Tabela de caractere ASCII

Numerele reprezintă limbajul computerelor. Pentru a comunica cu programele (și cu alte computere), computerul dvs. face conversia caracterelor și simbolurilor în reprezentările lor numerice.

În anii 60, necesitatea standardizării a condus la Codul american standard pentru schimbul de informații (ASCII) (pronunțat aschii). Tabela ASCII conține 128 de numere asociate caracterelor corespunzătoare. ASCII furnizează o modalitate prin care computerele pot stoca și pot face schimb de date cu alte computere și programe.

Textul formatat ASCII nu conține informații de formatare cum ar fi aldin, cursiv sau fonturi. Când utilizați Microsoft Notepad sau salvați un fișier ca text simplu în Microsoft Office Word, se utilizează ASCII. Probabil că ați citit anunțuri pentru posturi vacante în care angajatorul cerea CV-urile în format ASCII. Acest lucru înseamnă că, indiferent cum trimiteți CV-ul, ca mesaj de poștă electronică, fax sau copie imprimată, angajatorul dorește ca acesta să nu conțină deloc formatări de stil. Textul formatat ASCII funcționează bine împreună cu programele de recunoaștere optică a caracterelor (OCR) folosit deseori de firmele mari pentru scanarea CV-urilor.

În acest articol


Inserarea unui caracter ASCII într-un document

În plus față de simpla tastare a unui caracter la tastatură, se mai poate utiliza și codul de caracter al simbolului ca o comandă rapidă de la tastatură sau atunci când un simbol nu este disponibil pe tastatura pe care o utilizați.

  • Pentru a insera un caracter ASCII din tabelele de mai jos, apăsați și mențineți apăsată tasta ALT în timp ce tastați echivalentul numeric zecimal.

De exemplu, pentru a insera semnul pentru grade (º), apăsați și mențineți apăsată tasta ALT în timp ce tastați 0176 pe minitastatura numerică.

 Notă   Trebuie să utilizați minitastatura numerică pentru a tasta numerele, nu tastatura. Asigurați-vă că tasta NUM LOCK este activată, dacă tastatura are nevoie de aceasta pentru a tasta numere pe tastatura numerică.

Începutul paginii Începutul paginii

Caractere ASCII imprimabile

Numerele de la 32–126 sunt asociate caracterelor pe care le găsiți pe tastatură și care apar atunci când vizualizați sau imprimați un document. Numărul 127 reprezintă comanda DELETE.

Tabela caracterelor ASCII imprimabile

Cod zecimal Caracter Cod zecimal Caracter
32 spațiu 80 P
33 ! 81 Q
34 " 82 R
35 # 83 S
36 $ 84 T
37 % 85 U
38 & 86 V
39 ' 87 w
40 ( 88 X
41 ) 89 Y
42 * 90 Z
43 + 91 [
44 , 92 \
45 - 93 ]
46 . 94 ^
47 / 95 _
48 0 96 `
49 1 97 a
50 2 98 b
51 3 99 c
52 4 100 d
53 5 101 e
54 6 102 f
55 7 103 g
56 8 104 h
57 9 105 i
58 : 106 j
59 ; 107 k
60 < 108 l
61 = 109 m
62 > 110 n
63 ? 111 o
64 @ 112 p
65 A 113 q
66 B 114 r
67 C 115 s
68 D 116 t
69 E 117 u
70 F 118 v
71 G 119 w
72 H 120 x
73 I 121 y
74 J 122 z
75 K 123 {
76 L 124 |
77 M 125 }
78 N 126 ~
79 O 127 DEL

 Sfat   Se poate vedea setul extins de caractere pentru un anumit font cu ajutorul programului Plan caractere din Microsoft Windows. Faceți clic pe Start, indicați spre Toate programele, indicați spre Accesorii, spre Instrumente de sistem, apoi faceți clic pe Plan caractere.

Începutul paginii Începutul paginii

Caracterele ASCII imprimabile extinse

Caracterele ASCII extinse corespund necesităților pentru mai multe caractere. Setul ASCII extins cuprinde cele 128 de caractere cuprinse în ASCII (numerele 0–32 apar în tabela care urmează) și adaugă încă 128 de caractere suplimentare, totalizând 256. Chiar și cu aceste caractere suplimentare, multe limbi conțin simboluri care nu pot fi condensate în 256 de caractere. De aceea, există variante de ASCII care cuprind caractere și simboluri regionale.

De exemplu, tabela ASCII cunoscută și sub numele de ISO 8859-1 este utilizată de multe programe software pentru limbile din America de Nord, Europa Occidentală, Australia și Africa.

Tabela caracterelor ASCII imprimabile extinse

Cod zecimal Caracter Cod zecimal Caracter
128 Ç 192
129 ü 193
130 é 194
131 â 195
132 ä 196
133 à 197
134 å 198
135 ç 199
136 ê 200
137 ë 201
138 è 202
139 ï 203
140 î 204
141 ì 205
142 Ä 206
143 Å 207
144 É 208
145 æ 209
146 Æ 210
147 ô 211
148 ö 212 Ô
149 ò 213
150 û 214
151 ù 215
152 ÿ 216
153 Ö 217
154 Ü 218
155 ¢ 219
156 £ 220
157 ¥ 221
158 222
159 ƒ 223
160 á 224 α
161 í 225 ß
162 ó 226 Γ
163 ú 227 π
164 ñ 228 Σ
165 Ñ 229 σ
166 ª 230 µ
167 º 231 τ
168 ¿ 232 Φ
169 233 Θ
170 ¬ 234 Ω
171 ½ 235 δ
172 ¼ 236
173 ¡ 237 φ
174 « 238 ε
175 » 239
176 240
177 241 ±
178 242
179 243
180 244
181 245
182 246 ÷
183 247
184 248
185 249
186 250 ·
187 251
188 252
189 253 ²
190 254
191 255  

 Sfat   Se poate vedea setul extins de caractere pentru un anumit font cu ajutorul programului Plan caractere din Microsoft Windows. Faceți clic pe Start, indicați spre Toate programele, indicați spre Accesorii, spre Instrumente de sistem, apoi faceți clic pe Plan caractere.

Începutul paginii Începutul paginii

Caracterele ASCII neimprimabile de control

Numerele de la 0 la 31 din tabela ASCII sunt atribuite caracterelor de control care se utilizează pentru a controla unele dispozitive periferice cum ar fi imprimantele. De exemplu, 12 reprezintă funcția salt de pagină/pagină nouă. Această comandă indică unei imprimante să sară la începutul paginii următoare.

Tabela caracterelor ASCII neimprimabile de control

Cod zecimal Caracter Cod zecimal Caracter
0 null 16 comutare a legăturii de date
1 început de antet 17 caracter de control al dispozitivului 1
2 început de text 18 caracter de control al dispozitivului 2
3 sfârșit de text 19 caracter de control al dispozitivului 3
4 sfârșit de transmisie 20 caracter de control al dispozitivului 4
5 interogare 21 confirmare negativă
6 confirmare 22 pauză de sincronizare
7 semnal sonor 23 sfârșit de bloc de transmisie
8 pas înapoi 24 revocare
9 tabulator orizontal 25 sfârșit de suport
10 salt de linie/linie nouă 26 caracter de substituție
11 tabulator vertical 27 caracter de evitare
12 salt de pagină/pagină nouă 28 separator de fișier
13 retur de car 29 separator de grupuri
14 deselectare alternativ 30 separator de înregistrări
15 selectare alternativ 31 separator unități

Începutul paginii Începutul paginii

Dincolo de ASCII

O altă tabelă de caractere, mai nouă, este numită Unicode. Deoarece Unicode este o tabelă mult mai mare, ea poate reprezenta 65.536 de caractere în loc de cele 128 ale setului ASCII sau cele 256 ale setului ASCII extins. Această capacitate mai mare permite ca majoritatea caracterelor diverselor limbi să fie cuprinse într-un singur set de caractere.

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007