pre jazyky so zápisom sprava doľava. Stačí povoliť klávesnicu alebo editor IME (Input Method Editor) (IME: program umožňujúci zadávanie textu v niektorom z východoázijských jazykov (tradičná čínština, zjednodušená čínština, japončina alebo kórejčina) konvertovaním znakov zadaných klávesmi na zložené východoázijské znaky. Program IME pracuje ako alternatívny typ rozloženia klávesnice.) pre požadovaný jazyk podľa postupu uvedeného v časti Povolenie rozloženia klávesnice.

Vo Windowse Vista (pre Office 2010 a 2007)

Windows Vista obsahuje všetky súbory, ktoré sú potrebné na podporu pre východoázijské, juhovýchodoázijské a indické jazyky, ako aj pre jazyky so zápisom sprava doľava. Stačí povoliť klávesnicu alebo editor IME (Input Method Editor) (IME: program umožňujúci zadávanie textu v niektorom z východoázijských jazykov (tradičná čínština, zjednodušená čínština, japončina alebo kórejčina) konvertovaním znakov zadaných klávesmi na zložené východoázijské znaky. Program IME pracuje ako alternatívny typ rozloženia klávesnice.) pre požadovaný jazyk podľa postupu uvedeného v časti Povolenie rozloženia klávesnice.

Vo Windowse XP (pre Office 2010 a 2007)

Pri používaní východoázijských, juhovýchodoázijských a indických jazykov, ako aj jazykov so zápisom sprava doľava, v systéme Windows XP môže byť v závislosti od operačného systému potrebné vykonať určité ďalšie nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Funkcie pre jazyky so zápisom sprava doľava.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Access 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010, Access 2007, Excel 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007